2016-09-28 06:00

2016-09-28 06:00

Arvikaborna skyldiga mest

ARVIKA: Så stora lån har Arvika och Eda kommuner

65 939 kronor per invånare – så stora är Arvika kommuns skulder.
Det är mest i Värmland.

Arvika kommunkoncern – alla förvaltningar och bolag – hade vid årsskiftet en skuld på drygt 1,7 miljarder kronor.

Utslaget per invånare blir nästan 66 000 kronor vilket är mest i Värmland. Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Arvika på 44:e plats över störst skuld per invånare.

– Det är historiska lån vi tagit och även nyupptagna lån för att klara av att vara attraktiva och kunna erbjuda en bra service till invånarna, säger kommunalrådet Peter Söderström.

Kommunens skulder ökade under 2015. Under året tog kommunen och dess bolag nya lån på 616 miljoner kronor.

Stora investeringar

Anledningen är stora investeringar i de kommunala bolagen. Bland annat lånade Arvika Fastighets AB 127,7 miljoner kronor för nybyggnationen av kvarteret Veterinären.

Det är också fastighetsbolaget som totalt sett har mest lån av de kommunala bolagen – drygt en miljard kronor.

– Det är de som sticker ut. Men det bokförda värdet som bolaget har är betydligt större än så, säger Peter Söderström.

Bostadsbristen är påtaglig i Arvika kommun, och då privata aktörer inte bygger nytt måste kommunen ta sitt ansvar, menar Söderström.

– Det blir lite problem när de privata aktörerna inte riktigt mäktar med att bygga i Arvika. Då blir det konsekvenser av det, för vi måste ju ha bostäder, säger han.

Har lånat mer

Kommunen har lånat mer pengar under 2016.

– Ja, det är en viss uppräkning. Men vi har bolag som amorterar i mån av kraft, säger Söderström.

I slutet på 2015 klubbade kommunfullmäktige igenom borgensramar fram till 2018 för de kommunala bolagen.

Totalt uppgår borgensåtaganden till 2,3 miljarder kronor. Det är en höjning med drygt 690 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut.

Arvika Fastighets AB, som i dagsläget har skulder på drygt en miljard kronor, har en borgensram på 1,2 miljarder kronor.

– Men det är inte säkert att alla lån de tagit har använts, utan de ligger med i en tioårig planering hur bolaget ska bygga framöver, säger Peter Söderström.

Eda kommun har näst lägst skuld per invånare i Värmland, 24 576 kronor.

Arvika kommunkoncern – alla förvaltningar och bolag – hade vid årsskiftet en skuld på drygt 1,7 miljarder kronor.

Utslaget per invånare blir nästan 66 000 kronor vilket är mest i Värmland. Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Arvika på 44:e plats över störst skuld per invånare.

– Det är historiska lån vi tagit och även nyupptagna lån för att klara av att vara attraktiva och kunna erbjuda en bra service till invånarna, säger kommunalrådet Peter Söderström.

Kommunens skulder ökade under 2015. Under året tog kommunen och dess bolag nya lån på 616 miljoner kronor.

Stora investeringar

Anledningen är stora investeringar i de kommunala bolagen. Bland annat lånade Arvika Fastighets AB 127,7 miljoner kronor för nybyggnationen av kvarteret Veterinären.

Det är också fastighetsbolaget som totalt sett har mest lån av de kommunala bolagen – drygt en miljard kronor.

– Det är de som sticker ut. Men det bokförda värdet som bolaget har är betydligt större än så, säger Peter Söderström.

Bostadsbristen är påtaglig i Arvika kommun, och då privata aktörer inte bygger nytt måste kommunen ta sitt ansvar, menar Söderström.

– Det blir lite problem när de privata aktörerna inte riktigt mäktar med att bygga i Arvika. Då blir det konsekvenser av det, för vi måste ju ha bostäder, säger han.

Har lånat mer

Kommunen har lånat mer pengar under 2016.

– Ja, det är en viss uppräkning. Men vi har bolag som amorterar i mån av kraft, säger Söderström.

I slutet på 2015 klubbade kommunfullmäktige igenom borgensramar fram till 2018 för de kommunala bolagen.

Totalt uppgår borgensåtaganden till 2,3 miljarder kronor. Det är en höjning med drygt 690 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut.

Arvika Fastighets AB, som i dagsläget har skulder på drygt en miljard kronor, har en borgensram på 1,2 miljarder kronor.

– Men det är inte säkert att alla lån de tagit har använts, utan de ligger med i en tioårig planering hur bolaget ska bygga framöver, säger Peter Söderström.

Eda kommun har näst lägst skuld per invånare i Värmland, 24 576 kronor.

Skuld per invånare

Långfristiga skulder i kommunkoncerner, kronor per invånare fram till 31 december 2015. Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen.

Arvika: 65 939

Hammarö: 59 591

Kil: 56 320

Årjäng: 51 111

Storfors: 49 588

Kristinehamn: 45 492

Grums: 44 941

Munkfors: 43 465

Torsby: 41 889

Forshaga: 40 118

Hagfors: 34 734

Filipstad: 32 156

Karlstad: 32 098

Säffle: 28 536

Eda: 24 576

Sunne: 23 750

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, kolada.se