2016-09-27 11:01

2016-09-27 11:01

Jonson (M) ersätter i riksdagen

VÄRMLAND

Moderaten Pål Jonson går in som ersättare för Pia Hallström på Värmlandsbänken under hösten, det eftersom Pia Hallström är sjukskriven.

Pål Jonsson kommer att vara verksam i justitieutskottet. Jonson är 44 år och bor på Grinsbols Gård utanför Arvika. Han har tidigare varit förbundsordförande för Moderaterna i Värmland och är bland annat engagerad i frågor som rör skog och jordbruk liksom säkerhets- och försvarsfrågor.

Pål Jonsson kommer att vara verksam i justitieutskottet. Jonson är 44 år och bor på Grinsbols Gård utanför Arvika. Han har tidigare varit förbundsordförande för Moderaterna i Värmland och är bland annat engagerad i frågor som rör skog och jordbruk liksom säkerhets- och försvarsfrågor.