2016-09-27 14:53

2016-09-27 15:36

Höjd skatt väntar Arvikaborna

ARVIKA: Budgetberedningen föreslår en skattehöjning med 60 öre

Om budgetberedningens förslag går igenom kan Arvikaborna räkna med en skattehöjning på 60 öre nästa år.

Kommunens budgetberedning har lagt ett förslag till strategisk plan för åren 2017-2019. Där ingår också budgeten för 2017 och förslag om en höjning av skatten.

Anledningen är enligt kommunalrådet Peter Söderström (S) att skapa balans i budget och på sikt ett överskottsmål på två procent, utan att behöva skära för mycket i verksamheten.

– För att nå överskottsmålet och för att bibehålla kvaliteten i verksamheten behöver vi se över intäktssidan. Det finns en gräns för hur mycket man kan osthyvla i verksamheten.

Kommunen behöver ha ett överskott i budget för att få en långsiktig hållbar utveckling och klara framtida investeringar.

Kommunens mål är att inte använda mer än 98 procent av de skatteintäkter och generella statsbidrag som man får in. Det har man inte klarat de senaste åren. Men enligt budgetberedningens förslag skulle man uppnå det 2018.

Skattehöjningen med 60 öre per hundralapp ger kommunen 29 miljoner kronor extra nästa år att använda till verksamheten.

 

För en inkomsttagare med 25 000 i månadslön betyder höjningen 150 kronor mer i månaden.

Utökad driftbudget

Enligt budgetförslaget kommer kommunens driftbudget att ligga på 1,4 miljarder kronor nästa år. Det är en utökning med cirka fyra procent jämfört med i år.

Men trots det skriver budgetberedningen att det kommer att krävas en översyn av arbetssätt och fortlöpande effektiviseringsåtgärder för att verksamheterna ska klara att hålla sig inom föreslagna ekonomiska ramar.

– Det blir en kombination av intäktsökning och åtgärder som vi bedömt vara rimliga, säger Peter Söderström.

Lärande och stöd, som är den verksamhet som har haft svårast att få pengarna att räcka till, får en ökning av sin budgetram med tio miljoner nästa år. Men verksamheten måste ändå vidta åtgärder för att få ner kostnaderna.

– Det är på grund av att kostnadsläget är för högt i dag, säger verksamhetschefen Per-Joel Sewelén. Men vi får en förstärkt budgetram, om det går igenom, och det är bra, annars hade det varit ännu svårare.

Vård och omsorg får en utökning med drygt en miljon kronor.

Står inte bakom

Vid prioriteringsdebatten i våras lämnade Söderström öppet för att hans parti skulle kunna komma att föreslå en skattehöjning.

Men oppositionsrådet Kristina Bengtsson Nilsson (M) ställer sig inte bakom en höjning av skatten.

– Vi ser inte att en skattehöjning är nödvändig. Vi ser andra vägar, vi ser hellre att man tar på resultatet. Nu har vi brutit trenden och det går nedåt. Målet för oss är också 98 procent, men om det sen tar ett år längre att komma dit har inte revisorerna någon åsikt om. Vi har ju satt igång flera processer i verksamheten för att få ner kostnader. Det kanske inte ger resultat direkt, men på sikt.

– Vi ska också hålla i gång verksamheten på ett bra sätt. Vi får kritik och får höra att ”hur ska ni få pengar till det?”. Men det går inte att plocka ut en del, vi ser på helheten på ett helt annat sätt och vill ha andra lösningar. Vi vill se över kommunens ekonomi i stort, då ingår även bolagen, säger Kristina Bengtsson Nilsson.

Investeringar

Förutom driftbudgeten har budgetberedningen också lagt ett förslag till investeringsplan. Under 2017 planeras investeringar för 108 miljoner kronor.

Den enskilt största investeringen de närmaste åren är översvämningsskyddet i sundet. Nästa år har man avsatt 50 miljoner till det. 16 miljoner avsätts till medfinansiering av åtgärder på riksväg 61 och till cykelväg till Jössefors. Andra investeringar som ligger med i investeringsplanen nästa år är en uppsnyggning av området runt Palmviken, förbättrad vattenkvalitet i Kyrkviken, GC-väg i Edane, en upprustning av Spårvägen, samt en utbyggnad av GC-vägen i hamnområdet och en utveckling av Jonsbol för att få fram nya tomter. 15 miljoner kronor har också avsatts till olika reinvesteringar.

Nu går budgetförslaget vidare till kommunstyrelsen och därefter till fullmäktige.

Kommunens budgetberedning har lagt ett förslag till strategisk plan för åren 2017-2019. Där ingår också budgeten för 2017 och förslag om en höjning av skatten.

Anledningen är enligt kommunalrådet Peter Söderström (S) att skapa balans i budget och på sikt ett överskottsmål på två procent, utan att behöva skära för mycket i verksamheten.

– För att nå överskottsmålet och för att bibehålla kvaliteten i verksamheten behöver vi se över intäktssidan. Det finns en gräns för hur mycket man kan osthyvla i verksamheten.

Kommunen behöver ha ett överskott i budget för att få en långsiktig hållbar utveckling och klara framtida investeringar.

Kommunens mål är att inte använda mer än 98 procent av de skatteintäkter och generella statsbidrag som man får in. Det har man inte klarat de senaste åren. Men enligt budgetberedningens förslag skulle man uppnå det 2018.

Skattehöjningen med 60 öre per hundralapp ger kommunen 29 miljoner kronor extra nästa år att använda till verksamheten.

 

För en inkomsttagare med 25 000 i månadslön betyder höjningen 150 kronor mer i månaden.

Utökad driftbudget

Enligt budgetförslaget kommer kommunens driftbudget att ligga på 1,4 miljarder kronor nästa år. Det är en utökning med cirka fyra procent jämfört med i år.

Men trots det skriver budgetberedningen att det kommer att krävas en översyn av arbetssätt och fortlöpande effektiviseringsåtgärder för att verksamheterna ska klara att hålla sig inom föreslagna ekonomiska ramar.

– Det blir en kombination av intäktsökning och åtgärder som vi bedömt vara rimliga, säger Peter Söderström.

Lärande och stöd, som är den verksamhet som har haft svårast att få pengarna att räcka till, får en ökning av sin budgetram med tio miljoner nästa år. Men verksamheten måste ändå vidta åtgärder för att få ner kostnaderna.

– Det är på grund av att kostnadsläget är för högt i dag, säger verksamhetschefen Per-Joel Sewelén. Men vi får en förstärkt budgetram, om det går igenom, och det är bra, annars hade det varit ännu svårare.

Vård och omsorg får en utökning med drygt en miljon kronor.

Står inte bakom

Vid prioriteringsdebatten i våras lämnade Söderström öppet för att hans parti skulle kunna komma att föreslå en skattehöjning.

Men oppositionsrådet Kristina Bengtsson Nilsson (M) ställer sig inte bakom en höjning av skatten.

– Vi ser inte att en skattehöjning är nödvändig. Vi ser andra vägar, vi ser hellre att man tar på resultatet. Nu har vi brutit trenden och det går nedåt. Målet för oss är också 98 procent, men om det sen tar ett år längre att komma dit har inte revisorerna någon åsikt om. Vi har ju satt igång flera processer i verksamheten för att få ner kostnader. Det kanske inte ger resultat direkt, men på sikt.

– Vi ska också hålla i gång verksamheten på ett bra sätt. Vi får kritik och får höra att ”hur ska ni få pengar till det?”. Men det går inte att plocka ut en del, vi ser på helheten på ett helt annat sätt och vill ha andra lösningar. Vi vill se över kommunens ekonomi i stort, då ingår även bolagen, säger Kristina Bengtsson Nilsson.

Investeringar

Förutom driftbudgeten har budgetberedningen också lagt ett förslag till investeringsplan. Under 2017 planeras investeringar för 108 miljoner kronor.

Den enskilt största investeringen de närmaste åren är översvämningsskyddet i sundet. Nästa år har man avsatt 50 miljoner till det. 16 miljoner avsätts till medfinansiering av åtgärder på riksväg 61 och till cykelväg till Jössefors. Andra investeringar som ligger med i investeringsplanen nästa år är en uppsnyggning av området runt Palmviken, förbättrad vattenkvalitet i Kyrkviken, GC-väg i Edane, en upprustning av Spårvägen, samt en utbyggnad av GC-vägen i hamnområdet och en utveckling av Jonsbol för att få fram nya tomter. 15 miljoner kronor har också avsatts till olika reinvesteringar.

Nu går budgetförslaget vidare till kommunstyrelsen och därefter till fullmäktige.

Arvika lägst skatt

Även efter en skattehöjning skulle Arvika kommun ha den lägsta kommunalskatten i Värmland som det ser ut 2016 enligt SCB. Sen vet man inte vilka beslut om skattesatsen som övriga kommuner tar inför nästa år.

Dagens kommunalskatt i Arvika ligger på 20,90 och höjs enligt förslaget till 21,50 nästa år.

Kommunalskatten i övriga kommuner i länet 2016: Karlstad 21,75, Filipstad och Säffle 22,00 Hammarö 22,10 Sunne 22,15, Eda 22,25 Kil och Forshaga 22,35 Kristinehamn och Årjäng 22,45 Grums, Hagfors, Munkfors, Storfors och Torsby ligger alla på 22,50. I hela riket 20,75.