2016-09-25 19:19

2016-09-25 19:19

Konstkollot var en start

ARVIKA: Många vill bygga vidare på Kolonins integrationsprojekt

Konstkollot som genomfördes i somras fick en omedelbar integrationseffekt, i mötet mellan de svenska och utländska ungdomarna som jobbade tillsammans med väggmålningen i centrum.
Projektets syfte var också att underlätta integration på lång sikt. I fredags drogs riktlinjerna upp för hur det ska gå till.

Det var Kulturföreningen Kolonin som genomförde Konstkollot i somras, där närmare 30 svenska och utländska ungdomar – lika många från båda grupperna – tillsammans skapade den stora väggmålningen i Arvika centrum.

Många av de medverkande ungdomarna har vittnat om hur berikande det var att lära känna nya människor med målandet som gemensamt intresse. Kollot var dock bara en start på någonting som ska få effekter för lång tid framöver är förhoppningen. Därför bjöd Kolonin in till ett seminarium i fredags där frågan om konst och integration skulle diskuteras och formas till konkreta idéer.

Deltog gjorde, förutom människor från konst- och kulturlivet, tjänstemän och politiker på olika nivåer inom kommunen.

Seminariedeltagarna ombads lista behoven som de ser ut i dag. Nya samarbeten och kreativa mötesplatser, var några av svaren.

Konkreta idéer

Konkreta idéer som kom till uttryck direkt var en samverkansgrupp kring stadens utsmyckning mellan konstnärer, Aktiva Arvika och kommunen. Att samarbeta med andra kommuner och med Konsthallen var andra idéer som formulerades.

Mest hoppingivande var svaren på frågan vilka kompetenser och resurser som finns att tillgå i dag. Här radade deltagarna upp svar som – om resurserna utnyttjas – kan leda långt: Föreningsstöd, samverkan, ”stort kontaktnät över hela Värmland”, ”kunskaper i att arrangera stora evenemang”, god man, kulturkännedom, möten, ”nätverk bland internationella konstnärer och curatorer” Och så vidare, och så vidare...

Lämnat över

Kolonin har i och med seminariet lämnat över stafettpinnen när det gäller integrationsarbetet till andra aktörer i kommunen. Viljan verkar finnas i Arvika att bygga vidare på det som startade på Konstkollot.

Det var Kulturföreningen Kolonin som genomförde Konstkollot i somras, där närmare 30 svenska och utländska ungdomar – lika många från båda grupperna – tillsammans skapade den stora väggmålningen i Arvika centrum.

Många av de medverkande ungdomarna har vittnat om hur berikande det var att lära känna nya människor med målandet som gemensamt intresse. Kollot var dock bara en start på någonting som ska få effekter för lång tid framöver är förhoppningen. Därför bjöd Kolonin in till ett seminarium i fredags där frågan om konst och integration skulle diskuteras och formas till konkreta idéer.

Deltog gjorde, förutom människor från konst- och kulturlivet, tjänstemän och politiker på olika nivåer inom kommunen.

Seminariedeltagarna ombads lista behoven som de ser ut i dag. Nya samarbeten och kreativa mötesplatser, var några av svaren.

Konkreta idéer

Konkreta idéer som kom till uttryck direkt var en samverkansgrupp kring stadens utsmyckning mellan konstnärer, Aktiva Arvika och kommunen. Att samarbeta med andra kommuner och med Konsthallen var andra idéer som formulerades.

Mest hoppingivande var svaren på frågan vilka kompetenser och resurser som finns att tillgå i dag. Här radade deltagarna upp svar som – om resurserna utnyttjas – kan leda långt: Föreningsstöd, samverkan, ”stort kontaktnät över hela Värmland”, ”kunskaper i att arrangera stora evenemang”, god man, kulturkännedom, möten, ”nätverk bland internationella konstnärer och curatorer” Och så vidare, och så vidare...

Lämnat över

Kolonin har i och med seminariet lämnat över stafettpinnen när det gäller integrationsarbetet till andra aktörer i kommunen. Viljan verkar finnas i Arvika att bygga vidare på det som startade på Konstkollot.