2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Skrotar sitt eget förslag?

ARVIKA/KARLSTAD: Landstingsledningen kommenterar utredning

Landstingsledningen kommer nu att noggrant gå igenom den tilläggsutredning som gjorts om kirurgkompetensen på Arvika sjukhus, och som i mycket går emot landstingets eget förslag om indragningar på sjukhuset.

Samtidigt som landstingsledningen analyserar utredningen om kirurgkompetensen avvaktar man den andra utredningen man beställt, den så kallade omvärldsanalysen där Arvika sjukhus ska jämföras med andra likvärdiga sjukhus.

– Vi hoppas den andra utredningen ska ligga på landstingsstyrelsens bord den 10 oktober, därefter behöver vi beredningstid och lägga samman de två utredningarna, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

November

De två utredningarna kommer troligen inte att hinnas tas upp under oktober månad utan först på landstingsstyrelsen novembermöte, den 15:e.

Varför ville ni inte kommentera utredningen om kirurgkompetensen när den släpptes i tisdags, en utredning som konsultföretaget Helseplan gjort?

– Därför att vi inte hade läst den utan fick rapporten vid sittande bord under landstingsstyrelsens möte. Därefter måste vi ju få tid att kunna diskutera den för att kunna ta ställning. Det arbetet startar nu.

Ni blev inte tagna på sängen för att utredningen i mycket gick emot er egen utredning där ni föreslår att primär- och bakjour inom kirurgin ska upphöra och att ingen kirurgisk kompetens ska finnas på Arvika sjukhus efter 21.00 på vardagar eller på helger? Den går även emot ert förslag att sjuksköteskor slutgiltigt skulle bedöma patienter i samråd med läkare i bakjour i Karlstad?

– Nej, vi blev inte tagna på sängen utan vi ser utredningen från Helseplan som en värdefull rapport. Nu måste vi gå in i rapporten och titta på den, det jag hört hittills är den muntliga redovisningen, säger Andersson, som också anser att den nu lagda rapporten åtminstone delvis sammanfaller med landstingets tidigare förslag.

Tar tid

Exakt när ett slutgiltigt förslag om Arvika sjukhus kan komma är idag oklart. Gunilla Andersson säger att det första man måste ta ställning till är om den egna utredningen fortfarande är aktuell.

– Vi har hela tiden sagt att detta är en process som får ta tid, som vi ska kunna diskutera med landstingsledningen och medarbetare. Det är en viktig process.

Samma slutsatser

En referensgrupp har bildats på Arvika sjukhus där läkare från samtliga kliniker ingår, gruppen har tillkommit för att man vill bidra i förändringsarbetet. Gruppen har inte hunnit diskuterat detaljer i Helseplans utredning men anser att konsultföretaget gjort en bra analys av arbetsbelastning och patientflöde på akuten. Utredningen drar även riktiga och viktiga slutsatser, anser man:

– De har kommit fram till det vi kände på oss, att det inte går att klara av vårt uppdrag utan att kirurger och medicinare finns tillgängliga dygnet runt på sjukhuset, säger Björn Hansell, st-läkare på medicinkliniken.

Lokalt

Läkargruppen vill att arbetet framöver ska handla om att se till att sjukhuset tillhandahåller akutsjukvård av ännu högre kvalitet och att det också måste läggas fokus på hur sjukhuset ska kunna bli en än mer attraktiv arbetsplats.

– En sak vi också tycker är bra är att de skriver att alla förändringar ska utformas lokalt. Det går inte att göra sådana här förändringar om man inte har med sig medarbetare och patienter. Vi tycker också att det är bra att utredningen blickar framåt, vi ser gärna en långsiktig process där man gör sjukhuset bättre även på andra områden än den akuta kirurgin.

Samtidigt som landstingsledningen analyserar utredningen om kirurgkompetensen avvaktar man den andra utredningen man beställt, den så kallade omvärldsanalysen där Arvika sjukhus ska jämföras med andra likvärdiga sjukhus.

– Vi hoppas den andra utredningen ska ligga på landstingsstyrelsens bord den 10 oktober, därefter behöver vi beredningstid och lägga samman de två utredningarna, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

November

De två utredningarna kommer troligen inte att hinnas tas upp under oktober månad utan först på landstingsstyrelsen novembermöte, den 15:e.

Varför ville ni inte kommentera utredningen om kirurgkompetensen när den släpptes i tisdags, en utredning som konsultföretaget Helseplan gjort?

– Därför att vi inte hade läst den utan fick rapporten vid sittande bord under landstingsstyrelsens möte. Därefter måste vi ju få tid att kunna diskutera den för att kunna ta ställning. Det arbetet startar nu.

Ni blev inte tagna på sängen för att utredningen i mycket gick emot er egen utredning där ni föreslår att primär- och bakjour inom kirurgin ska upphöra och att ingen kirurgisk kompetens ska finnas på Arvika sjukhus efter 21.00 på vardagar eller på helger? Den går även emot ert förslag att sjuksköteskor slutgiltigt skulle bedöma patienter i samråd med läkare i bakjour i Karlstad?

– Nej, vi blev inte tagna på sängen utan vi ser utredningen från Helseplan som en värdefull rapport. Nu måste vi gå in i rapporten och titta på den, det jag hört hittills är den muntliga redovisningen, säger Andersson, som också anser att den nu lagda rapporten åtminstone delvis sammanfaller med landstingets tidigare förslag.

Tar tid

Exakt när ett slutgiltigt förslag om Arvika sjukhus kan komma är idag oklart. Gunilla Andersson säger att det första man måste ta ställning till är om den egna utredningen fortfarande är aktuell.

– Vi har hela tiden sagt att detta är en process som får ta tid, som vi ska kunna diskutera med landstingsledningen och medarbetare. Det är en viktig process.

Samma slutsatser

En referensgrupp har bildats på Arvika sjukhus där läkare från samtliga kliniker ingår, gruppen har tillkommit för att man vill bidra i förändringsarbetet. Gruppen har inte hunnit diskuterat detaljer i Helseplans utredning men anser att konsultföretaget gjort en bra analys av arbetsbelastning och patientflöde på akuten. Utredningen drar även riktiga och viktiga slutsatser, anser man:

– De har kommit fram till det vi kände på oss, att det inte går att klara av vårt uppdrag utan att kirurger och medicinare finns tillgängliga dygnet runt på sjukhuset, säger Björn Hansell, st-läkare på medicinkliniken.

Lokalt

Läkargruppen vill att arbetet framöver ska handla om att se till att sjukhuset tillhandahåller akutsjukvård av ännu högre kvalitet och att det också måste läggas fokus på hur sjukhuset ska kunna bli en än mer attraktiv arbetsplats.

– En sak vi också tycker är bra är att de skriver att alla förändringar ska utformas lokalt. Det går inte att göra sådana här förändringar om man inte har med sig medarbetare och patienter. Vi tycker också att det är bra att utredningen blickar framåt, vi ser gärna en långsiktig process där man gör sjukhuset bättre även på andra områden än den akuta kirurgin.