2016-09-20 09:11

2016-09-20 10:33

Första ordern kommer från Turkiet

HILLRINGSBERG: Räknar med start i november

Renewable Sun Energy AB, som tagit över maskinparken på solcellsfabriken i Hillringsberg, har fått sin första order och räknar med att kunna starta tillverkningen av solmoduler i november månad.

Ordern kommer från Turkiet och är på 20 megawatt under som längst sju, åtta månader, vilket är lika med produktion av 80 000 moduler under denna tid när det rör sig om moduler på 250 watt.

Faller allt på plats räknar företaget med att anställa drygt tio personer för att klara den turkiska ordern. Ännu återstår dock att få garantier i Exportkreditnämnden innan ordern är hundraprocentigt klar. Sådana garantier säkrar betalningen då Exportkreditnämnden mot en premie försäkrar exportföretag mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

– Vi räknar med att allt ska vara klart inom två, till tre veckor. Klaffar allt kan vi sedan komma i gång i Hillringsberg i november, säger delägaren, Per Kjellberg. Vi startar småskaligt för att bli varma i kläderna.

Upp och ned

Som mest kan fabriken i Hillringsberg producera 100–110 megawatt per år (drygt 400 000 moduler), men det var länge sedan den gjorde det. Renewable Sun Energy AB tog annars över maskinparken efter att först Scanmodule flyttat till Singapore, sedan Swemodule gått i konkurs och allra senast efter att en iranier inte kunnat fullfölja sina åtaganden.

Inom räckhåll

När Renewable Sun Energy AB tog över nämnde man även möjliga order från Afrika.

– Vi har två kontrakt inom räckhåll i Afrika men handläggningen där är speciell. Jag har ett möte i veckan där slutgiltigt besked kan komma.

Ordern kommer från Turkiet och är på 20 megawatt under som längst sju, åtta månader, vilket är lika med produktion av 80 000 moduler under denna tid när det rör sig om moduler på 250 watt.

Faller allt på plats räknar företaget med att anställa drygt tio personer för att klara den turkiska ordern. Ännu återstår dock att få garantier i Exportkreditnämnden innan ordern är hundraprocentigt klar. Sådana garantier säkrar betalningen då Exportkreditnämnden mot en premie försäkrar exportföretag mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

– Vi räknar med att allt ska vara klart inom två, till tre veckor. Klaffar allt kan vi sedan komma i gång i Hillringsberg i november, säger delägaren, Per Kjellberg. Vi startar småskaligt för att bli varma i kläderna.

Upp och ned

Som mest kan fabriken i Hillringsberg producera 100–110 megawatt per år (drygt 400 000 moduler), men det var länge sedan den gjorde det. Renewable Sun Energy AB tog annars över maskinparken efter att först Scanmodule flyttat till Singapore, sedan Swemodule gått i konkurs och allra senast efter att en iranier inte kunnat fullfölja sina åtaganden.

Inom räckhåll

När Renewable Sun Energy AB tog över nämnde man även möjliga order från Afrika.

– Vi har två kontrakt inom räckhåll i Afrika men handläggningen där är speciell. Jag har ett möte i veckan där slutgiltigt besked kan komma.