2016-09-10 15:59

2016-09-10 15:59

Handeln i Arvika ökar

ARVIKA: Inflöde när det gäller dagligvaror

Handeln i Arvika utvecklades positivt under 2015 där både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln tog om än små så i alla fall steg framåt. Eda behåller sin ställning som Värmlands främsta handelskommun.

Utifrån ett försäljningsindex på 100 (som motsvarar omsättningen dividerad med försäljningsunderlaget) ökade både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln i Arvika under 2015. Indexet för dagligvaruhandeln hamnade på 102 och sällanköpsvaruhandeln på 69. Siffrorna för 2014 var 101 respektive 68. Detta betyder att Arvika har ett inflöde av handel när det gäller dagligvaror medan det kraftiga underskottet för sällanköpen minskar något.

– Detta är vi mycket glada för, att siffrorna går i rätt riktning, säger Jessica Carlsson, Aktiva Arvika.

Närhet

Att handeln inom kommunen ökar kan ha flera orsaker. Jessica Carlsson lyfter bland annat fram närheten, att mycket finns inom en förhållandevis liten yta, som en fördel för Arvika.

– Jag tror överhuvudtaget att Arvika är en attraktiv stad, det är trevligt här med många unika butiker som dessutom har god service. Det lockar besökare.

Hur ska siffrorna kunna bli ännu bättre?

– En utmaning i dag är kundernas ändrade köpbeteenden. I dag söker kunderna mycket på nätet. Arvika måste därför bli bättre på att finnas på nätet. Finns de eftersökta varorna och tjänsterna i Arvika väljer man också platsen Arvika. Se på Skocenter exempelvis, de har en väl utbyggd e-handel och då får man även mera trafik till sin butik. Att visa upp sina varor på nätet, särskilt för ungdomen, blir allt viktigare.

– Besöksnäringen blir dessutom allt mera betydelsefull, i Arvika kan vi äta gott och alla evenemang och besöksmål vi har bidrar även det till en positiv utveckling.

Utmaningar

Även om handelssiffrorna går i rätt riktning finns det stora utmaningar för handeln i Arvika, bland annat är ju utflödet när det gäller sällanköpsvaror stort. Att lokaler i centrum står eller har stått tomma över tid är också en varningssignal. Jessica Carlsson säger att en orsak till problemen – förutom hård konkurrens från köpcenter – kan vara att det pågår en generationsväxling bland köpmännen – detta i alla fall när det gäller tomma lokaler. Hon ser dock även positiva händelser.

– Att Dressman bygger ut, att O´Learys kommer till Arvika, att Palladium utökar sin verksamhet med en restaurang, att Coop bygger ut på Palmviken och att det öppnar en ny barnbutik Iris och mig är några sådana positiva exempel.

Även om siffrorna för sällanköpsvaruhandeln stiger så är det totala resultatet dystert. Var handlar Arvikaborna sina varor?

– De åker till Karlstad och till Eda, mest till Karlstad tror jag. Utbudet där passar Arvikaborna bättre än gränshandelns varor i Charlottenberg. Det generella utflödet av sällanköpsvaror i Värmland hamnar i Karlstad som har ett försäljningsindex på 185.

Norge

Handelssiffrorna för nämnda Charlottenberg, alltså för Eda kommun, är fortsatt mycket starka även under 2015. Indexet hamnar på 676 för dagligvaruhandeln och 289 för sällanköpsvaruhandeln. Inflödet från framför allt Norge är alltså fortsatt mycket starkt.

Utifrån ett försäljningsindex på 100 (som motsvarar omsättningen dividerad med försäljningsunderlaget) ökade både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln i Arvika under 2015. Indexet för dagligvaruhandeln hamnade på 102 och sällanköpsvaruhandeln på 69. Siffrorna för 2014 var 101 respektive 68. Detta betyder att Arvika har ett inflöde av handel när det gäller dagligvaror medan det kraftiga underskottet för sällanköpen minskar något.

– Detta är vi mycket glada för, att siffrorna går i rätt riktning, säger Jessica Carlsson, Aktiva Arvika.

Närhet

Att handeln inom kommunen ökar kan ha flera orsaker. Jessica Carlsson lyfter bland annat fram närheten, att mycket finns inom en förhållandevis liten yta, som en fördel för Arvika.

– Jag tror överhuvudtaget att Arvika är en attraktiv stad, det är trevligt här med många unika butiker som dessutom har god service. Det lockar besökare.

Hur ska siffrorna kunna bli ännu bättre?

– En utmaning i dag är kundernas ändrade köpbeteenden. I dag söker kunderna mycket på nätet. Arvika måste därför bli bättre på att finnas på nätet. Finns de eftersökta varorna och tjänsterna i Arvika väljer man också platsen Arvika. Se på Skocenter exempelvis, de har en väl utbyggd e-handel och då får man även mera trafik till sin butik. Att visa upp sina varor på nätet, särskilt för ungdomen, blir allt viktigare.

– Besöksnäringen blir dessutom allt mera betydelsefull, i Arvika kan vi äta gott och alla evenemang och besöksmål vi har bidrar även det till en positiv utveckling.

Utmaningar

Även om handelssiffrorna går i rätt riktning finns det stora utmaningar för handeln i Arvika, bland annat är ju utflödet när det gäller sällanköpsvaror stort. Att lokaler i centrum står eller har stått tomma över tid är också en varningssignal. Jessica Carlsson säger att en orsak till problemen – förutom hård konkurrens från köpcenter – kan vara att det pågår en generationsväxling bland köpmännen – detta i alla fall när det gäller tomma lokaler. Hon ser dock även positiva händelser.

– Att Dressman bygger ut, att O´Learys kommer till Arvika, att Palladium utökar sin verksamhet med en restaurang, att Coop bygger ut på Palmviken och att det öppnar en ny barnbutik Iris och mig är några sådana positiva exempel.

Även om siffrorna för sällanköpsvaruhandeln stiger så är det totala resultatet dystert. Var handlar Arvikaborna sina varor?

– De åker till Karlstad och till Eda, mest till Karlstad tror jag. Utbudet där passar Arvikaborna bättre än gränshandelns varor i Charlottenberg. Det generella utflödet av sällanköpsvaror i Värmland hamnar i Karlstad som har ett försäljningsindex på 185.

Norge

Handelssiffrorna för nämnda Charlottenberg, alltså för Eda kommun, är fortsatt mycket starka även under 2015. Indexet hamnar på 676 för dagligvaruhandeln och 289 för sällanköpsvaruhandeln. Inflödet från framför allt Norge är alltså fortsatt mycket starkt.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.