2016-09-08 15:47

2016-09-08 15:47

Riktning Västra Götaland

ARVIKA: Förslag om nya regioner delar Arvika

Regionfrågan skapar debatt i partierna och splittrar allianser i Arvika och annorstädes.

Indelningskommittén föreslår regeringen att Värmland ska bilda region ihop med Västra Götaland. Förslaget från kommittén innebär en förändrad indelning av landstingen som enligt förslaget ska startas upp den 1 januari 2019. Frågan om nya och färre regioner har dock politisk sprängkraft både lokalt, regionalt och på riksnivå, varför sista ordet ännu inte är sagt. Bland annat i Arvika är åsikterna delade om det positiva med storregioner.

Majoritet

I just Arvika är det dock på väg att skapas en majoritet för ett samgående med Västra Götaland, det framkom när frågan nyligen behandlades i kommunledningsutskottet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet säger i dag ja till ett samgående med Västra Götaland medan Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna säger nej till detta äktenskap. Slutgiltigt är det kommunfullmäktige som avgör Arvikas ståndpunkt, i faktarutorna här intill kan man läsa om de olika partiernas inställning.

Obalans

Ett argument för en förändrad regionindelning är att dagens indelning i län är föråldrad och på flera sätt begränsar landets och regionernas utveckling. Storstadsregionernas dominans när det bland annat gäller resurstilldelning är ett avgörande skäl för att statsmakten vill dela in Sverige i förändrade och färre regionen. Även exempelvis statliga verksamheter och sjukvården har frångott landets länsindelningar.

– Vi har en kraftig regional obalans, där det redan skett sammanslagningar hos de tre stora, Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Här kan vi på punkt efter punkt efter punkt se att de tre stora drar till sig resurser, forskningskapacitet och överlag möjligheter till utveckling, inte minst att de får igenom sina förslag gentemot statliga myndigheter. Det behövs därför en mera jämlik regional organisation över hela landet, säger Indelningskommitténs ordförande, Barbro Holmberg.

Tre nya i förslag

Förslaget, delbetänkandet, till nya regioner är nu ute på remiss och enligt Holmberg räknar kommittén med att lägga sitt slutgiltiga förslag i augusti 2017.

Så här ser förslaget till tre nya regioner ut idag:

• Värmland och Västra Götalands län

• Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län

• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län

Sedan förs det resonemang om ytterligare tre kanske fyra regioner där Hallands framtid är mest osäker. Av mycket att döma kommer ett förslag om sex regioner i Indelningskommitténs slutbetänkande där de tre resterande ser ut så här.

• Stockholm och Gotlands län

• Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län

• Skåne och Blekinge län

(För Halland alltså mest oklart)

Socialdemokraterna

Partiet lokalt i Arvika säger ja till ett samgående med Västra Götaland. Man anser att Värmland måste vara med i en större region för att få samma tillväxtmöjligheter som andra regioner, vilket man menar att dagens förslag ger. Enligt S i Arvika säger dessutom Västra Götaland att en helt ny organisation ska skapas och att Värmland ska tas emot med öppna armar. Socialdemokraterna i Arvika tror dessutom att en storregion ger styrka vid förhandlingar med exempelvis Trafikverket, att Värmland då får mera muskler och att mera resurser fördelas över hela regionen.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet säger ja till storregion ihop med Västra Götaland då man tror att Arvika kan göra sig gällande som huvudstad i utkanten av denna region. Man tror sammanslagningen gynnar utvecklingen både i västra Värmland och i Karlstad. Vänsterpartiet tror dessutom att staten kommer att lägga mer resurser på denna region när den blir storregion. Örebro däremot kommer att äta upp Arvika då Örebro ligger så nära.

Miljöpartiet

Miljöpartiet i Arvika har lokalt inte diskuterat frågan inför fullmäktige utan följer för dagen den lösning som partiets länsavdelning förespråkar, det vill säga en region ihop med Örebro och Västmanland. Detta för att få tryck i frågan om snabbtåg Stockholm-Oslo. MP låser dock inte dörren helt för Värmland+Västra Götaland. Oavsett vilken region det blir anser MP att det är viktigt med större regioner.

Moderaterna

Partiet har lokalt i Arvika bytt fot i frågan, när ett samgående diskuterades senast 2011 sa man ja. Trots stora utredningar anser M att det i dag inte framkommit några tydliga fördelar med en storregion, det är dessutom risk att både Arvika och Torsby sjukhus tappas bort vid ett samgående med Västra Götaland. Västra Götaland skulle då anse att lasarettet i Karlstad räcker för Värmland, enligt M.

Moderaterna anser i detta sammanhang att man ska värna det inarbetade samarbetet som finns med universitetssjukhuset i Örebro. Arvika har dessutom närmare till Örebro om Arvikaborna behöver den stora staden. M anser också att arbetsmarknadslinjen Oslo-Stockholm är viktig.

Centerpartiet

Som enda Alliansparti säger Centerpartiet i Arvika ja till en regionsammanslagning med Västra Götaland. Partiet lokalt följer därmed länspartiets linje. Ett starkt bidragande orsak till ett ja är att Centerpartiet anser att Sveriges regioner blir mera jämnstarka genom en ny regionindelning, vilket gynnar Värmland. Man anser dessutom att Värmland har mest gemensamt med Västra Götaland när det bland annat gäller infrastruktur och närheten till Norge.

Liberalerna

Liberalerna i Arvika kommer att diskutera frågan nästan vecka. Fram till dess gäller beslutet som Liberalerna i Värmland fattat, vilket är nej till Värmland+Västra Götaland. L anser att utredningen som gjorts inte nog tydligt motiverar vad ett samgående skulle vara bra till.

Kristdemokraterna

KD i Arvika tror att Värmland kommer att glömmas bort i en storregion, att samhället kommer att bli mindre demokratiskt. Man säger alltså nej till nämnda samgående. Allra helst vill man att Värmland står själva utan bindning till någon annan region och kan rent teoretiskt tänka sig ett samarbete med Hedmarks fylke i Norge.

Sverigedemokraterna

SD i Arvika säger nej till en storregion då man anser att Värmland ska vara en egen region, beslut och påverkan sker för långt bort annars. Man tror heller inte på någon dragningskraft från Göteborg.

Indelningskommittén föreslår regeringen att Värmland ska bilda region ihop med Västra Götaland. Förslaget från kommittén innebär en förändrad indelning av landstingen som enligt förslaget ska startas upp den 1 januari 2019. Frågan om nya och färre regioner har dock politisk sprängkraft både lokalt, regionalt och på riksnivå, varför sista ordet ännu inte är sagt. Bland annat i Arvika är åsikterna delade om det positiva med storregioner.

Majoritet

I just Arvika är det dock på väg att skapas en majoritet för ett samgående med Västra Götaland, det framkom när frågan nyligen behandlades i kommunledningsutskottet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet säger i dag ja till ett samgående med Västra Götaland medan Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna säger nej till detta äktenskap. Slutgiltigt är det kommunfullmäktige som avgör Arvikas ståndpunkt, i faktarutorna här intill kan man läsa om de olika partiernas inställning.

Obalans

Ett argument för en förändrad regionindelning är att dagens indelning i län är föråldrad och på flera sätt begränsar landets och regionernas utveckling. Storstadsregionernas dominans när det bland annat gäller resurstilldelning är ett avgörande skäl för att statsmakten vill dela in Sverige i förändrade och färre regionen. Även exempelvis statliga verksamheter och sjukvården har frångott landets länsindelningar.

– Vi har en kraftig regional obalans, där det redan skett sammanslagningar hos de tre stora, Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Här kan vi på punkt efter punkt efter punkt se att de tre stora drar till sig resurser, forskningskapacitet och överlag möjligheter till utveckling, inte minst att de får igenom sina förslag gentemot statliga myndigheter. Det behövs därför en mera jämlik regional organisation över hela landet, säger Indelningskommitténs ordförande, Barbro Holmberg.

Tre nya i förslag

Förslaget, delbetänkandet, till nya regioner är nu ute på remiss och enligt Holmberg räknar kommittén med att lägga sitt slutgiltiga förslag i augusti 2017.

Så här ser förslaget till tre nya regioner ut idag:

• Värmland och Västra Götalands län

• Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län

• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län

Sedan förs det resonemang om ytterligare tre kanske fyra regioner där Hallands framtid är mest osäker. Av mycket att döma kommer ett förslag om sex regioner i Indelningskommitténs slutbetänkande där de tre resterande ser ut så här.

• Stockholm och Gotlands län

• Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län

• Skåne och Blekinge län

(För Halland alltså mest oklart)

Socialdemokraterna

Partiet lokalt i Arvika säger ja till ett samgående med Västra Götaland. Man anser att Värmland måste vara med i en större region för att få samma tillväxtmöjligheter som andra regioner, vilket man menar att dagens förslag ger. Enligt S i Arvika säger dessutom Västra Götaland att en helt ny organisation ska skapas och att Värmland ska tas emot med öppna armar. Socialdemokraterna i Arvika tror dessutom att en storregion ger styrka vid förhandlingar med exempelvis Trafikverket, att Värmland då får mera muskler och att mera resurser fördelas över hela regionen.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet säger ja till storregion ihop med Västra Götaland då man tror att Arvika kan göra sig gällande som huvudstad i utkanten av denna region. Man tror sammanslagningen gynnar utvecklingen både i västra Värmland och i Karlstad. Vänsterpartiet tror dessutom att staten kommer att lägga mer resurser på denna region när den blir storregion. Örebro däremot kommer att äta upp Arvika då Örebro ligger så nära.

Miljöpartiet

Miljöpartiet i Arvika har lokalt inte diskuterat frågan inför fullmäktige utan följer för dagen den lösning som partiets länsavdelning förespråkar, det vill säga en region ihop med Örebro och Västmanland. Detta för att få tryck i frågan om snabbtåg Stockholm-Oslo. MP låser dock inte dörren helt för Värmland+Västra Götaland. Oavsett vilken region det blir anser MP att det är viktigt med större regioner.

Moderaterna

Partiet har lokalt i Arvika bytt fot i frågan, när ett samgående diskuterades senast 2011 sa man ja. Trots stora utredningar anser M att det i dag inte framkommit några tydliga fördelar med en storregion, det är dessutom risk att både Arvika och Torsby sjukhus tappas bort vid ett samgående med Västra Götaland. Västra Götaland skulle då anse att lasarettet i Karlstad räcker för Värmland, enligt M.

Moderaterna anser i detta sammanhang att man ska värna det inarbetade samarbetet som finns med universitetssjukhuset i Örebro. Arvika har dessutom närmare till Örebro om Arvikaborna behöver den stora staden. M anser också att arbetsmarknadslinjen Oslo-Stockholm är viktig.

Centerpartiet

Som enda Alliansparti säger Centerpartiet i Arvika ja till en regionsammanslagning med Västra Götaland. Partiet lokalt följer därmed länspartiets linje. Ett starkt bidragande orsak till ett ja är att Centerpartiet anser att Sveriges regioner blir mera jämnstarka genom en ny regionindelning, vilket gynnar Värmland. Man anser dessutom att Värmland har mest gemensamt med Västra Götaland när det bland annat gäller infrastruktur och närheten till Norge.

Liberalerna

Liberalerna i Arvika kommer att diskutera frågan nästan vecka. Fram till dess gäller beslutet som Liberalerna i Värmland fattat, vilket är nej till Värmland+Västra Götaland. L anser att utredningen som gjorts inte nog tydligt motiverar vad ett samgående skulle vara bra till.

Kristdemokraterna

KD i Arvika tror att Värmland kommer att glömmas bort i en storregion, att samhället kommer att bli mindre demokratiskt. Man säger alltså nej till nämnda samgående. Allra helst vill man att Värmland står själva utan bindning till någon annan region och kan rent teoretiskt tänka sig ett samarbete med Hedmarks fylke i Norge.

Sverigedemokraterna

SD i Arvika säger nej till en storregion då man anser att Värmland ska vara en egen region, beslut och påverkan sker för långt bort annars. Man tror heller inte på någon dragningskraft från Göteborg.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.