2016-09-08 18:09

2016-09-09 06:56

Automat som påminner när medicinen ska tas

ARVIKA: Olika tekniska lösningar kommer alltmer inom äldreomsorgen

En läkemedelsautomat som påminner dig om att du ska ta dina tabletter – ett exempel på digital teknik som Arvika kommun vill prova inom kommunens äldreomsorg.

– Man får en påminnelse vid varje läkemedelstillfälle, säger sjuksköterskan Elisabeth Lejroth som tillsammans med avdelningschefen Annika Ode är ansvarig för utvecklingen av välfärdsteknik inom vården och omsorgen i Arvika.

Den aktuella automaten förses med dosrullar med läkemedel för två till fyra veckor i taget. När det är dags att ta medicinen blir den enskilde påmind genom ljud- och ljussignaler.

– Det kommer också en röst som säger att man ska ta medicinen.

Då trycker man på en knapp och så kommer rätt dos med tabletter fram.

Larmar

Om ingen tar ut dosen inom en viss tid, trots flera påminnelser, larmar automaten till nästa nivå.

– Det kan vara till hemvårdspersonal, till en anhörig eller någon annan som man gjort upp om i förväg. Man kan även lägga in andra påminnelser. Viss kommunikation är också möjlig. Vårdpersonal som planerar ett hembesök kan skriva och fråga: ”Är du hemma på förmiddagen?”

Det går bara med ja och nej- frågor. För den enskilde svarar genom att trycka på symboler som anger det ena eller det andra.

Vem kommer att erbjudas den här tekniken?

– Vilka det passar för ska vi prova under projekttiden. Det kan vara någon som bara behöver bli påmind, men inte behöver hjälp med att ta medicinen. I stället för att personal åker ut kan man ta sina läkemedel själv. Man kanske vill vara så självständig som möjligt, om man inte har någon annan omvårdnad än det, säger Elisabeth Lejroth.

Inom ett halvår hoppas man kunna testa de första läkemedelsautomaterna.

En annan teknisk lösning inom läkemedelsområdet som kommunen planerar att införa är digital signering av läkemedel. I stället för manuella listor gör man det i ett digitalt system. Missar någon att signera går det ut en påminnelse till personalen eftersom det kan betyda att någon person inte har fått sina läkemedel.

– Det blir en mycket tydligare och säkrare läkemedelshantering, säger Annika Ode.

Båda exemplen ovan beskriver digital teknik inom vården och omsorgen som Arvika vill testa inom ramen för ett interregprojekt, med flera deltagare, som handlar om att ta fram ny användarvänlig välfärdsteknik.

– Var och en jobbar mycket med egna saker. Men tanken är att vi ska hjälpa varandra och komma fram till fler saker, om vi samverkar. Nationellt sett är det ett väldigt tryck på välfärdsteknik.

Få alla uppgifter

Mobil dokumentation för personal inom vård och omsorg är en annan digital lösning som kommunen håller på att införa. Personal ska kunna dokumentera och komma åt de uppgifter de behöver för omvårdnaden direkt ute på plats via mobiltelefoner och läsplattor. Det underlättar arbetet och spar tid, jämfört om man måste inhämta informationen någonstans ifrån, menar Elisabeth Lejroth.

Tekniken ökar också möjligheterna att involvera de äldre i vården, och även deras anhöriga, menar Annika Ode.

– I stället för papper och penna kan hemvårdspersonalen sitta tillsammans med brukaren vid datorn eller surfplattan och gå igenom genomförandeplanen. Det är tre hemvårdsgrupper som har möjligheten att prova än så länge.

Kommunen har också förberett för att kunna genomföra vårdplanering via Skype. Innan en person, som legat inne på sjukhus, ska åka hem görs en planering av det fortsatta vård- och stödbehovet. Från kommunens sida deltar ett vårdplaneringsteam.

Ett exempel där Skype kan vara ett alternativ är om en patient ligger på sjukhuset i Karlstad säger Elisabeth Lejroth. Det skulle spara restid för vårdplaneringsteamet.

– För en del anhöriga som bor längre bort skulle det också kunna bli enklare att delta i planeringsmötet.

Än så länge har det inte genomförts.

– Vi har utrustning, det är riggat och klart. Men vi har inte haft någon motpart än, konstaterar Elisabet Lejroth.

Arbetet med att utveckla samarbetet med landstinget pågår. När det finns Skypemöjligheter öppnar det också för viss form av vård på distans.

Utbildning

För att äldre ska kunna bekanta sig med ny teknik planerar kommunen för utbildning.

– Alla har inte någon som kan visa dem. Vi har tänkt att vi ska ha utbildning för mindre grupper om hur man använder surfplatta. Vi är angelägna om att nå presumtiva brukare.

Just nu jobbar man parallellt med flera saker.

– Det här är inget som är isolerat till projektet. Kommunen har jobbat med välfärdsteknik i några år. Mycket jobbade vi med innan projektet och mycket kommer vi att jobba med efter. Men under den här tiden ger vi varandra draghjälp, säger Annika Ode.

Ska inte ersätta

Etik och integritet är frågor som också måste diskuteras i samband med införandet av välfärdsteknik. Liksom frågan som ofta kommer i samband med diskussionerna. Ska teknik ersätta personal och mänskliga kontakter?

Elisabet Lejroth hänvisar till ett citat som hon inte vet var det kommer ifrån, men som hon tycker sammanfattar det väldigt bra: ”Händer ska användas där händer behövs”.

– Redan i dag är det svårt att rekrytera personal. Då kan man inte undvika att använda teknik – där teknik är bra. Då frigör vi resurser som kan användas där de verkligen behövs.

– Vi kan införa teknik som förebygger och ger en säkrare och bättre vård, som till exempel den digitala signeringen av läkemedel. Eller som gör att man inte blir beroende av personal, utan kan vara mer självständig.

– Man får en påminnelse vid varje läkemedelstillfälle, säger sjuksköterskan Elisabeth Lejroth som tillsammans med avdelningschefen Annika Ode är ansvarig för utvecklingen av välfärdsteknik inom vården och omsorgen i Arvika.

Den aktuella automaten förses med dosrullar med läkemedel för två till fyra veckor i taget. När det är dags att ta medicinen blir den enskilde påmind genom ljud- och ljussignaler.

– Det kommer också en röst som säger att man ska ta medicinen.

Då trycker man på en knapp och så kommer rätt dos med tabletter fram.

Larmar

Om ingen tar ut dosen inom en viss tid, trots flera påminnelser, larmar automaten till nästa nivå.

– Det kan vara till hemvårdspersonal, till en anhörig eller någon annan som man gjort upp om i förväg. Man kan även lägga in andra påminnelser. Viss kommunikation är också möjlig. Vårdpersonal som planerar ett hembesök kan skriva och fråga: ”Är du hemma på förmiddagen?”

Det går bara med ja och nej- frågor. För den enskilde svarar genom att trycka på symboler som anger det ena eller det andra.

Vem kommer att erbjudas den här tekniken?

– Vilka det passar för ska vi prova under projekttiden. Det kan vara någon som bara behöver bli påmind, men inte behöver hjälp med att ta medicinen. I stället för att personal åker ut kan man ta sina läkemedel själv. Man kanske vill vara så självständig som möjligt, om man inte har någon annan omvårdnad än det, säger Elisabeth Lejroth.

Inom ett halvår hoppas man kunna testa de första läkemedelsautomaterna.

En annan teknisk lösning inom läkemedelsområdet som kommunen planerar att införa är digital signering av läkemedel. I stället för manuella listor gör man det i ett digitalt system. Missar någon att signera går det ut en påminnelse till personalen eftersom det kan betyda att någon person inte har fått sina läkemedel.

– Det blir en mycket tydligare och säkrare läkemedelshantering, säger Annika Ode.

Båda exemplen ovan beskriver digital teknik inom vården och omsorgen som Arvika vill testa inom ramen för ett interregprojekt, med flera deltagare, som handlar om att ta fram ny användarvänlig välfärdsteknik.

– Var och en jobbar mycket med egna saker. Men tanken är att vi ska hjälpa varandra och komma fram till fler saker, om vi samverkar. Nationellt sett är det ett väldigt tryck på välfärdsteknik.

Få alla uppgifter

Mobil dokumentation för personal inom vård och omsorg är en annan digital lösning som kommunen håller på att införa. Personal ska kunna dokumentera och komma åt de uppgifter de behöver för omvårdnaden direkt ute på plats via mobiltelefoner och läsplattor. Det underlättar arbetet och spar tid, jämfört om man måste inhämta informationen någonstans ifrån, menar Elisabeth Lejroth.

Tekniken ökar också möjligheterna att involvera de äldre i vården, och även deras anhöriga, menar Annika Ode.

– I stället för papper och penna kan hemvårdspersonalen sitta tillsammans med brukaren vid datorn eller surfplattan och gå igenom genomförandeplanen. Det är tre hemvårdsgrupper som har möjligheten att prova än så länge.

Kommunen har också förberett för att kunna genomföra vårdplanering via Skype. Innan en person, som legat inne på sjukhus, ska åka hem görs en planering av det fortsatta vård- och stödbehovet. Från kommunens sida deltar ett vårdplaneringsteam.

Ett exempel där Skype kan vara ett alternativ är om en patient ligger på sjukhuset i Karlstad säger Elisabeth Lejroth. Det skulle spara restid för vårdplaneringsteamet.

– För en del anhöriga som bor längre bort skulle det också kunna bli enklare att delta i planeringsmötet.

Än så länge har det inte genomförts.

– Vi har utrustning, det är riggat och klart. Men vi har inte haft någon motpart än, konstaterar Elisabet Lejroth.

Arbetet med att utveckla samarbetet med landstinget pågår. När det finns Skypemöjligheter öppnar det också för viss form av vård på distans.

Utbildning

För att äldre ska kunna bekanta sig med ny teknik planerar kommunen för utbildning.

– Alla har inte någon som kan visa dem. Vi har tänkt att vi ska ha utbildning för mindre grupper om hur man använder surfplatta. Vi är angelägna om att nå presumtiva brukare.

Just nu jobbar man parallellt med flera saker.

– Det här är inget som är isolerat till projektet. Kommunen har jobbat med välfärdsteknik i några år. Mycket jobbade vi med innan projektet och mycket kommer vi att jobba med efter. Men under den här tiden ger vi varandra draghjälp, säger Annika Ode.

Ska inte ersätta

Etik och integritet är frågor som också måste diskuteras i samband med införandet av välfärdsteknik. Liksom frågan som ofta kommer i samband med diskussionerna. Ska teknik ersätta personal och mänskliga kontakter?

Elisabet Lejroth hänvisar till ett citat som hon inte vet var det kommer ifrån, men som hon tycker sammanfattar det väldigt bra: ”Händer ska användas där händer behövs”.

– Redan i dag är det svårt att rekrytera personal. Då kan man inte undvika att använda teknik – där teknik är bra. Då frigör vi resurser som kan användas där de verkligen behövs.

– Vi kan införa teknik som förebygger och ger en säkrare och bättre vård, som till exempel den digitala signeringen av läkemedel. Eller som gör att man inte blir beroende av personal, utan kan vara mer självständig.

Treårigt svenskt-norskt projekt

Arvika kommun deltar i interregprojektet Support quality of life, SOL, med deltagare från Sverige och Norge. I projektet ingår också Karlstad och Hammarö kommuner, samt landstinget i Värmland. Från Norge deltar flera kommuner och organisationer.

Projektet ska pågå i tre år, 2016-2018, och finansieras dels via EU-medel, dels av de medverkande parterna i projektet. Den totala budgeten ligger på 16,1 miljoner. Arvikas del är 1,9 miljoner.

Källa:

Vad är välfärdsteknik?

”Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper en förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”.

Till välfärdsteknik räknas till exempel digitala trygghetslarm, tillsyn via webbkamera och sensorer för påminnelser.

Källa: Myndigheten för delaktighet

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.