2016-09-06 14:39

2016-09-06 14:39

Svar om sjukhuset 20 september

ARVIKA

Den 20 september kommer utredarna att avlägga rapport till landstingsstyrelsen vad de kommit fram till när det gäller de tilläggsutredningar om Arvika sjukhus som landstingsledningen beslutat om.

De två utredningarna gäller sjukhusets kirurgiska kompetens, gjord av konsultföretaget Helseplan från Stockholm, samt en omvärldsanalys, gjord av samordningsdirektör inom Region Gävleborg, Anders Tollmar.

– Då redogör utredarna vad de kommit fram till utifrån sina uppdrag, säger biträdande landstingsdirektör, Harald Ludviksen.

De två utredningarna gäller sjukhusets kirurgiska kompetens, gjord av konsultföretaget Helseplan från Stockholm, samt en omvärldsanalys, gjord av samordningsdirektör inom Region Gävleborg, Anders Tollmar.

– Då redogör utredarna vad de kommit fram till utifrån sina uppdrag, säger biträdande landstingsdirektör, Harald Ludviksen.