2016-09-06 18:48

2016-09-06 18:48

Inga varsel i Eda i nuläget

CHARLOTTENBERG: Fler kommuner än Arvika drabbas av sänkta ersättningsnivåer

Förra veckan varslade Arvika kommun personal inom kommunens HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar på grund av ändrade statsbidrag. I Eda kommun är inga akuta åtgärder inplanerade, men på sikt påverkas verksamheten även där.

Regeringen har föreslagit förändringar av ersättningssystemet till kommunerna och deras mottagande av ensamkommande. Den del i förslaget som orsakat mycket debatt är de sänkta ersättningsnivåerna.

Inte så många

Först var det sagt att de nya villkoren skulle börja gälla den 1 januari 2017, nu är det ändrat till 1 juli nästa år.

– Vi vet inte riktigt hur framtiden för Eda kommun kommer att se ut. Vi håller på att se över det just nu. Vi har inte så många barn som Arvika. Det blir en ekonomisk förlust för oss också, men inte lika stor, säger Jan-Erik Eriksson, chef för kommunens samhällsbyggnadsavdelning, där kommunens HVB-hem ingår.

– Vi har också koncentrerat verksamheten i Åmotfors. Vi kan vara mer resurseffektiva än andra kommuner som har det mer spritt på fler boenden.

Eda kommun har i dagsläget tre HVB-boenden. Plus att man köper ett antal platser från ett privat boende, samt har några placeringar i familjehem.

– I nuläget blir det inga omedelbara förändringar. Vi har ekonomi fram till 1 juli nästa år, sen får vi se vad som händer. Vi ska se på olika scenarier, säger Jan-Erik Eriksson.

Utredningsfas

Anders Boström, enhetschef för kommunens HVB-boenden, har fått uppdraget att utreda frågan, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv, dels utifrån de behov som finns.

– Utredningen ska visa vad vi kan erbjuda med de nya förutsättningarna. Just nu funderar vi på hur vi ska lösa det. De flesta kommuner befinner sig i utredningsfasen, säger han.

I dag bor det ett 50-tal unga ensamkommande i kommunen, varav majoriteten 35, bor i kommunens egna HVB-hem. Hur många av dem kommer att flytta ut den närmaste tiden? Hur många kommer det att komma i framtiden? Det senare är svårt att sia om eftersom prognoserna är osäkra.

Hösten 2015 kom många, men i år har kommunen bara tagit emot fem ensamkommande ungdomar. Osäkerheten inför framtiden är något Eda delar med alla kommuner i Sverige menar Anders Boström.

– Men 2017 finns det ändå ungdomar kvar i kommunen som behöver tillsyn. Sen får man lämna lite luft i verksamheten för eventuella händelser i omvärlden. Det blir en utmaning för oss att klara beredskapen. En intressant punkt kan bli att se om något eller några HVB-hem kan göras om till stödboende, där bemanningskraven är lägre.

Kommunen kan sen bestämma sig för olika typer av stödboenden med olika omfattning på stödet.

Mindre intäkter

Baspersonalen, de som jobbar med ungdomarna på HVB-hemmen, består i dag av 24 personer.

Hur mycket kommunen kommer att förlora totalt sett i intäkter på grund av lägre ersättning kommer att framgå av utredningen. Men 550 kronor mindre per dygn/plats blir en inte oansenlig summa konstaterar Anders Boström. Ersättningen för barn och ungdomar upp till 18 år föreslås sänkas från 1900 kronor per dygn till 1350. HVB står för hem för vård eller boende.

Regeringen har föreslagit förändringar av ersättningssystemet till kommunerna och deras mottagande av ensamkommande. Den del i förslaget som orsakat mycket debatt är de sänkta ersättningsnivåerna.

Inte så många

Först var det sagt att de nya villkoren skulle börja gälla den 1 januari 2017, nu är det ändrat till 1 juli nästa år.

– Vi vet inte riktigt hur framtiden för Eda kommun kommer att se ut. Vi håller på att se över det just nu. Vi har inte så många barn som Arvika. Det blir en ekonomisk förlust för oss också, men inte lika stor, säger Jan-Erik Eriksson, chef för kommunens samhällsbyggnadsavdelning, där kommunens HVB-hem ingår.

– Vi har också koncentrerat verksamheten i Åmotfors. Vi kan vara mer resurseffektiva än andra kommuner som har det mer spritt på fler boenden.

Eda kommun har i dagsläget tre HVB-boenden. Plus att man köper ett antal platser från ett privat boende, samt har några placeringar i familjehem.

– I nuläget blir det inga omedelbara förändringar. Vi har ekonomi fram till 1 juli nästa år, sen får vi se vad som händer. Vi ska se på olika scenarier, säger Jan-Erik Eriksson.

Utredningsfas

Anders Boström, enhetschef för kommunens HVB-boenden, har fått uppdraget att utreda frågan, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv, dels utifrån de behov som finns.

– Utredningen ska visa vad vi kan erbjuda med de nya förutsättningarna. Just nu funderar vi på hur vi ska lösa det. De flesta kommuner befinner sig i utredningsfasen, säger han.

I dag bor det ett 50-tal unga ensamkommande i kommunen, varav majoriteten 35, bor i kommunens egna HVB-hem. Hur många av dem kommer att flytta ut den närmaste tiden? Hur många kommer det att komma i framtiden? Det senare är svårt att sia om eftersom prognoserna är osäkra.

Hösten 2015 kom många, men i år har kommunen bara tagit emot fem ensamkommande ungdomar. Osäkerheten inför framtiden är något Eda delar med alla kommuner i Sverige menar Anders Boström.

– Men 2017 finns det ändå ungdomar kvar i kommunen som behöver tillsyn. Sen får man lämna lite luft i verksamheten för eventuella händelser i omvärlden. Det blir en utmaning för oss att klara beredskapen. En intressant punkt kan bli att se om något eller några HVB-hem kan göras om till stödboende, där bemanningskraven är lägre.

Kommunen kan sen bestämma sig för olika typer av stödboenden med olika omfattning på stödet.

Mindre intäkter

Baspersonalen, de som jobbar med ungdomarna på HVB-hemmen, består i dag av 24 personer.

Hur mycket kommunen kommer att förlora totalt sett i intäkter på grund av lägre ersättning kommer att framgå av utredningen. Men 550 kronor mindre per dygn/plats blir en inte oansenlig summa konstaterar Anders Boström. Ersättningen för barn och ungdomar upp till 18 år föreslås sänkas från 1900 kronor per dygn till 1350. HVB står för hem för vård eller boende.