2016-08-09 09:51

2016-08-09 09:51

"Var observant på landstingsutredarna"

EDA: Ifrågasätter opartiskheten

SPF Edabygden ställer sig positiva till att Arvika sjukhus utreds av utomstående även om man ställer sig frågande till hur opartiska utredarna verkligen är.

Vårdutbudet på Arvika sjukhus utreds vidare, vilket Arvika Nyheter rapporterat om i flera artiklar. De områden som utreds just nu gäller sjukhusets kirurgiska kompetens samt att en omvärldsanalys görs.

Landstingsledningen har valt utomstående i form av företaget Helseplan samt samordningsdirektören inom Region Gävleborg, Anders Tollmar, som utredare.

– Jag undrar hur utomstående de är, säger Reidun Gill, ordförande i SPF Edabygden. Det förekommer ju lobbning, att så att säga prata under bordet. Här får man vara lite observant.

SPF Edabygden var aktiva under vårens debatt om det framtida vårdutbudet på Arvika sjukhus och anordnade bland annat ett offentligt möte där landstingsrådet Fredrik Larsson (M) fick frågor och kritik mot landstingets förslag att upphöra med akutkirurgi och kirurgjour i Arvika. Ett möte man menar bidrog till att nytt hopp väcktes för nämnda vårdformer och att nämnda tilläggsutredningar kom till stånd.

– Nu hoppas jag att utredarna ser vad vi ser, att det behövs ett akutsjukhus i västra Värmland. Det bor folk bortanför Arvika också, det får man inte glömma, säger Gill, som dessutom hoppas att utredarna kontaktar representanter för allmänhet/patienter i frågan.

Vårdutbudet på Arvika sjukhus utreds vidare, vilket Arvika Nyheter rapporterat om i flera artiklar. De områden som utreds just nu gäller sjukhusets kirurgiska kompetens samt att en omvärldsanalys görs.

Landstingsledningen har valt utomstående i form av företaget Helseplan samt samordningsdirektören inom Region Gävleborg, Anders Tollmar, som utredare.

– Jag undrar hur utomstående de är, säger Reidun Gill, ordförande i SPF Edabygden. Det förekommer ju lobbning, att så att säga prata under bordet. Här får man vara lite observant.

SPF Edabygden var aktiva under vårens debatt om det framtida vårdutbudet på Arvika sjukhus och anordnade bland annat ett offentligt möte där landstingsrådet Fredrik Larsson (M) fick frågor och kritik mot landstingets förslag att upphöra med akutkirurgi och kirurgjour i Arvika. Ett möte man menar bidrog till att nytt hopp väcktes för nämnda vårdformer och att nämnda tilläggsutredningar kom till stånd.

– Nu hoppas jag att utredarna ser vad vi ser, att det behövs ett akutsjukhus i västra Värmland. Det bor folk bortanför Arvika också, det får man inte glömma, säger Gill, som dessutom hoppas att utredarna kontaktar representanter för allmänhet/patienter i frågan.