2016-08-03 06:00

2016-08-03 10:45

Exemplariskt badvatten i Arvika och Eda

ARVIKA/EDA: Bara att slänga sig i

Sugen på ett dopp? Samtliga av Arvika kommuns badplatser visade sig ha bra vattenkvalitet vid senaste provtagningen.

Flera av länets badplatser visar förhöjda halter av tarmbakterierna e-coli och enterokcocker.

Men inte i Arvika och Eda – här är badvattnet exemplariskt.

Vid senaste provtagningen hade samtliga kommunala badplatser i Arvika tjänligt vatten. Det är heller ingen algblomning.

Även Edas 15 kommunala badplatser har tjänligt vatten – men badplatsen Hugn vid Köla kyrka fick vid senaste provtagningen en anmärkning. Detta eftersom det då fanns förhöjda halter e-colibakterier.

Varmast är det vid Gunnern Årbotten. Där var vattnet hela 23,1 grader. I Eda uppmättes högsta temperaturen vid Bysjön, Lerot – 21 grader.

Varför är då badvattnet så bra i Arvika och Eda?

Catarina Bernau är miljöchef på Arvika kommun:

– De ligger på rätt ställen. Det finns säkert platser där vattnet inte är lika bra, så det gäller att hitta rätt. Och det har vi gjort, säger hon.

De 14 kommunala badplatserna i Arvika testas en gång per år. Vid Ingestrand, som är kommunens enda EU-badplats, görs provtagningar tre gånger per år.

EU-badplatser är större offentliga badplatser som har cirka 200 badande per dag.

– Vid Ingestrand har vi inte haft något dåligt prov de senaste åren, säger Catarina Bernau.

Historiskt sett har badplatserna i kommunen fått goda resultat.

– Någon enstaka gång kan det vara någon anmärkning, men det är sällan. Då tar vi omprov direkt och då brukar det vara bra igen. Det kan vara tillfälliga saker som avgör, till exempel att det varit fåglar i närheten, säger Catarina Bernau.

Kommunen tar bara provtagningar vid deras egna badplatser.

– Om någon upplåter en badplats till allmänheten så är det den som driver verksamheten som är skyldig att hålla koll på vattenkvaliteten.

Algblomning är ovanligt.

– Det har hänt att det varit i närheten av badplatser, men aldrig så vi behövt avråda från bad, säger Catarina Bernau.

Algblomning är vanligast under högsommaren och delar av hösten.

Men, trots att badvattnet är bra på badplatserna, så finns det ställen där kommunen avråder från bad.

I Kyrkviken, till exempel. Där rinner förorenat vatten från enskilda avlopp ut, dagvatten från stadens tak och gator samt utloppsvatten från Arvika reningsverk.

Det gör att det finns risk för höga bakterietal och virus i vattnet.

– Där kan vi inte garantera att det är bra vatten så vi avråder folk att bada där, säger Catarina Bernau.

 

Flera av länets badplatser visar förhöjda halter av tarmbakterierna e-coli och enterokcocker.

Men inte i Arvika och Eda – här är badvattnet exemplariskt.

Vid senaste provtagningen hade samtliga kommunala badplatser i Arvika tjänligt vatten. Det är heller ingen algblomning.

Även Edas 15 kommunala badplatser har tjänligt vatten – men badplatsen Hugn vid Köla kyrka fick vid senaste provtagningen en anmärkning. Detta eftersom det då fanns förhöjda halter e-colibakterier.

Varmast är det vid Gunnern Årbotten. Där var vattnet hela 23,1 grader. I Eda uppmättes högsta temperaturen vid Bysjön, Lerot – 21 grader.

Varför är då badvattnet så bra i Arvika och Eda?

Catarina Bernau är miljöchef på Arvika kommun:

– De ligger på rätt ställen. Det finns säkert platser där vattnet inte är lika bra, så det gäller att hitta rätt. Och det har vi gjort, säger hon.

De 14 kommunala badplatserna i Arvika testas en gång per år. Vid Ingestrand, som är kommunens enda EU-badplats, görs provtagningar tre gånger per år.

EU-badplatser är större offentliga badplatser som har cirka 200 badande per dag.

– Vid Ingestrand har vi inte haft något dåligt prov de senaste åren, säger Catarina Bernau.

Historiskt sett har badplatserna i kommunen fått goda resultat.

– Någon enstaka gång kan det vara någon anmärkning, men det är sällan. Då tar vi omprov direkt och då brukar det vara bra igen. Det kan vara tillfälliga saker som avgör, till exempel att det varit fåglar i närheten, säger Catarina Bernau.

Kommunen tar bara provtagningar vid deras egna badplatser.

– Om någon upplåter en badplats till allmänheten så är det den som driver verksamheten som är skyldig att hålla koll på vattenkvaliteten.

Algblomning är ovanligt.

– Det har hänt att det varit i närheten av badplatser, men aldrig så vi behövt avråda från bad, säger Catarina Bernau.

Algblomning är vanligast under högsommaren och delar av hösten.

Men, trots att badvattnet är bra på badplatserna, så finns det ställen där kommunen avråder från bad.

I Kyrkviken, till exempel. Där rinner förorenat vatten från enskilda avlopp ut, dagvatten från stadens tak och gator samt utloppsvatten från Arvika reningsverk.

Det gör att det finns risk för höga bakterietal och virus i vattnet.

– Där kan vi inte garantera att det är bra vatten så vi avråder folk att bada där, säger Catarina Bernau.