2016-07-30 17:54

2016-07-31 10:08

Dahlinhuset till försäljning?

ARVIKA

Kan Arvika Fastighets AB komma att ta över den brandskadade fastigheten vid torget i Arvika? Det pågår i alla fall diskussioner mellan fastighetsägaren och det kommunala fastighetsbolaget.

Det har gått rykten om att Arvika kommun ska ta över Dahlinhuset. När AN ställer frågan till kommunalrådet Peter Söderström (S) hänvisar han till Lars-Ove Jansson (S), ordförande i det kommunala fastighetsbolagets styrelse.

Jansson bekräftar att man blivit kontaktad av L. Johansson Fastigheter och att det förs diskussioner.

En möjlighet

Men konkret, vad diskussionerna innehåller, undviker han att gå närmare in på.

– Det är för tidigt att säga vad det här kommer att leda till. Vi ska fortsätta diskutera. Jag räknar med att jag vet mer nästa vecka, uppgav han på fredag eftermiddag.

Ingår ett övertagande av fastigheten i diskussionerna?

– Ja, det ingår en sådan möjlighet.

I början av juli i år beviljade myndighetsnämnden i Arvika rivningslov för Dahlinhuset. Fastighetsägarens utredare hade kommit fram till att huset var så förstört efter branden på nyårsnatten att det måste rivas.

Utreder alternativ

Det finns ett stort intresse bland allmänheten för Dahlinhuset och många Arvikabor ställer sig frågan vad som ska hända nu och vad som kommer i stället.

Henrik Johansson på L. Johansson Fastigheter – som äger Dahlinhuset – uppger att bolaget tagit kontakt med Arvika Fastighets AB för att diskutera vilka möjligheter som finns angående fastigheten.

– Det vi gör är att vi ser över vilka alternativ som finns för att föra ärendet framåt. Målet är att bygga upp fastigheten. Sen om någon annan får ta vid och göra det, om vi säljer, eller om vi gör det i egen regi, är inte klart. Vi har inte bestämt oss för att sälja än.

Vad är avsikten med de diskussioner som förs med det kommunala fastighetsbolaget?

– Se om det finns något ömsesidigt intresse. Vill de köpa? Vill vi sälja? Om de är intresserade, hur ser deras intresse ut? När vi vet det får vi fatta ett beslut, säger Henrik Johansson.

Har ni kontaktat och för diskussioner med fler fastighetsbolag än Arvika Fastighets AB?

– Nej.

Det har gått rykten om att Arvika kommun ska ta över Dahlinhuset. När AN ställer frågan till kommunalrådet Peter Söderström (S) hänvisar han till Lars-Ove Jansson (S), ordförande i det kommunala fastighetsbolagets styrelse.

Jansson bekräftar att man blivit kontaktad av L. Johansson Fastigheter och att det förs diskussioner.

En möjlighet

Men konkret, vad diskussionerna innehåller, undviker han att gå närmare in på.

– Det är för tidigt att säga vad det här kommer att leda till. Vi ska fortsätta diskutera. Jag räknar med att jag vet mer nästa vecka, uppgav han på fredag eftermiddag.

Ingår ett övertagande av fastigheten i diskussionerna?

– Ja, det ingår en sådan möjlighet.

I början av juli i år beviljade myndighetsnämnden i Arvika rivningslov för Dahlinhuset. Fastighetsägarens utredare hade kommit fram till att huset var så förstört efter branden på nyårsnatten att det måste rivas.

Utreder alternativ

Det finns ett stort intresse bland allmänheten för Dahlinhuset och många Arvikabor ställer sig frågan vad som ska hända nu och vad som kommer i stället.

Henrik Johansson på L. Johansson Fastigheter – som äger Dahlinhuset – uppger att bolaget tagit kontakt med Arvika Fastighets AB för att diskutera vilka möjligheter som finns angående fastigheten.

– Det vi gör är att vi ser över vilka alternativ som finns för att föra ärendet framåt. Målet är att bygga upp fastigheten. Sen om någon annan får ta vid och göra det, om vi säljer, eller om vi gör det i egen regi, är inte klart. Vi har inte bestämt oss för att sälja än.

Vad är avsikten med de diskussioner som förs med det kommunala fastighetsbolaget?

– Se om det finns något ömsesidigt intresse. Vill de köpa? Vill vi sälja? Om de är intresserade, hur ser deras intresse ut? När vi vet det får vi fatta ett beslut, säger Henrik Johansson.

Har ni kontaktat och för diskussioner med fler fastighetsbolag än Arvika Fastighets AB?

– Nej.