2016-07-26 16:12

2016-07-29 15:27

Nu ska rörligheten öka

MOROKULIEN: Grensetjänsten får 13 miljoner för att informera företag hur man gör affärer över Kölen

Grensetjänsten i Morokulien får 13 miljoner kronor för att under en treårsperiod bidra till att öka rörligheten för företag över gränsen.
– Det finns ett uppdämt behov av mer information om hur man gör jobb i respektive land och vad man bör tänka på, säger Kjell Olsén.

Han är en av Grensetjänstens åtta anställda där man jobbar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning.

Och kontakterna över den 161 mil långa svensk-norska gränsen blir bara fler och fler. Inte minst bland företagen.

– Numera kommer 25 procent av alla våra frågor från företag. Företagandet ökar hela tiden över Kölen och det finns ett uppdämt behov av mer information om bland annat hur man gör jobb i respektive land.

– De undrar exempelvis om de bör starta upp dotterbolag i grannlandet, i vilket land de ska skatta och vad de bör tänka på. Det finns mycket regler att hålla reda på, säger Kjell Olsén på Grensetjänsten.

Han är därför mycket nöjd med att olika gränskommitéer och Grensetjänsten via länsstyrelsen går in med sammanlagt 13 miljoner kronor så att man kan öka kunskapsnivån bland företagen.

Norska NAV och Arbetsförmedlingen går in med arbetstid.

Ska hålla möten

– Under en treårsperiod ska vi höja kunskapsnivån bland företagen genom att hålla informationsmöten i hela landet, öka samarbetet med de gränskommittéer som finns och träffa och nå ut med information till våra kollegor inom olika myndigheter, säger Kjell Olsén.

Grensetjänstens historia startade redan 1997 som Arbetsförmedlingen Inre Skandinavien och hela tiden har man jobbat med att överbrygga olika gränshinder.

– En del har försvunnit, men samtidigt har andra kommit till. Just nu får vi mycket frågor om personer som är anställda i Norge och som har blivit permitterade där och som riskerar att bli utan ersättning även från svenska A-kassan.

Hjälper rådet

Kjell Olsén konstaterar att även om det återstår gränshinder så lyfts problemen snabbare i dag än tidigare.

– Sedan två år finns Gränshinderrådet för de nordiska länderna där man jobbar med att lösa sådana frågor och där vi deltar med sakkunskaper.

Han är en av Grensetjänstens åtta anställda där man jobbar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning.

Och kontakterna över den 161 mil långa svensk-norska gränsen blir bara fler och fler. Inte minst bland företagen.

– Numera kommer 25 procent av alla våra frågor från företag. Företagandet ökar hela tiden över Kölen och det finns ett uppdämt behov av mer information om bland annat hur man gör jobb i respektive land.

– De undrar exempelvis om de bör starta upp dotterbolag i grannlandet, i vilket land de ska skatta och vad de bör tänka på. Det finns mycket regler att hålla reda på, säger Kjell Olsén på Grensetjänsten.

Han är därför mycket nöjd med att olika gränskommitéer och Grensetjänsten via länsstyrelsen går in med sammanlagt 13 miljoner kronor så att man kan öka kunskapsnivån bland företagen.

Norska NAV och Arbetsförmedlingen går in med arbetstid.

Ska hålla möten

– Under en treårsperiod ska vi höja kunskapsnivån bland företagen genom att hålla informationsmöten i hela landet, öka samarbetet med de gränskommittéer som finns och träffa och nå ut med information till våra kollegor inom olika myndigheter, säger Kjell Olsén.

Grensetjänstens historia startade redan 1997 som Arbetsförmedlingen Inre Skandinavien och hela tiden har man jobbat med att överbrygga olika gränshinder.

– En del har försvunnit, men samtidigt har andra kommit till. Just nu får vi mycket frågor om personer som är anställda i Norge och som har blivit permitterade där och som riskerar att bli utan ersättning även från svenska A-kassan.

Hjälper rådet

Kjell Olsén konstaterar att även om det återstår gränshinder så lyfts problemen snabbare i dag än tidigare.

– Sedan två år finns Gränshinderrådet för de nordiska länderna där man jobbar med att lösa sådana frågor och där vi deltar med sakkunskaper.