2016-07-18 06:00

2016-07-18 06:00

Polisen saknar verktygen

ARVIKA: Så går det med medborgarlöftet

Polisen har ökat antalet trafikkontroller för att få stopp på den störande biltrafiken i centrum.
Men de saknar verktygen för att utfärda böter.

I slutet på 2015 skrev polisen och Arvika kommun på ett medborgarlöfte att försöka minska den störande biltrafiken i centrum.

Vad har hänt sedan dess?

Polisen Malin Hengärde och kommunens säkerhetssamordnare Elin Dahlgren har arbetat med frågan under året.

De har fokuserat på framför allt fyra punkter:

• Fler trafikkontroller

• Förändring av lokala ordningsföreskrifter

• Förändring av lagstiftningen i trafikförordningen

• Dialog med berörda

Antalet trafikkontroller har ökat.

– Med tanke på de resurser vi har så har det gått otroligt bra, säger Malin Hengärde.

I juni månad hade polisen 34 riktade trafikkontroller mot störande biltrafik i centrum. Lägg därtill 26 stycken flygande inspektioner.

Vid de här kontrollerna vidtar polisen de åtgärder de anser att de behöver beroende på situationen. Det kan vara allt från ett samtal till en anmälan.

Men trots en ökad insats på trafikkontroller skrevs endast två anmälningar för förargelseväckande beteende under juni månad.

Detta eftersom polisen saknar effektiva verktyg och stöd i lagstiftningen och de lokala ordningsföreskrifterna.

Förargelseväckande beteende är inget effektivt verktyg då det tar lång tid innan den misstänkte bötfälls. Polisen vill kunna ge böter på plats – något som inte är möjligt i dag.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna kan man bara störa den allmänna ordningen på offentlig plats.

– Men de som blir störda är folk i bostäder som vill sova, säger Malin Hengärde.

Kommunen och polisen vill därför lägga till att den allmänna ordningen även kan störas i bostadsbebyggelse.

Men det går inte länsstyrelsen med på.

Även i trafikförordningen saknar polisen stöd för att verkligen komma åt problemet och utfärda böter.

I fjärde kapitlet står följande: ”Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid bostadsbebyggelse. Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan.”

– Men vad avgör om det både är onödigt och störande att spela musik och köra några varv i stan? Det ska ju hålla i tingsrätten också, säger Malin Hengärde.

Polisen och kommunen arbetar med att få till följande förändring i lagstiftningen: ”Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet, färdsätt och ljudutsändning i/ur/från fordon så att andra inte störs i onödan.”

Med en sådan lagstiftning hålls föraren ansvarig.

Den fjärde punkten som polisen och kommunen har arbetat med är dialog.

– Och det har vi varje gång vi stoppar en bil. Men vi har inte fått ett jättegehör vad de själva vill ha för att inte vara ute och spela. Finns det ett alternativ för dem? Den här biten känner vi att vi inte har nått helt fram, säger Malin Hengärde.

Hennes känsla är ändå att den störande biltrafiken har minskat sedan polisen började med riktade trafikkontroller.

– Det verkar ha blivit lugnare och vi får inte lika mycket klagomål från boenden, säger hon.

Men, hon lägger till:

– Självklart finns problemet kvar. Och vi kommer aldrig få tyst på alla bilar. Men vi kan minska det, och vi har kommit en bit på vägen.

I slutet på 2015 skrev polisen och Arvika kommun på ett medborgarlöfte att försöka minska den störande biltrafiken i centrum.

Vad har hänt sedan dess?

Polisen Malin Hengärde och kommunens säkerhetssamordnare Elin Dahlgren har arbetat med frågan under året.

De har fokuserat på framför allt fyra punkter:

• Fler trafikkontroller

• Förändring av lokala ordningsföreskrifter

• Förändring av lagstiftningen i trafikförordningen

• Dialog med berörda

Antalet trafikkontroller har ökat.

– Med tanke på de resurser vi har så har det gått otroligt bra, säger Malin Hengärde.

I juni månad hade polisen 34 riktade trafikkontroller mot störande biltrafik i centrum. Lägg därtill 26 stycken flygande inspektioner.

Vid de här kontrollerna vidtar polisen de åtgärder de anser att de behöver beroende på situationen. Det kan vara allt från ett samtal till en anmälan.

Men trots en ökad insats på trafikkontroller skrevs endast två anmälningar för förargelseväckande beteende under juni månad.

Detta eftersom polisen saknar effektiva verktyg och stöd i lagstiftningen och de lokala ordningsföreskrifterna.

Förargelseväckande beteende är inget effektivt verktyg då det tar lång tid innan den misstänkte bötfälls. Polisen vill kunna ge böter på plats – något som inte är möjligt i dag.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna kan man bara störa den allmänna ordningen på offentlig plats.

– Men de som blir störda är folk i bostäder som vill sova, säger Malin Hengärde.

Kommunen och polisen vill därför lägga till att den allmänna ordningen även kan störas i bostadsbebyggelse.

Men det går inte länsstyrelsen med på.

Även i trafikförordningen saknar polisen stöd för att verkligen komma åt problemet och utfärda böter.

I fjärde kapitlet står följande: ”Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid bostadsbebyggelse. Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan.”

– Men vad avgör om det både är onödigt och störande att spela musik och köra några varv i stan? Det ska ju hålla i tingsrätten också, säger Malin Hengärde.

Polisen och kommunen arbetar med att få till följande förändring i lagstiftningen: ”Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet, färdsätt och ljudutsändning i/ur/från fordon så att andra inte störs i onödan.”

Med en sådan lagstiftning hålls föraren ansvarig.

Den fjärde punkten som polisen och kommunen har arbetat med är dialog.

– Och det har vi varje gång vi stoppar en bil. Men vi har inte fått ett jättegehör vad de själva vill ha för att inte vara ute och spela. Finns det ett alternativ för dem? Den här biten känner vi att vi inte har nått helt fram, säger Malin Hengärde.

Hennes känsla är ändå att den störande biltrafiken har minskat sedan polisen började med riktade trafikkontroller.

– Det verkar ha blivit lugnare och vi får inte lika mycket klagomål från boenden, säger hon.

Men, hon lägger till:

– Självklart finns problemet kvar. Och vi kommer aldrig få tyst på alla bilar. Men vi kan minska det, och vi har kommit en bit på vägen.