2016-07-01 06:00

2016-07-01 10:14

Nya alkoholregler på gång i Arvika

ARVIKA: Snart kan man dricka alkohol mer centralt

I dag råder alkoholförbud i hela centrala Arvika.
Men snart lättas reglerna upp.
– Det revideras friskt, säger Håkan Gund, gatu- och trafikansvarig på kommunen.

Kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter bestämmer var man får dricka alkohol på allmän plats.

I dag råder alkoholförbud inom det blåmarkerade området på kartan ovan.

Om polisen ertappar dig med att dricka alkohol där riskerar du böter på upp till tusen kronor.

Polisen kan också hälla ut all alkohol som du bär med dig.

Nya regler

Men snart lättas reglerna upp. Kommunen skriver just nu om de lokala ordningsföreskrifterna.

– Sen drygt ett år tillbaka håller vi på och reviderar dem tillsammans med länsstyrelsen och polisen, säger Håkan Gund som är gatu- och trafikansvarig på kommunen.

Färre områden i Arvikas centrala delar kommer i framtiden att ha alkoholförbud.

– Det revideras friskt, säger Håkan Gund.

Anledningen är att Länsstyrelsen inte vill inskränka på allmänhetens frihet i onödan.

– De vill bara se förbud där det är problem, inte där vi tror att det är problem, säger Håkan Gund.

Problemområden

Polisen är därför med i arbetet och pekar ut problemområden.

Christer Lööf är lokalpolischef i Arvika:

– Vi får inte göra det så enkelt att det är spritfritt i alla centrala delar, utan bara där det kan uppstå störningar, bråk och oroligheter. Det ska vara tillåtet att ta en pickning med alkohol på allmänna platser också, säger han.

De nya lokala ordningsföreskrifterna förväntas bli klara inom kort. Förhoppningen är att kommunfullmäktige fattar beslut om ärendet till hösten.

Var får man dricka?

Var kan man i framtiden då ta med sig en flaska vin på picknicken? Det är ännu inte helt klart.

Men man kan redan nu peka ut några områden där det fortsatt kommer att vara alkoholförbud. Inte heller nästa sommar kan ni njuta av ett glas vin vid till exempel Stadsparken, Sågudden eller hamnen.

– Men annars är det färre områden där det kommer att vara alkoholförbud, säger Håkan Gund.

LOB

Polisen ser till att de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Christer Lööf igen:

– Men det blir oftast vid veckoslut eller vid större evenemang, säger han.

Hur berusad får man bli där det är tillåtet att dricka?

– Det är berusningsgraden det handlar om. Du får inte bli så berusad så du utgör en fara för dig själv eller inte kan ta hand om dig själv. Då träder LOB i kraft, lagen om omhändertagande av berusade personer, säger Christer Lööf.

Kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter bestämmer var man får dricka alkohol på allmän plats.

I dag råder alkoholförbud inom det blåmarkerade området på kartan ovan.

Om polisen ertappar dig med att dricka alkohol där riskerar du böter på upp till tusen kronor.

Polisen kan också hälla ut all alkohol som du bär med dig.

Nya regler

Men snart lättas reglerna upp. Kommunen skriver just nu om de lokala ordningsföreskrifterna.

– Sen drygt ett år tillbaka håller vi på och reviderar dem tillsammans med länsstyrelsen och polisen, säger Håkan Gund som är gatu- och trafikansvarig på kommunen.

Färre områden i Arvikas centrala delar kommer i framtiden att ha alkoholförbud.

– Det revideras friskt, säger Håkan Gund.

Anledningen är att Länsstyrelsen inte vill inskränka på allmänhetens frihet i onödan.

– De vill bara se förbud där det är problem, inte där vi tror att det är problem, säger Håkan Gund.

Problemområden

Polisen är därför med i arbetet och pekar ut problemområden.

Christer Lööf är lokalpolischef i Arvika:

– Vi får inte göra det så enkelt att det är spritfritt i alla centrala delar, utan bara där det kan uppstå störningar, bråk och oroligheter. Det ska vara tillåtet att ta en pickning med alkohol på allmänna platser också, säger han.

De nya lokala ordningsföreskrifterna förväntas bli klara inom kort. Förhoppningen är att kommunfullmäktige fattar beslut om ärendet till hösten.

Var får man dricka?

Var kan man i framtiden då ta med sig en flaska vin på picknicken? Det är ännu inte helt klart.

Men man kan redan nu peka ut några områden där det fortsatt kommer att vara alkoholförbud. Inte heller nästa sommar kan ni njuta av ett glas vin vid till exempel Stadsparken, Sågudden eller hamnen.

– Men annars är det färre områden där det kommer att vara alkoholförbud, säger Håkan Gund.

LOB

Polisen ser till att de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Christer Lööf igen:

– Men det blir oftast vid veckoslut eller vid större evenemang, säger han.

Hur berusad får man bli där det är tillåtet att dricka?

– Det är berusningsgraden det handlar om. Du får inte bli så berusad så du utgör en fara för dig själv eller inte kan ta hand om dig själv. Då träder LOB i kraft, lagen om omhändertagande av berusade personer, säger Christer Lööf.