2016-07-01 15:36

2016-07-01 15:36

Edareturen får vara kvar

CHARLOTTENBERG: Den nya projektbeskrivningen blev godkänd

Det var för två veckor sedan som Arvika Nyheter rapporterade om att Edareturens verksamhet i Charlottenberg inte levde upp till målen. Nu får verksamheten, vars syfte är hjälpa människor till egen försörjning, vara kvar.

Under veckan hade Arvika-Eda samordningsförbund ett möte där en ny projektbeskrivning lämnades in.

– Mötet gick jättebra, vi fick en ny projektbeskrivning precis som vi efterfrågade, säger Aina Wåhlund, ordförande i Arvika-Eda samordningsförbund - ett samarbete för finansiell samordning av rehabinsatser mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.

Edareturen är en second handbutik som i Charlottenberg. Syftet med projektet är att personer med psykisk ohälsa, eller de som på annat sätt riskerar att hamna utanför systemet, ska komma närmare arbetsmarknaden.

Metoden som projektet har valt att jobba med heter IPS (Individual placement and support) som är en arbetslivsinriktad rehabilitering, där grundtanken är att ge stöd och matcha till ett arbete utifrån individens egna val och intressen.

I den tidigare projektbeskrivningen låg mycket fokus på själva butiksdelen, men nu ligger fokuset på metoden i stället.

– Butiken är en inkörsport i vägen till arbetet, men nu är fokuset större på metoden, med tätare uppföljning på individnivå, säger Kjell Handfast, tillförordnad områdeschef inom kommunens vård och stöd, som från Eda kommuns sida handlagt ärendet.

Nu är också målsättningen rimligare, enligt Kjell Handfast.

– I den tidigare projektbeskrivningen hade vi som mål att 50 procent av deltagarna skulle komma ut i arbete. Nu är den målsättningen 25 procent, och att 80 procent ska ha gjort en stegförflyttning. Det kan handla om ökat själförtroende och att bryta isoleringen.

Kjell Handfast säger att just måttet på hur många som får ett arbete kan vara lite trubbigt.

Just nu jobbar två handledare och en samordnare med projektet. Samordnaren jobbar mer med butiksdelen, medan handledarna jobbar med individerna och de arbetsplatser som tar emot praktikanter från projektet.

– Att handledarna stöttar arbetsplatserna betyder mycket. Det här är personer som har en viss problematik och det måste man ta hänsyn till. Det sköter sig inte själv, det gäller att coacha och stötta individerna och coacha och stötta arbetsplatserna, säger Kjell Handfast, som är positiv till projektet.

Under veckan hade Arvika-Eda samordningsförbund ett möte där en ny projektbeskrivning lämnades in.

– Mötet gick jättebra, vi fick en ny projektbeskrivning precis som vi efterfrågade, säger Aina Wåhlund, ordförande i Arvika-Eda samordningsförbund - ett samarbete för finansiell samordning av rehabinsatser mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.

Edareturen är en second handbutik som i Charlottenberg. Syftet med projektet är att personer med psykisk ohälsa, eller de som på annat sätt riskerar att hamna utanför systemet, ska komma närmare arbetsmarknaden.

Metoden som projektet har valt att jobba med heter IPS (Individual placement and support) som är en arbetslivsinriktad rehabilitering, där grundtanken är att ge stöd och matcha till ett arbete utifrån individens egna val och intressen.

I den tidigare projektbeskrivningen låg mycket fokus på själva butiksdelen, men nu ligger fokuset på metoden i stället.

– Butiken är en inkörsport i vägen till arbetet, men nu är fokuset större på metoden, med tätare uppföljning på individnivå, säger Kjell Handfast, tillförordnad områdeschef inom kommunens vård och stöd, som från Eda kommuns sida handlagt ärendet.

Nu är också målsättningen rimligare, enligt Kjell Handfast.

– I den tidigare projektbeskrivningen hade vi som mål att 50 procent av deltagarna skulle komma ut i arbete. Nu är den målsättningen 25 procent, och att 80 procent ska ha gjort en stegförflyttning. Det kan handla om ökat själförtroende och att bryta isoleringen.

Kjell Handfast säger att just måttet på hur många som får ett arbete kan vara lite trubbigt.

Just nu jobbar två handledare och en samordnare med projektet. Samordnaren jobbar mer med butiksdelen, medan handledarna jobbar med individerna och de arbetsplatser som tar emot praktikanter från projektet.

– Att handledarna stöttar arbetsplatserna betyder mycket. Det här är personer som har en viss problematik och det måste man ta hänsyn till. Det sköter sig inte själv, det gäller att coacha och stötta individerna och coacha och stötta arbetsplatserna, säger Kjell Handfast, som är positiv till projektet.

  • Anton Eriksson