2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Miljöprojekt med nytta och nöje

ARVIKA: Brygga längs banvallen och skärmväggar

Åtgärderna för bättre vatten i Kyrkviken ska både bli ändamålsenliga och snygga.

Problem med vattenkvalitén i Kyrkviken inkluderat syrefria bottnar och algblomning är ett känt faktum många år bakåt i tiden. Bakomliggande orsaker bedöms tillflöden och dagvattnet vara där fosforpåverkan och enskilda avlopp via Mötterudsbäcken, Viksälven och Sävsjökanalen utgör de största ”synderna”.

Arvika kommun har dock på olika sätt försökt förbättra kvalitén, bland annat genom det nu pågående va-projektet i Västra Sund. Nu står man dessutom i färd med ytterligare åtgärder om politiken säger ja.

Skärmväggar

En arbetsgrupp med representanter från Arvika Teknik AB, avdelningen planering och utveckling samt miljöstaben har tagit fram förslag på åtgärder för åren 2017 och 2018:

• Skärmväggar vid Sävsjökanalens utlopp vid kyrkan och utanför banvallen mellan parkeringen vid Olssons Brygga och Sågudden

• Flytande öar vid Sävsjökanalens utlopp samt vid utloppet vid Kattviken och intill Fågeldammen

• En brygga längs banvallen mellan Olssons Brygga och Sågudden

• Skärmväggen fästs under bryggan och blir på så sätt ”osynlig”

• Bryggan får en trevlig utformning och handikappanpassas

Öar

Skärmväggarna, de flytande öarna och bryggan kommer att göra nytta samtidigt som bryggan ska tillföra staden rekreationsmöjligheter.

– Skärmväggarna renar tillflödenas vatten genom att partikelbunden fosfor sedimenteras och förhindras på så sätt att komma ut i Kyrkviken. En minskad tillförsel av fosfor minskar risken för algblomning och utbredning av syrefria bottnar, säger Elin Alsterhag, chef tekniska staben på Arvika Teknik AB.

Alsterhag fortsätter:

– Och jag tror bryggan blir ett fantastiskt tillskott i stadsbilden, dessutom kanske med extra fina fiskemöjligheter.

Renar

Öarna, deras storlek är ännu oklara, kommer att göra nytta genom att ta upp vattenlösliga näringsämnen medan skärmväggarna alltså renar partikelbundna som fosfor.

– Rötter som hänger under öarna tar upp dessa näringsämnen samtidigt som även öarna kan vara trevliga inslag i stadsbilden. Storleken och utformningen kommer att samplaneras med parkavdelningen så att det både blir funktionellt och tilltalande. Tanken är att det ska vara reningsanläggningar man inte tänker på.

Sagt ja

Även kommande år föreslås åtgärder för bättre vattenkvalité, för 2019 och framåt bland annat fler skärmväggar, kanske vid hamnområdet utanför Palmviksrondellen. Budgeten för insatserna 2017 och 2018 är satt till två miljoner kronor för projektering och tio miljoner för utförandet.

Första instans, kommunledningsutskottet, har sagt ja till åtgärderna, slutgiltigt beslut fattas senare i kommunfullmäktige. Att förslagen ingår i kommunens strategiska plan ökar chanserna att de når ända fram.

– Det vore kul om vi kunde komma till skott och göra något åt vattenkvalitén.

Både vid Sävsjökanalens utlopp och vid Kattviken måste ägarförhållandena utredas och det behövs förmodligen prövning av så kallad vattenverksamhet och strandskyddsdispens.

Problem med vattenkvalitén i Kyrkviken inkluderat syrefria bottnar och algblomning är ett känt faktum många år bakåt i tiden. Bakomliggande orsaker bedöms tillflöden och dagvattnet vara där fosforpåverkan och enskilda avlopp via Mötterudsbäcken, Viksälven och Sävsjökanalen utgör de största ”synderna”.

Arvika kommun har dock på olika sätt försökt förbättra kvalitén, bland annat genom det nu pågående va-projektet i Västra Sund. Nu står man dessutom i färd med ytterligare åtgärder om politiken säger ja.

Skärmväggar

En arbetsgrupp med representanter från Arvika Teknik AB, avdelningen planering och utveckling samt miljöstaben har tagit fram förslag på åtgärder för åren 2017 och 2018:

• Skärmväggar vid Sävsjökanalens utlopp vid kyrkan och utanför banvallen mellan parkeringen vid Olssons Brygga och Sågudden

• Flytande öar vid Sävsjökanalens utlopp samt vid utloppet vid Kattviken och intill Fågeldammen

• En brygga längs banvallen mellan Olssons Brygga och Sågudden

• Skärmväggen fästs under bryggan och blir på så sätt ”osynlig”

• Bryggan får en trevlig utformning och handikappanpassas

Öar

Skärmväggarna, de flytande öarna och bryggan kommer att göra nytta samtidigt som bryggan ska tillföra staden rekreationsmöjligheter.

– Skärmväggarna renar tillflödenas vatten genom att partikelbunden fosfor sedimenteras och förhindras på så sätt att komma ut i Kyrkviken. En minskad tillförsel av fosfor minskar risken för algblomning och utbredning av syrefria bottnar, säger Elin Alsterhag, chef tekniska staben på Arvika Teknik AB.

Alsterhag fortsätter:

– Och jag tror bryggan blir ett fantastiskt tillskott i stadsbilden, dessutom kanske med extra fina fiskemöjligheter.

Renar

Öarna, deras storlek är ännu oklara, kommer att göra nytta genom att ta upp vattenlösliga näringsämnen medan skärmväggarna alltså renar partikelbundna som fosfor.

– Rötter som hänger under öarna tar upp dessa näringsämnen samtidigt som även öarna kan vara trevliga inslag i stadsbilden. Storleken och utformningen kommer att samplaneras med parkavdelningen så att det både blir funktionellt och tilltalande. Tanken är att det ska vara reningsanläggningar man inte tänker på.

Sagt ja

Även kommande år föreslås åtgärder för bättre vattenkvalité, för 2019 och framåt bland annat fler skärmväggar, kanske vid hamnområdet utanför Palmviksrondellen. Budgeten för insatserna 2017 och 2018 är satt till två miljoner kronor för projektering och tio miljoner för utförandet.

Första instans, kommunledningsutskottet, har sagt ja till åtgärderna, slutgiltigt beslut fattas senare i kommunfullmäktige. Att förslagen ingår i kommunens strategiska plan ökar chanserna att de når ända fram.

– Det vore kul om vi kunde komma till skott och göra något åt vattenkvalitén.

Både vid Sävsjökanalens utlopp och vid Kattviken måste ägarförhållandena utredas och det behövs förmodligen prövning av så kallad vattenverksamhet och strandskyddsdispens.