2016-06-21 16:26

2016-06-21 16:26

Kräver förändringar

CHARLOTTENBERG: Projektet Edareturen får kritik av Arvika-Eda samordningsförbund

Edareturens verksamhet i Charlottenberg – vars syfte är att hjälpa människor till egen försörjning – lever inte upp till målen. Arvika-Eda samordningsförbund kräver förändringar, annars kommer man inte att fortsätta finansiera projektet.

Ett nytt möte ska hållas nästa vecka och innan dess ska Eda kommun ha lämnat in en ny projektplan för hur verksamheten ska bedrivas fortsättningsvis.

Avvikelser

Styrelsen för samordningsförbundet anser att det skett alltför stora avvikelser från den ursprungliga projektbeskrivningen.

– Den beskrivning vi kom överens om, det är den man ska följa, och det har man inte levt upp till. Då får man göra ett omtag. De får komma med en ny projektbeskrivning som stämmer bättre överens med vad som är möjligt att göra. Vi får se vad de kommer fram till. Jag hoppas och tror att man kan fullfölja det här, säger Aina Wåhlund som är ordförande i Arvika-Eda samordningsförbund.

Skulle man inte komma överens om projektets innehåll avbryts finansieringen från och med den 11 juli enligt det beslut som styrelsen tog i juni.

Arbetsmetod

Projektet Edareturen, som startade i höstas, riktar sig till personer med psykisk ohälsa, men också andra som står långt från arbetsmarknaden.

Det har dels byggt på en arbetsmetod som kallas IPS (Individual placement and support), dels har man haft en secondhandbutik, där deltagarna ska kunna få individuellt anpassade arbetsuppgifter för att förbereda sig för annat arbete.

Det är inte meningen att butiken ska vara en sysselsättningsverksamhet där någon går kvar, utan endast som en hjälp i utslussningen.

Flyttar fokus

Styrelsen för samordningsförbundet anser inte att den delen av projektet har haft den inriktning mot arbete som det ursprungligen var tänkt.

Kjell Handfast, tillförordnad områdeschef inom kommunens vård och stöd, som från kommunens sida handlagt ärendet, säger att det kan ha blivit lite för mycket betoning på sysselsättningsdelen i butiken tidigare.

– Vi ska lägga huvuddelen av resurserna på IPS-metoden och öka insatserna stöd, handledning och att leta praktikplatser.

Kontakter med företag och arbetsgivare är viktigt för att nå målet att komma ut i egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden.

Av kommunens åtgärdsplan framgår att IPS-metoden inte använts fullt ut. En av de två handledare som anställdes när projektet började och som gått utbildningen för IPS-metoden slutade. Få utbildningstillfällen gjorde att den som kom efter inte fick utbildning.

Stegvis

IPS-modellen är en arbetslivsinriktad rehabilitering, där grundtanken är att ge stöd och matcha till ett arbete utifrån individens egna val och intressen.

Även mer uppföljning planeras, där man på ett annat sätt stegvis mäter vilka framsteg deltagarna gör i förhållande till målen.

– Vi kommer att lägga fram en ny projektansökan som bygger på IPS-metoden, men exakt hur det kommer att se ut är jag inte riktigt klar med än.

Verksamheten i secondhandbutiken anser Kjell Handfast behövs även fortsättningsvis för sysselsättning och ett sätt för vissa deltagare att komma i gång. Men att de två delarna kan separeras och bli egna verksamheter.

Hur ser du på kritiken?

– Jag kan tycka att man kanske tjänat på att ha lite mer is i magen och inte haft så bråttom med att dra in finansieringen. Det tar alltid lite tid för en ny verksamhet att sätta sig.

Det har också pågått diskussioner inom projektet hur verksamheten ska utvecklas.

Arvika-Eda samordningsförbund är ett samarbete för finansiell samordning av rehabinsatser mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.

Ett nytt möte ska hållas nästa vecka och innan dess ska Eda kommun ha lämnat in en ny projektplan för hur verksamheten ska bedrivas fortsättningsvis.

Avvikelser

Styrelsen för samordningsförbundet anser att det skett alltför stora avvikelser från den ursprungliga projektbeskrivningen.

– Den beskrivning vi kom överens om, det är den man ska följa, och det har man inte levt upp till. Då får man göra ett omtag. De får komma med en ny projektbeskrivning som stämmer bättre överens med vad som är möjligt att göra. Vi får se vad de kommer fram till. Jag hoppas och tror att man kan fullfölja det här, säger Aina Wåhlund som är ordförande i Arvika-Eda samordningsförbund.

Skulle man inte komma överens om projektets innehåll avbryts finansieringen från och med den 11 juli enligt det beslut som styrelsen tog i juni.

Arbetsmetod

Projektet Edareturen, som startade i höstas, riktar sig till personer med psykisk ohälsa, men också andra som står långt från arbetsmarknaden.

Det har dels byggt på en arbetsmetod som kallas IPS (Individual placement and support), dels har man haft en secondhandbutik, där deltagarna ska kunna få individuellt anpassade arbetsuppgifter för att förbereda sig för annat arbete.

Det är inte meningen att butiken ska vara en sysselsättningsverksamhet där någon går kvar, utan endast som en hjälp i utslussningen.

Flyttar fokus

Styrelsen för samordningsförbundet anser inte att den delen av projektet har haft den inriktning mot arbete som det ursprungligen var tänkt.

Kjell Handfast, tillförordnad områdeschef inom kommunens vård och stöd, som från kommunens sida handlagt ärendet, säger att det kan ha blivit lite för mycket betoning på sysselsättningsdelen i butiken tidigare.

– Vi ska lägga huvuddelen av resurserna på IPS-metoden och öka insatserna stöd, handledning och att leta praktikplatser.

Kontakter med företag och arbetsgivare är viktigt för att nå målet att komma ut i egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden.

Av kommunens åtgärdsplan framgår att IPS-metoden inte använts fullt ut. En av de två handledare som anställdes när projektet började och som gått utbildningen för IPS-metoden slutade. Få utbildningstillfällen gjorde att den som kom efter inte fick utbildning.

Stegvis

IPS-modellen är en arbetslivsinriktad rehabilitering, där grundtanken är att ge stöd och matcha till ett arbete utifrån individens egna val och intressen.

Även mer uppföljning planeras, där man på ett annat sätt stegvis mäter vilka framsteg deltagarna gör i förhållande till målen.

– Vi kommer att lägga fram en ny projektansökan som bygger på IPS-metoden, men exakt hur det kommer att se ut är jag inte riktigt klar med än.

Verksamheten i secondhandbutiken anser Kjell Handfast behövs även fortsättningsvis för sysselsättning och ett sätt för vissa deltagare att komma i gång. Men att de två delarna kan separeras och bli egna verksamheter.

Hur ser du på kritiken?

– Jag kan tycka att man kanske tjänat på att ha lite mer is i magen och inte haft så bråttom med att dra in finansieringen. Det tar alltid lite tid för en ny verksamhet att sätta sig.

Det har också pågått diskussioner inom projektet hur verksamheten ska utvecklas.

Arvika-Eda samordningsförbund är ett samarbete för finansiell samordning av rehabinsatser mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.