2016-06-21 16:24

2016-06-21 16:24

Kan behöva prioritera

CHARLOTTENBERG: Svårare än någonsin att få semestervikarier

Eda kommun har stora problem med att rekrytera tillräckligt med semestervikarier till vården och omsorgen. Risken finns att det uppstår personalbrist delar av sommaren och man har därför beslutat om prioriteringar.

– Det är så här, enligt lag ska vi utföra de insatser som man blivit beviljad. Sen har vi några uppgifter som inte är så lagstyrda. Det är anhörigstöd – man har möjlighet att få anhörigavlösning femton timmar i månaden – och det är viss ledsagning. Vi går inte ut generellt och säger att vi upphör med det. Men om det blir svårt att få tiden att räcka till för personalen får vi prata med de som ska ha insatsen och höra om de kan flytta på den eller hoppa över en gång och få den senare, säger May Hansson, verksamhetschef för vård och stöd.

Anhöriga

Syftet är att vid behov kunna minska arbetsbelastningen under sommaren. När det gäller ledsagare kan det bli aktuellt att kontakta närstående om de kan följa med till vårdcentral eller andra inbokade besök, i stället för personal.

– Vi kommer alltid att ha en dialog med de som har insatserna, det ska ske i samförstånd med dem.

Har det varit svårare att rekrytera i år än andra somrar?

– Ja, det har nog aldrig varit så här svårt, så upplever cheferna det, säger May Hansson som själv är relativt ny på sin tjänst i Eda kommun.

– Det är i första hand undersköterskor och vårdbiträden vi saknar. Många av våra vikarier är inne och jobbar även resten av året, då vill de också vara lite lediga på sommaren och kanske inte tar åt sig att jobba hela sommaren.

Fortfarande finns det vissa luckor i semesterschemat som man behöver fylla igen.

– Vi håller fortfarande på att rekrytera personal. Sen vore det också väldigt skönt om det fanns vikarier som skulle kunna hoppa in vid sjukdom.

Lite marginaler i semesterplaneringen behövs för att ha beredskap att täcka upp för sjukfrånvaro under semesterperioden. Personal kan bli sjuk även då.

Det är till hemtjänsten det är svårast att rekrytera.

– Det är större krav inom hemtjänsten, där måste man också ha körkort och det är inte alla som har det.

Konkurrens

Kommunen ser också en ökad konkurrens om arbetskraften från andra arbetsgivare.

– Vi har många som väljer att jobba på shoppingcentret i Charlottenberg. De söker också semestervikarier, säger May Hansson.

Beviljade insatser inom vården och omsorgen kan vara omvårdnadsinsatser, men också hjälp med till exempel städning, tvätt och handling som man fått rätt till efter biståndsbedömning.

När det gäller städinsatser finns ytterligare en möjlighet enligt May Hansson.

– Vi har ett ramavtal med en firma som vi kan anlita om vi inte hinner utföra den insatsen själva. Då får vi ha en dialog med personen i fråga, om man accepterar att det kommer någon annan.

– Det är så här, enligt lag ska vi utföra de insatser som man blivit beviljad. Sen har vi några uppgifter som inte är så lagstyrda. Det är anhörigstöd – man har möjlighet att få anhörigavlösning femton timmar i månaden – och det är viss ledsagning. Vi går inte ut generellt och säger att vi upphör med det. Men om det blir svårt att få tiden att räcka till för personalen får vi prata med de som ska ha insatsen och höra om de kan flytta på den eller hoppa över en gång och få den senare, säger May Hansson, verksamhetschef för vård och stöd.

Anhöriga

Syftet är att vid behov kunna minska arbetsbelastningen under sommaren. När det gäller ledsagare kan det bli aktuellt att kontakta närstående om de kan följa med till vårdcentral eller andra inbokade besök, i stället för personal.

– Vi kommer alltid att ha en dialog med de som har insatserna, det ska ske i samförstånd med dem.

Har det varit svårare att rekrytera i år än andra somrar?

– Ja, det har nog aldrig varit så här svårt, så upplever cheferna det, säger May Hansson som själv är relativt ny på sin tjänst i Eda kommun.

– Det är i första hand undersköterskor och vårdbiträden vi saknar. Många av våra vikarier är inne och jobbar även resten av året, då vill de också vara lite lediga på sommaren och kanske inte tar åt sig att jobba hela sommaren.

Fortfarande finns det vissa luckor i semesterschemat som man behöver fylla igen.

– Vi håller fortfarande på att rekrytera personal. Sen vore det också väldigt skönt om det fanns vikarier som skulle kunna hoppa in vid sjukdom.

Lite marginaler i semesterplaneringen behövs för att ha beredskap att täcka upp för sjukfrånvaro under semesterperioden. Personal kan bli sjuk även då.

Det är till hemtjänsten det är svårast att rekrytera.

– Det är större krav inom hemtjänsten, där måste man också ha körkort och det är inte alla som har det.

Konkurrens

Kommunen ser också en ökad konkurrens om arbetskraften från andra arbetsgivare.

– Vi har många som väljer att jobba på shoppingcentret i Charlottenberg. De söker också semestervikarier, säger May Hansson.

Beviljade insatser inom vården och omsorgen kan vara omvårdnadsinsatser, men också hjälp med till exempel städning, tvätt och handling som man fått rätt till efter biståndsbedömning.

När det gäller städinsatser finns ytterligare en möjlighet enligt May Hansson.

– Vi har ett ramavtal med en firma som vi kan anlita om vi inte hinner utföra den insatsen själva. Då får vi ha en dialog med personen i fråga, om man accepterar att det kommer någon annan.