2016-06-21 12:26

2016-06-21 12:26

En Arvikamodell för snabbare jobb

ARVIKA: Nyanlända får praktik varvat med studier

Ett samarbete mellan industrin och Arbetsförmedlingen i västra Värmland ska få nyanlända snabbare i arbete. Arbetsmodellen ska även kunna bidra till att andra grupper som står långt från arbetsmarknaden ska komma ut i arbetslivet.

Det är Thermia och Volvo CE som tillsammans med Arvika kommun och Arbetsförmedlingen tagit fram en modell – Arvikamodellen – som ska underlätta och förkorta nyanländas integration i arbetslivet.

Syftet med modellen är att de nyanlända ska bli anställningsbara och därmed lättare komma in i det svenska samhället. Samtidigt vill man hitta modeller som bär framåt också för andra grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Bredda

Ett avgörande inslag är att bredda de nyanländas kunskaper. Grunden i projektet hittas i det så kallade Volvosteget, där arbetslösa ungdomar får praktik i produktionen varvat med studier.

Inom den nu framtagna modellen ska tio personer – sex på Volvo och fyra på Thermia – under ett års tid få arbetsplatsförlagd praktik samtidigt som man under 50 procent av tiden både får olika utbildningsinsatser och svenskundervisning. Skillnaden mot Volvosteget är svenskundervisningen samt att Arvikamodellen är bredare eftersom den även innefattar tjänstemannasidan.

– Det som är spännande nu är att det är vi inom industrin som drar detta projekt framåt, säger Magnus Glavmo, platschef på Thermia. Vi utmanar Arbetsförmedlingen, nu måste man anpassa sig till industrins flexibilitet.

Tänka nytt

Från Arbetsförmedlingen ser man tillvägagångssättet som en möjlighet att tänka nytt och tänka samarbete med andra, bort från den myndighetsstämpel som AF i mycket fått.

– Ett sätt för oss att jobba tillsammans med andra över tid. Numera tittar vi ju mera på individen och skapar samarbete utifrån det. Det är väl det som är nytt, att vi jobbar mera kundnära nu, säger Olle Öberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen västra Värmland.

Cv

Arvikamodellens utgångspunkt har varit en informationsträff. Utifrån den fick deltagarna söka om full delaktighet genom att lämna in ett cv. Därefter har de intervjuats och valts ut.

– Inledningsvis har man varit på Lernia där man bland annat gått igenom hur det fungerar på en svensk arbetsplats och exempelvis fått information om fackföreningars roll, säger Magnus Glavmo. Man har även tagit upp Lean produktion och annat.

Start

I dagarna har deltagarna sedan gjort sina första arbetsdagar på Thermia och Volvo där de också fått var sin handledare. Syrianerna Majad Faraj, elektrisk ingenjör, och Chiath Al Zouabi, civilingenjör, ska jobba på Thermias avdelning för forskning och utveckling.

– Ett bra steg, säger Faraj.

– Jättefint, jag hoppas få jobb här, säger Al Zouabi.

Certifikat

Efter genomfört år tilldelas deltagarna ett certifikat, vilket ska vara ett kvalitativt bevis som ska ge en vidare skjuts inför framtiden.

– Och vi tycker mångfalld är en framgångsfaktor, säger Jeanette Widén, personalchef Volvo CE.

Thermia och Volvo CE blir genom upplägget något av föregångare, då man påtar sig ett ansvar som många anser endast ligger på samhället. Det har dock varit svårt att få med andra företag i Arvikamodellen, mest beroende på att det inte funnits någon färdig modell från början utan att den har arbetats fram under resans gång. Saknas gör också deltagande kvinnor.

Ansvar

Det råder dock stor optimism att man snabbare än tidigare ska få nyanlända i arbete. Ett snitt på 7-9 år finns annars i Sverige.

– Det är ju ett samhällsansvar att korta den tiden och vi arbetsgivare är en del av samhället, säger Magnus Glavmo.

Det är Thermia och Volvo CE som tillsammans med Arvika kommun och Arbetsförmedlingen tagit fram en modell – Arvikamodellen – som ska underlätta och förkorta nyanländas integration i arbetslivet.

Syftet med modellen är att de nyanlända ska bli anställningsbara och därmed lättare komma in i det svenska samhället. Samtidigt vill man hitta modeller som bär framåt också för andra grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Bredda

Ett avgörande inslag är att bredda de nyanländas kunskaper. Grunden i projektet hittas i det så kallade Volvosteget, där arbetslösa ungdomar får praktik i produktionen varvat med studier.

Inom den nu framtagna modellen ska tio personer – sex på Volvo och fyra på Thermia – under ett års tid få arbetsplatsförlagd praktik samtidigt som man under 50 procent av tiden både får olika utbildningsinsatser och svenskundervisning. Skillnaden mot Volvosteget är svenskundervisningen samt att Arvikamodellen är bredare eftersom den även innefattar tjänstemannasidan.

– Det som är spännande nu är att det är vi inom industrin som drar detta projekt framåt, säger Magnus Glavmo, platschef på Thermia. Vi utmanar Arbetsförmedlingen, nu måste man anpassa sig till industrins flexibilitet.

Tänka nytt

Från Arbetsförmedlingen ser man tillvägagångssättet som en möjlighet att tänka nytt och tänka samarbete med andra, bort från den myndighetsstämpel som AF i mycket fått.

– Ett sätt för oss att jobba tillsammans med andra över tid. Numera tittar vi ju mera på individen och skapar samarbete utifrån det. Det är väl det som är nytt, att vi jobbar mera kundnära nu, säger Olle Öberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen västra Värmland.

Cv

Arvikamodellens utgångspunkt har varit en informationsträff. Utifrån den fick deltagarna söka om full delaktighet genom att lämna in ett cv. Därefter har de intervjuats och valts ut.

– Inledningsvis har man varit på Lernia där man bland annat gått igenom hur det fungerar på en svensk arbetsplats och exempelvis fått information om fackföreningars roll, säger Magnus Glavmo. Man har även tagit upp Lean produktion och annat.

Start

I dagarna har deltagarna sedan gjort sina första arbetsdagar på Thermia och Volvo där de också fått var sin handledare. Syrianerna Majad Faraj, elektrisk ingenjör, och Chiath Al Zouabi, civilingenjör, ska jobba på Thermias avdelning för forskning och utveckling.

– Ett bra steg, säger Faraj.

– Jättefint, jag hoppas få jobb här, säger Al Zouabi.

Certifikat

Efter genomfört år tilldelas deltagarna ett certifikat, vilket ska vara ett kvalitativt bevis som ska ge en vidare skjuts inför framtiden.

– Och vi tycker mångfalld är en framgångsfaktor, säger Jeanette Widén, personalchef Volvo CE.

Thermia och Volvo CE blir genom upplägget något av föregångare, då man påtar sig ett ansvar som många anser endast ligger på samhället. Det har dock varit svårt att få med andra företag i Arvikamodellen, mest beroende på att det inte funnits någon färdig modell från början utan att den har arbetats fram under resans gång. Saknas gör också deltagande kvinnor.

Ansvar

Det råder dock stor optimism att man snabbare än tidigare ska få nyanlända i arbete. Ett snitt på 7-9 år finns annars i Sverige.

– Det är ju ett samhällsansvar att korta den tiden och vi arbetsgivare är en del av samhället, säger Magnus Glavmo.