2016-06-14 16:33

2016-06-14 16:33

Full fart på fiberarbetet

ARVIKA: 20 områden får fiber för tillfället

Gräver. Det pågår en betydande aktivitet med att gräva för fiber i Arvika tätort för tillfället. Gräver gör Arvika Kommunnät AB.

Fyra områden är klara och i de flesta stadsdelar pågår grävarbeten. Fibertjänst i Sverige AB gräver i mindre omfattning men de stora anläggningsarbetena i tätorten står Arvika Kommunnät för.

– Totalt har vi 60 personer i gång inberäknat underentreprenörer i detta arbete, säger Ola Nilsson, Arvika Kommunnät AB.

Tagit fart

Arbetena inleddes på sensommaren ifjol men det är under våren och försommaren i år som de verkligen tagit fart. Taserud, Degerängen, Haga, Solvik och Agneteberg är några stadsdelar där det grävs för fiber.

– Nu är det full fart, vi är i gång på knappt 20 områden. Och vi räknar med att öppna upp ytterligare 20-talet områden inom det närmaste.

Grävlag

Omfattningen är så stor att det börjar bli lite ont om underentreprenörer för det kommunägda bolaget. Grävmaskinisterna är en viktig yrkesgrupp men grävlaget som helhet måste fungera.

– Vi vill ju helst ha vana entreprenörer som vi vet fungerar sedan tidigare, för det blir ju en påverkan i områdena och dessa vill vi minimera. Och då måste vi ha duktiga medarbetare.

Vad har det kommit in för klagomål?

– Att det är avgrävt på garageuppfarten på opassande tider, att det inte lagts ut någon plåt man kan köra över på. Det har även klagats på att kommunala områden inte återställts som det var från början.

Klagomålen är dock inte så många, enligt Ola Nilsson.

– Men man måste ju gå till botten med alla. Klagomålen kan ju också till en del bero på att människor tycker det händer så mycket i deras bostadsområden på kort tid.

Tre steg

Utifrån ett visat intresse från 30 procent av de boende i ett område går Arvika Kommunnät i gång med anläggningsjobben. Själva byggnationen är uppdelad i tre steg, det första är grävning av stamnätet inom området inkluderat bland annat skåpuppsättning och grävning av rör fram till tomtgräns.

– Nästa steg är sedan grävning på tomterna när man går in i fastigheten och förbinder med det vi gjort tidigare. Sista steget är när man installerar utrustning inne hos kunden.

Asfalt

Kunderna betalar ett paketpris på 17 900 kronor plus en löpande avgift på 50 kronor per månad för fiber genom Arvika Kommunnät AB. I kostnaden ingår även återställande asfalteringsarbeten då man ställer i ordning efter utförda grävarbeten. Även asfalteringar i gata eller trottoar står det kommunala för.

Det är en rejäl utbyggnad av infrastrukturen som sker i Arvika just nu?

– Med de resurser vi har i vårt lilla bolag är det här en jättesatsning, säger Ola Nilsson. Det som är extra roligt är att de allra flesta är så positiva till utbyggnaden. Många är dessutom nyfikna och man planerar vad man ska göra när fibern är inkopplad. Det har blivit ett stort samtalsämne i kvarteren.

Nytt

Även landsbygdsområden ingår i den fortsatta utbyggnaden och man ska bygga stamnät för fiberföreningar. Helt klara i själva tätorten räknar Arvika Kommunnät med att vara under 2017. Totalt har man i dagsläget cirka 2 350 anslutna eller anmälda kunder.

– Nu får vi en helt ny infrastruktur.

Sett till fiberföreningar i Arvika är det Brunskog, Högerud/Dalen och Glava som hittills fått bidrag, 26 miljoner kronor, från Jordbruksverket till utbyggnad av fibernät.

Fyra områden är klara och i de flesta stadsdelar pågår grävarbeten. Fibertjänst i Sverige AB gräver i mindre omfattning men de stora anläggningsarbetena i tätorten står Arvika Kommunnät för.

– Totalt har vi 60 personer i gång inberäknat underentreprenörer i detta arbete, säger Ola Nilsson, Arvika Kommunnät AB.

Tagit fart

Arbetena inleddes på sensommaren ifjol men det är under våren och försommaren i år som de verkligen tagit fart. Taserud, Degerängen, Haga, Solvik och Agneteberg är några stadsdelar där det grävs för fiber.

– Nu är det full fart, vi är i gång på knappt 20 områden. Och vi räknar med att öppna upp ytterligare 20-talet områden inom det närmaste.

Grävlag

Omfattningen är så stor att det börjar bli lite ont om underentreprenörer för det kommunägda bolaget. Grävmaskinisterna är en viktig yrkesgrupp men grävlaget som helhet måste fungera.

– Vi vill ju helst ha vana entreprenörer som vi vet fungerar sedan tidigare, för det blir ju en påverkan i områdena och dessa vill vi minimera. Och då måste vi ha duktiga medarbetare.

Vad har det kommit in för klagomål?

– Att det är avgrävt på garageuppfarten på opassande tider, att det inte lagts ut någon plåt man kan köra över på. Det har även klagats på att kommunala områden inte återställts som det var från början.

Klagomålen är dock inte så många, enligt Ola Nilsson.

– Men man måste ju gå till botten med alla. Klagomålen kan ju också till en del bero på att människor tycker det händer så mycket i deras bostadsområden på kort tid.

Tre steg

Utifrån ett visat intresse från 30 procent av de boende i ett område går Arvika Kommunnät i gång med anläggningsjobben. Själva byggnationen är uppdelad i tre steg, det första är grävning av stamnätet inom området inkluderat bland annat skåpuppsättning och grävning av rör fram till tomtgräns.

– Nästa steg är sedan grävning på tomterna när man går in i fastigheten och förbinder med det vi gjort tidigare. Sista steget är när man installerar utrustning inne hos kunden.

Asfalt

Kunderna betalar ett paketpris på 17 900 kronor plus en löpande avgift på 50 kronor per månad för fiber genom Arvika Kommunnät AB. I kostnaden ingår även återställande asfalteringsarbeten då man ställer i ordning efter utförda grävarbeten. Även asfalteringar i gata eller trottoar står det kommunala för.

Det är en rejäl utbyggnad av infrastrukturen som sker i Arvika just nu?

– Med de resurser vi har i vårt lilla bolag är det här en jättesatsning, säger Ola Nilsson. Det som är extra roligt är att de allra flesta är så positiva till utbyggnaden. Många är dessutom nyfikna och man planerar vad man ska göra när fibern är inkopplad. Det har blivit ett stort samtalsämne i kvarteren.

Nytt

Även landsbygdsområden ingår i den fortsatta utbyggnaden och man ska bygga stamnät för fiberföreningar. Helt klara i själva tätorten räknar Arvika Kommunnät med att vara under 2017. Totalt har man i dagsläget cirka 2 350 anslutna eller anmälda kunder.

– Nu får vi en helt ny infrastruktur.

Sett till fiberföreningar i Arvika är det Brunskog, Högerud/Dalen och Glava som hittills fått bidrag, 26 miljoner kronor, från Jordbruksverket till utbyggnad av fibernät.