2016-06-13 06:00

2016-06-13 06:00

Bättre snurr på parkeringar

ARVIKA: Mycket böter i början

Nu har p-skiva använts i Arvika centrum i drygt ett år.
– I början var det mycket böter, men nu har folk lärt sig, säger Håkan Gund, kommunens gatu- och trafikansvarig.

För drygt ett år sedan slopades parkeringsavgifterna – och ersattes med p-skivan.

Syftet var att få bättre rotation på de drygt 1 700 kommunala parkeringsplatser som finns i centrum.

Och det har gett önskvärt resultat enligt kommunens gatu- och trafikansvarige Håkan Gund.

– Ja, det får man lov att säga. Många är väldigt nöjda att det finns parkeringar tillgängliga när man ska göra inköp som inte är så tidskrävande, säger han.

Men det tog ett tag innan folk lärde sig vad som gäller.

– I början var det mycket böter, men nu har folk lärt sig, säger Håkan Gund.

Kommunen har skrivit avtal med en privat entreprenör som har parkeringsvakter som kontrollerar att gällande regler följs med p-skivan.

En felparkering kostar 400 kronor och pengarna går till kommunen.

– Men det är ett nollsummespel, det blir inga pengar över eftersom vi betalar för övervakningen, säger Håkan Gund.

Även polisen har en tillsyn.

– De bevakar mest trafikdelen; om någon står för nära en korsning eller står på en handikapplats, säger Håkan Gund.

En felparkering på handikapplats ger dyrare böter – upp till 1 000 kronor.

– Det slarvas mycket med felparkeringar på handikapplatser. Det är allvarligt, säger Håkan Gund.

Införande av p-skivan har också lett till att allt fler parkerar på andra sidan järnvägen där det är 24-timmarsparkering.

– Folk finner sig att gå lite längre, säger Håkan Gund.

Han menar också att kommunen på sikt måste ordna fler parkeringsplatser.

– Det är ingen lätt ekvation, men det måste göras. Varje hushåll skaffar fler bilar så behoven ökar varje år, säger han.

För drygt ett år sedan slopades parkeringsavgifterna – och ersattes med p-skivan.

Syftet var att få bättre rotation på de drygt 1 700 kommunala parkeringsplatser som finns i centrum.

Och det har gett önskvärt resultat enligt kommunens gatu- och trafikansvarige Håkan Gund.

– Ja, det får man lov att säga. Många är väldigt nöjda att det finns parkeringar tillgängliga när man ska göra inköp som inte är så tidskrävande, säger han.

Men det tog ett tag innan folk lärde sig vad som gäller.

– I början var det mycket böter, men nu har folk lärt sig, säger Håkan Gund.

Kommunen har skrivit avtal med en privat entreprenör som har parkeringsvakter som kontrollerar att gällande regler följs med p-skivan.

En felparkering kostar 400 kronor och pengarna går till kommunen.

– Men det är ett nollsummespel, det blir inga pengar över eftersom vi betalar för övervakningen, säger Håkan Gund.

Även polisen har en tillsyn.

– De bevakar mest trafikdelen; om någon står för nära en korsning eller står på en handikapplats, säger Håkan Gund.

En felparkering på handikapplats ger dyrare böter – upp till 1 000 kronor.

– Det slarvas mycket med felparkeringar på handikapplatser. Det är allvarligt, säger Håkan Gund.

Införande av p-skivan har också lett till att allt fler parkerar på andra sidan järnvägen där det är 24-timmarsparkering.

– Folk finner sig att gå lite längre, säger Håkan Gund.

Han menar också att kommunen på sikt måste ordna fler parkeringsplatser.

– Det är ingen lätt ekvation, men det måste göras. Varje hushåll skaffar fler bilar så behoven ökar varje år, säger han.