2016-06-13 16:17

2016-06-14 16:33

Arvika tätort får fiber

Utbyggnaden av fiber pågår för fullt i Arvika tätort. För tillfället pågår grävning med mera i 20-talet områden och mellan 10-15 områden är på gång längre fram. I tätorten är det framför allt Arvika Kommunnät AB som ligger bakom fiberutbyggnaden.

Utbyggnaden av fiber pågår för fullt i Arvika tätort. För tillfället pågår grävning med mera i 20-talet områden och mellan 10-15 områden är på gång längre fram. I tätorten är det framför allt Arvika Kommunnät AB som ligger bakom fiberutbyggnaden.