2016-06-09 19:04

2016-06-11 16:42

Skogsstyrelsen startade skogsbrand

EDA: Naturvårdsbränning i Nolgård

(UPPDATERAD) I torsdags startade Skogsstyrelsen en skogsbrand – helt medvetet.
Naturvårdsbränder genomförs för att bevara den biologiska mångfalden och säkra vissa arters överlevnad.

De naturliga skogsbränderna har minskat drastiskt sedan 1700-talet.

Många växt- och djurarter som trivs i brända områden är därför hotade.

För att bevara den biologiska mångfalden och säkra vissa arters överlevnad genomförs därför naturvårdsbränningar.

– Till exempel tall, hackspetten spillkråka och växten svedjenäva gynnas av brand i skogen, säger Hans Källsmyr, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

I torsdags genomförde Skogsstyrelsen en naturvårdsbränning mellan västra och östra Ulvtjärn vid Nolgård i Eda kommun.

Fyra hektar skog eldades upp.

– Det är ett strategiskt bra område för en naturvårdsbränning. Det avgränsar till två tjärn och en bäck, och det är ett historiskt brandområde. Det är en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna vi gör, och en av de svåraste, säger Jeanette Fahlstad, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Totalt åtta personer arbetade med bränningen och förberedelsearbetet startade flera dagar i förväg.

– Det sker under kontrollerade former och bränningsledaren har utbildning och erfarenhet. Men det är inte något att leka med; man ska ha respekt för jobbet, säger Hans Källsmyr.

Per Knarvik är bränningsledare på Skogsstyrelsen och ansvarig för eldandet:

– Vi vill att det ska bränna fem till tio centimeter ner i backen. Då tar det död på en hel del barrträd. Löv och tall vill vi ha kvar. Flamhöjden får max bli tre-fyra meter, säger han.

Skogen som brändes ner ägs av en privat markägare som får ersättning av staten.

Den kontrollerade bränningen inleddes vid 14.30-tiden på torsdagen och tog flera timmar.

Arbetet med eftersläckning pågick sedan i flera dagar. Skogsstyrelsen ska elda upp ytterligare fyra områden under sommaren runt om i Värmland. Totalt handlar det om drygt 120 hektar skog.

De naturliga skogsbränderna har minskat drastiskt sedan 1700-talet.

Många växt- och djurarter som trivs i brända områden är därför hotade.

För att bevara den biologiska mångfalden och säkra vissa arters överlevnad genomförs därför naturvårdsbränningar.

– Till exempel tall, hackspetten spillkråka och växten svedjenäva gynnas av brand i skogen, säger Hans Källsmyr, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

I torsdags genomförde Skogsstyrelsen en naturvårdsbränning mellan västra och östra Ulvtjärn vid Nolgård i Eda kommun.

Fyra hektar skog eldades upp.

– Det är ett strategiskt bra område för en naturvårdsbränning. Det avgränsar till två tjärn och en bäck, och det är ett historiskt brandområde. Det är en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna vi gör, och en av de svåraste, säger Jeanette Fahlstad, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Totalt åtta personer arbetade med bränningen och förberedelsearbetet startade flera dagar i förväg.

– Det sker under kontrollerade former och bränningsledaren har utbildning och erfarenhet. Men det är inte något att leka med; man ska ha respekt för jobbet, säger Hans Källsmyr.

Per Knarvik är bränningsledare på Skogsstyrelsen och ansvarig för eldandet:

– Vi vill att det ska bränna fem till tio centimeter ner i backen. Då tar det död på en hel del barrträd. Löv och tall vill vi ha kvar. Flamhöjden får max bli tre-fyra meter, säger han.

Skogen som brändes ner ägs av en privat markägare som får ersättning av staten.

Den kontrollerade bränningen inleddes vid 14.30-tiden på torsdagen och tog flera timmar.

Arbetet med eftersläckning pågick sedan i flera dagar. Skogsstyrelsen ska elda upp ytterligare fyra områden under sommaren runt om i Värmland. Totalt handlar det om drygt 120 hektar skog.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.