2016-06-02 13:57

2016-06-02 13:57

Rackenvatten till flera

OTTEBOL: Nya va-projekt i Arvika

Arvika kommun i form av dess teknikbolag har inte bara pågående va-projekt i Västra Sund. Nu anlägger man även för vatten och avlopp i Ottebol och för vatten i Glava, Hillringsberg och Klässbol.

Målet med de nya projekten är godare vatten för abonnenterna och bättre och billigare drift för kommunen.

Av de nämnda lokalsamhällena är det Ottebol som är först ut, där pågår sedan tre veckor tillbaka byggandet för både vatten och avlopp. Budgeten för projektet ligger på tre miljoner kronor inkluderat avloppsledningar och det handlar enligt va-chefen Bo Axelsson om nödvändiga investeringar.

– Vi bygger om den avloppsrening som finns i dag till pumphus och pumpar avloppet vidare till det ombyggda reningsverket i Berg med Jössefors i stället. Vi koncentrerar alltså reningen till ett bra reningsverk i stället för att ha flera små som fungerar mindre bra. En billigare totallösning än att behålla de små reningsverken. För abonnenterna ska det inte bli några högre kostnader än om vi skulle göra nödvändiga upprustningar av befintliga vatten- och avloppsreningsverk. Inkoppling kommer att ske efter semestrarna, troligen i augusti.

Enklare

De boende i Ottebol får därmed vatten från sjön Racken via nya vattenverket i Rackstad i stället för ett svårhanterligt grundvatten som ska renas enligt konstens alla regler.

Så blir även förutsättningarna när Arvika Teknik AB är färdiga med planerade jobb i Glava, Hillringsberg och Klässbol är det tänkt. Där har man kommit så långt att upphandlingen är klar, det blir Skanska som får ta hand om projektet, ett projekt som kostnadsberäknat till nästan 14 miljoner kronor.

Längs botten

Lösningen blir bland annat vattenledningar med Rackenvatten förbi Östra Sund i Arvika via botten på Glafsfjorden till Hillringsberg och Glava samtidigt som man lägger vattenledningar i fjorden fram till Klässbol. Här handlar det bara om ledningar för dricksvatten och inte för avlopp.

– I höst går detta sjöledningsprojekt i gång. Det rör sig om nio kilometer ledning till Hillringsberg och Glava och sju kilometer till Klässbol, säger Axelsson.

2017

Inkopplingen av nytt vatten i Glava, Hillringsberg och Klässbol kommer att ske under 2017, exakt när och i vilken turordning är inte klart idag.

Projektet söderut berör alltså inte avloppsdelen, enligt Axelsson finns det redan bra reningsverk i de nämnda orterna. Dricksvattnet ska dock bli bättre.

– Enligt mig är Rackenvattnet ett bra och gott vatten av god kvalité i jämförelse vad man har i dag. Ett vatten vi lägger mycket tid på.

Målet med de nya projekten är godare vatten för abonnenterna och bättre och billigare drift för kommunen.

Av de nämnda lokalsamhällena är det Ottebol som är först ut, där pågår sedan tre veckor tillbaka byggandet för både vatten och avlopp. Budgeten för projektet ligger på tre miljoner kronor inkluderat avloppsledningar och det handlar enligt va-chefen Bo Axelsson om nödvändiga investeringar.

– Vi bygger om den avloppsrening som finns i dag till pumphus och pumpar avloppet vidare till det ombyggda reningsverket i Berg med Jössefors i stället. Vi koncentrerar alltså reningen till ett bra reningsverk i stället för att ha flera små som fungerar mindre bra. En billigare totallösning än att behålla de små reningsverken. För abonnenterna ska det inte bli några högre kostnader än om vi skulle göra nödvändiga upprustningar av befintliga vatten- och avloppsreningsverk. Inkoppling kommer att ske efter semestrarna, troligen i augusti.

Enklare

De boende i Ottebol får därmed vatten från sjön Racken via nya vattenverket i Rackstad i stället för ett svårhanterligt grundvatten som ska renas enligt konstens alla regler.

Så blir även förutsättningarna när Arvika Teknik AB är färdiga med planerade jobb i Glava, Hillringsberg och Klässbol är det tänkt. Där har man kommit så långt att upphandlingen är klar, det blir Skanska som får ta hand om projektet, ett projekt som kostnadsberäknat till nästan 14 miljoner kronor.

Längs botten

Lösningen blir bland annat vattenledningar med Rackenvatten förbi Östra Sund i Arvika via botten på Glafsfjorden till Hillringsberg och Glava samtidigt som man lägger vattenledningar i fjorden fram till Klässbol. Här handlar det bara om ledningar för dricksvatten och inte för avlopp.

– I höst går detta sjöledningsprojekt i gång. Det rör sig om nio kilometer ledning till Hillringsberg och Glava och sju kilometer till Klässbol, säger Axelsson.

2017

Inkopplingen av nytt vatten i Glava, Hillringsberg och Klässbol kommer att ske under 2017, exakt när och i vilken turordning är inte klart idag.

Projektet söderut berör alltså inte avloppsdelen, enligt Axelsson finns det redan bra reningsverk i de nämnda orterna. Dricksvattnet ska dock bli bättre.

– Enligt mig är Rackenvattnet ett bra och gott vatten av god kvalité i jämförelse vad man har i dag. Ett vatten vi lägger mycket tid på.