2016-06-02 10:26

2016-06-02 10:26

Edaföretag riskerar kemikalieåtal

EDA

Ett företag i Eda kommun misstänks ha brutit mot miljöbalken för bristande hantering av kemikalier och riskerar nu åtal.

Företaget ska under flera år missat att göra produktanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionen har nu anmält företaget till åklagare.

Företaget ska under flera år missat att göra produktanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionen har nu anmält företaget till åklagare.