2016-05-31 15:20

2016-05-31 15:20

Tågsatsning blev bakslag

ARVIKA: Charlottenberg-Kongsvinger drabbas och stationer försvinner

Det fanns långt gångna planer på en utökning av tågtrafiken till och från Oslo (och Örebro) till åtta dubbelturer per dag. Nu tycks det bli tvärtom, svårare för västvärmlänningar att ta sig till den norska huvudstaden med tåg.

Värmlandstrafiks styrelse har inte bara beslutat att lägga ner stationerna i Brunsberg, Ottebol, Ås och Lerot. Man har även beslutat att bolagets tågtrafik mellan Charlottenberg och Kongsvinger på vardagar ska avslutas så fort det är praktiskt möjligt. Därmed stoppar tågen i Charlottenberg.

– Det finns ingen finansiering, det är orsaken, säger Värmlandstrafiks vd, Lars Bull. Tågkompaniet kommer heller inte att själva köra denna sträcka, det byggde på att Region Örebro hade sagt ja till förslaget om utvecklad tågtrafik som vi tagit fram (ej heller Region Värmland sa ja till förslaget då man ansåg att Region Örebro inte tog sitt ekonomiska ansvar).

Mister

Därmed mister västvärmlänningarna tre dubbelturer per dag till Kongsvinger och det blir således ett glapp mellan de svenska och norska orterna sett till tågtrafik. Från Kongsvinger kör ju annars norska NSB timmestrafik till Oslo.

– Vi har gjort vad vi kunnat men nu är vi vid vägs ende, säger Bull.

Fortsätta jobba

Arvikas Aina Wåhlund (S), suppleant i Värmlandstrafiks styrelse och ledamot av regionfullmäktige, deltog inte i mötet och säger sig inte riktigt vara insatt i ärendet.

– Det är jättetråkigt, vi måste fortsätta jobba för att få en bra tågtrafik hela vägen till Oslo. Det är dock inte bara Sverige som är inblandade i detta.

Utökar?

Ett visst hopp finns att SJ utökar sina turer mellan Stockholm och Oslo, propåer om detta har kommit från SJ. Peter Söderström, kommunalråd (S) Arvika och ledamot av Region Värmland, är inne på den linjen.

– Hoppas att SJ går in. Och sett till Värmlandstrafik blir det lite galet om vi ska gå in med skattemedel och konkurrera med en kommersiell aktör.

Besviken

Hans Nilsson, (Hel), kommunalråd i Eda och ersättare i Region Värmland, tycker att beslutet är dystert ur flera synvinklar.

– Både rent praktiskt och om vi pratar klimat, att vi tvingas ut i biltrafiken. Jättedåligt.

Nilsson säger också att flera SJ-tåg Stockholm-Oslo inte är lösningen för Eda då SJ:s tåg inte stannar i kommunen. Dessutom är SJ-tågen inte optimala för att ta sig till Gardermoen.

– Det hjälper inte pendlingstrafiken, då måste det bli stopp på flera orter, säger Nilsson, som dessutom tycker det är löjligt att stoppen i Ås och Lerot tas bort, detta i synnerhet när tågen kan köra förbi om ingen står och väntar på dem.

Miljöpartiets och Centerpartiets representanter reserverade sig mot beslutet om nedläggningar av stationer.

Värmlandstrafiks styrelse har inte bara beslutat att lägga ner stationerna i Brunsberg, Ottebol, Ås och Lerot. Man har även beslutat att bolagets tågtrafik mellan Charlottenberg och Kongsvinger på vardagar ska avslutas så fort det är praktiskt möjligt. Därmed stoppar tågen i Charlottenberg.

– Det finns ingen finansiering, det är orsaken, säger Värmlandstrafiks vd, Lars Bull. Tågkompaniet kommer heller inte att själva köra denna sträcka, det byggde på att Region Örebro hade sagt ja till förslaget om utvecklad tågtrafik som vi tagit fram (ej heller Region Värmland sa ja till förslaget då man ansåg att Region Örebro inte tog sitt ekonomiska ansvar).

Mister

Därmed mister västvärmlänningarna tre dubbelturer per dag till Kongsvinger och det blir således ett glapp mellan de svenska och norska orterna sett till tågtrafik. Från Kongsvinger kör ju annars norska NSB timmestrafik till Oslo.

– Vi har gjort vad vi kunnat men nu är vi vid vägs ende, säger Bull.

Fortsätta jobba

Arvikas Aina Wåhlund (S), suppleant i Värmlandstrafiks styrelse och ledamot av regionfullmäktige, deltog inte i mötet och säger sig inte riktigt vara insatt i ärendet.

– Det är jättetråkigt, vi måste fortsätta jobba för att få en bra tågtrafik hela vägen till Oslo. Det är dock inte bara Sverige som är inblandade i detta.

Utökar?

Ett visst hopp finns att SJ utökar sina turer mellan Stockholm och Oslo, propåer om detta har kommit från SJ. Peter Söderström, kommunalråd (S) Arvika och ledamot av Region Värmland, är inne på den linjen.

– Hoppas att SJ går in. Och sett till Värmlandstrafik blir det lite galet om vi ska gå in med skattemedel och konkurrera med en kommersiell aktör.

Besviken

Hans Nilsson, (Hel), kommunalråd i Eda och ersättare i Region Värmland, tycker att beslutet är dystert ur flera synvinklar.

– Både rent praktiskt och om vi pratar klimat, att vi tvingas ut i biltrafiken. Jättedåligt.

Nilsson säger också att flera SJ-tåg Stockholm-Oslo inte är lösningen för Eda då SJ:s tåg inte stannar i kommunen. Dessutom är SJ-tågen inte optimala för att ta sig till Gardermoen.

– Det hjälper inte pendlingstrafiken, då måste det bli stopp på flera orter, säger Nilsson, som dessutom tycker det är löjligt att stoppen i Ås och Lerot tas bort, detta i synnerhet när tågen kan köra förbi om ingen står och väntar på dem.

Miljöpartiets och Centerpartiets representanter reserverade sig mot beslutet om nedläggningar av stationer.