2016-05-24 12:02

2016-05-24 12:02

Historia som gick upp i rök

EDA

För 60 år sedan köpte Karl Adolfsson, ”Skrot-Kalle”, ett hus i Eda. Där startade han sin skrotfirma som han sen kom att driva i många år. För några år sedan sålde han verksamheten och häromdagen eldades det gamla bostadshuset – numera förfallet – upp av räddningstjänsten som en del i deltidsbrandmännens utbildning.