2016-05-24 14:26

2016-05-24 14:47

Avsmakning av eget lageröl

ARVIKA

Thomas Johansson är genom företaget Arvika Bryggeri AB på väg att lansera ett lageröl på marknaden.
Historiskt bevandrade Arvikaläsare kanske känner igen firmanamnet, det har nämligen anor så långt bakåt i tiden som 1850-talet. Det går även att läsa mer om Johanssons satsning i bilagan Arbete & Ekonomi.