2016-05-19 18:01

2016-05-19 18:01

Landstingschef svarar Arvikaläkare

ARVIKA: "Diffusa mål, svåra att mäta", kontrar kirurgen

Landstingsdirektören Gunilla Andersson har lämnat skriftligt svar på det öppna brev som kirurgläkarna på Arvika sjukhus skrivit med anledning av de tilltänkta förändringarna på sjukhuset.

Kirurgläkarna är kritiska både till det som läckt ut om förändringarna och till informationen runt dessa. Därav brevet.

– Det mest bisarra är hur man diskuterar runt akuten, säger överläkaren Susann Plate. Den ska vara öppen dygnet runt, man släpper in patienter med akuta åkommor, men efter 21.00 på vardagar och på helger ska det inte ens finnas en läkare tillgänglig som vi först trodde utan den medicinska bedömningen och även ibland den slutgiltiga behandlingen ska göras av sjuksköterska eller sjuksköterska i samråd med en läkare som sitter i bakjour i Karlstad.

Kvalité

Nu har Andersson svarat. Andersson skriver att det även framöver ska finnas tre sjukhus med akut omhändertagande i länet, bland annat i Arvika, där vården ska vara säker, av hög kvalité och med långsiktig kompetensförsörjning. Till Arvika Nyheter säger hon att det även kommer att finnas läkare dygnet runt på akutmottagningen.

– Men inte kirurgkompetens som tidigare.

Andersson skriver vidare att hon fått i uppdrag av landstingsstyrelsen att ta fram en plan för nivåstrukturering av sjukhusen i länet, nivåstrukturering betyder bland annat arbetsfördelning så att rätt vård ska ges på rätt plats, det vill säga exempelvis att många operationer av samma sort ska utföras på samma sjukhus så att kompetens finns och bibehålls. Lider man av en åkomma som kräver specialistinsatser ska vården ges där specialisterna finns.

Säkerhet

Andersson skriver även att beslut tidigare fattats att inga akuta operationer ska genomföras på jourtid i Arvika, vilket har sin grund i patientsäkerhetsbrister.

Om akutsjukvård skriver landstingsdirektören att alla som känner sig akut sjuka ska kunna komma till de tre sjukhusen och antingen få hjälp på plats eller där rätt kompetens finns.

Av svaret framgår att cirka 40 patienter per dygn söker akutmottagningen i Arvika, varav en tredjedel på tid mellan 19.00-07.00. Hälften av de sistnämnda får dock en bedömning hos kirurgin och ortopedin i Arvika, enligt Andersson.

– Dessa patienter ska fortfarande kunna ha ett akut omhändertagande på Arvika sjukhus, även om inte alla av de resterande kan slutbehandlas i Arvika.

Inte imponerad

Susann Plate är måttligt imponerad av brevets innehåll.

– Svaret klargör egentligen inte något i frågan. Man anger tre syften med förslaget, ”att säkra sjukhusets fortlevnad, ökad patientsäkerhet och ökat resursutnyttjande”, dessa är i vår mening diffusa mål, svåra att mäta. Något möte med oss läkare har heller inte bokats av landstingsledningen med anledning av vårt brev.

Enligt Gunilla Andersson kommer förslaget till förändringar på Arvika sjukhus att bli offentligt 20 maj.

Kirurgläkarna är kritiska både till det som läckt ut om förändringarna och till informationen runt dessa. Därav brevet.

– Det mest bisarra är hur man diskuterar runt akuten, säger överläkaren Susann Plate. Den ska vara öppen dygnet runt, man släpper in patienter med akuta åkommor, men efter 21.00 på vardagar och på helger ska det inte ens finnas en läkare tillgänglig som vi först trodde utan den medicinska bedömningen och även ibland den slutgiltiga behandlingen ska göras av sjuksköterska eller sjuksköterska i samråd med en läkare som sitter i bakjour i Karlstad.

Kvalité

Nu har Andersson svarat. Andersson skriver att det även framöver ska finnas tre sjukhus med akut omhändertagande i länet, bland annat i Arvika, där vården ska vara säker, av hög kvalité och med långsiktig kompetensförsörjning. Till Arvika Nyheter säger hon att det även kommer att finnas läkare dygnet runt på akutmottagningen.

– Men inte kirurgkompetens som tidigare.

Andersson skriver vidare att hon fått i uppdrag av landstingsstyrelsen att ta fram en plan för nivåstrukturering av sjukhusen i länet, nivåstrukturering betyder bland annat arbetsfördelning så att rätt vård ska ges på rätt plats, det vill säga exempelvis att många operationer av samma sort ska utföras på samma sjukhus så att kompetens finns och bibehålls. Lider man av en åkomma som kräver specialistinsatser ska vården ges där specialisterna finns.

Säkerhet

Andersson skriver även att beslut tidigare fattats att inga akuta operationer ska genomföras på jourtid i Arvika, vilket har sin grund i patientsäkerhetsbrister.

Om akutsjukvård skriver landstingsdirektören att alla som känner sig akut sjuka ska kunna komma till de tre sjukhusen och antingen få hjälp på plats eller där rätt kompetens finns.

Av svaret framgår att cirka 40 patienter per dygn söker akutmottagningen i Arvika, varav en tredjedel på tid mellan 19.00-07.00. Hälften av de sistnämnda får dock en bedömning hos kirurgin och ortopedin i Arvika, enligt Andersson.

– Dessa patienter ska fortfarande kunna ha ett akut omhändertagande på Arvika sjukhus, även om inte alla av de resterande kan slutbehandlas i Arvika.

Inte imponerad

Susann Plate är måttligt imponerad av brevets innehåll.

– Svaret klargör egentligen inte något i frågan. Man anger tre syften med förslaget, ”att säkra sjukhusets fortlevnad, ökad patientsäkerhet och ökat resursutnyttjande”, dessa är i vår mening diffusa mål, svåra att mäta. Något möte med oss läkare har heller inte bokats av landstingsledningen med anledning av vårt brev.

Enligt Gunilla Andersson kommer förslaget till förändringar på Arvika sjukhus att bli offentligt 20 maj.