2016-05-10 18:39

2016-05-10 18:50

Utbyggnad för drygt 12 miljoner

CHARLOTTENBERG: Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen i Eda sa ja till en investering på 12,5 miljoner kronor i den industrifastighet som kommunen äger i Åmotfors och som hyrs av Crem International.

– Här har vi ett företag som går bra och expanderar, klart vi ska bygga, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Crem International har behov av större lagerutrymmen. I den planerade utbyggnaden ingår också ett staket runt anläggningen.

Kommunstyrelsen godkände alltså ansökan om en tillbyggnad, men det slutgiltiga avgörandet har fullmäktige.

Ingen ny tjänst

Vid förra kommunstyrelsesammanträdet i april behandlades ett förslag om att inrätta en ny tjänst som rehab-samordnare i kommunen. Bakgrunden var kommunens höga sjuktal. Ärendet återremitterades och kommunledningen fick i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Vid gårdagens sammanträde kom den tillförordnade kommunchefen Eric Hietala med sin rapport. Av den framgår att han anser att det blir billigare och mer effektivt för kommunen att anställa en egen rehab-samordnare än att köpa motsvarande tjänster.

Men det godtogs inte av en majoritet av politikerna. Det blev omröstning om förslaget som avslogs med röstsiffrorna 9-6. Hela Edas Lista och Vänsterpartiet menade att kommunen behöver ha en rehab-samordnare. Övriga partier i kommunstyrelsen ville i stället att kommunen skulle baka in ytterligare rehab-resurser när man gör en ny upphandling av företagshälsovården till första januari 2017.

Helårsprognos

Kommunstyrelsen fick också ta del av årets första helårsprognos för 2016 som ekonomiavdelningen tagit fram. Den redogör för hur kommunens ekonomi ser ut att utvecklas under året, utifrån den kunskap man har i nuläget. Enligt prognosen kommer kommunens resultat att uppgå till 7,8 miljoner kronor. Man har budgeterat för 6,7 miljoner 2016.

Men både verksamheten vård och stöd och bildning riskerar nya underskott på flera miljoner i år.

Bildnings underskott – som är fördelat på grundskolan och förskolan – kan dock bli något mindre än de drygt fyra miljoner som prognosen visar. För under gårdagen tog kommunstyrelsen också beslut om att tillföra förskolan ytterligare 1,6 miljoner under 2016.

Förskolan har under våren utökat med ett antal platser på grund av den stora efterfrågan på barnomsorg. Men man har hittills inte haft någon finansiering för det. De nya pengarna täcker kostnader motsvarande en förskoleavdelning.

Grundskolan har haft högre kostnader för elever med behov av särskilt stöd, därav deras underskott.

Ta fram åtgärder

Vård och stöds underskott beror framför allt på hemtjänsten som har behövt göra personalförstärkningar på grund av omfattande vårdbehov.

– Vi godkände prognosen, men ger vård och stöd och bildning i uppdrag att ta fram åtgärder för hur de ska komma in i budgetram, säger Hans Nilsson.

Andra delar av kommunens verksamheter kommer enligt prognosen att få överskott 2016. För samhällsbyggnadsavdelningens del beror det främst på att man inte gör av med all den ersättning man får för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar. För finansförvaltningen beror det på det extra statsbidrag kommunerna fick i slutet av förra året.

– Här har vi ett företag som går bra och expanderar, klart vi ska bygga, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Crem International har behov av större lagerutrymmen. I den planerade utbyggnaden ingår också ett staket runt anläggningen.

Kommunstyrelsen godkände alltså ansökan om en tillbyggnad, men det slutgiltiga avgörandet har fullmäktige.

Ingen ny tjänst

Vid förra kommunstyrelsesammanträdet i april behandlades ett förslag om att inrätta en ny tjänst som rehab-samordnare i kommunen. Bakgrunden var kommunens höga sjuktal. Ärendet återremitterades och kommunledningen fick i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Vid gårdagens sammanträde kom den tillförordnade kommunchefen Eric Hietala med sin rapport. Av den framgår att han anser att det blir billigare och mer effektivt för kommunen att anställa en egen rehab-samordnare än att köpa motsvarande tjänster.

Men det godtogs inte av en majoritet av politikerna. Det blev omröstning om förslaget som avslogs med röstsiffrorna 9-6. Hela Edas Lista och Vänsterpartiet menade att kommunen behöver ha en rehab-samordnare. Övriga partier i kommunstyrelsen ville i stället att kommunen skulle baka in ytterligare rehab-resurser när man gör en ny upphandling av företagshälsovården till första januari 2017.

Helårsprognos

Kommunstyrelsen fick också ta del av årets första helårsprognos för 2016 som ekonomiavdelningen tagit fram. Den redogör för hur kommunens ekonomi ser ut att utvecklas under året, utifrån den kunskap man har i nuläget. Enligt prognosen kommer kommunens resultat att uppgå till 7,8 miljoner kronor. Man har budgeterat för 6,7 miljoner 2016.

Men både verksamheten vård och stöd och bildning riskerar nya underskott på flera miljoner i år.

Bildnings underskott – som är fördelat på grundskolan och förskolan – kan dock bli något mindre än de drygt fyra miljoner som prognosen visar. För under gårdagen tog kommunstyrelsen också beslut om att tillföra förskolan ytterligare 1,6 miljoner under 2016.

Förskolan har under våren utökat med ett antal platser på grund av den stora efterfrågan på barnomsorg. Men man har hittills inte haft någon finansiering för det. De nya pengarna täcker kostnader motsvarande en förskoleavdelning.

Grundskolan har haft högre kostnader för elever med behov av särskilt stöd, därav deras underskott.

Ta fram åtgärder

Vård och stöds underskott beror framför allt på hemtjänsten som har behövt göra personalförstärkningar på grund av omfattande vårdbehov.

– Vi godkände prognosen, men ger vård och stöd och bildning i uppdrag att ta fram åtgärder för hur de ska komma in i budgetram, säger Hans Nilsson.

Andra delar av kommunens verksamheter kommer enligt prognosen att få överskott 2016. För samhällsbyggnadsavdelningens del beror det främst på att man inte gör av med all den ersättning man får för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar. För finansförvaltningen beror det på det extra statsbidrag kommunerna fick i slutet av förra året.