2016-05-07 14:04

2016-05-07 14:06

"Vi ska lyssna på Arvikaläkarna"

ARVIKA: Ledningen tar åt sig av kritiken

Landstingsledningen kommer att lyssna på kirurgläkarna som skrivit ett öppet brev om farhågor inför förändringar på Arvika sjukhus, det lovar hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg.

Läkarna på kirurgkliniken på Arvika sjukhus har genom överläkarna Susann Plate, Anders Dahl och Peter Hajnal skrivit ett öppet brev till landstingsledningen – vilket AN rapporterade om i onsdagstidningen. Läkarna är bland annat oroliga för att patientsäkerheten på akuten och för försämringar för kirurgiska patienter. Man efterlyser ett förklarande möte med landstingsledningen runt vad syftet med de föreslagna förändringarna är.

– Vi befarar en kraftigt försämrad medicinsk säkerhet när kirurgiska patienter ska bedömas av personal utan kirurgisk kompetens, säger Susann Plate.

Bereder

Hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg säger å sin sida att man för tillfället bereder ett förslag för att under maj månad presentera det för landstingspolitikerna. Han påpekar att man haft uppstartsmöten i Arvika och att kirurgläkarnas åsikter ska ha kanaliserats via deras verksamhetschefer, han välkomnar dock att kirurgerna ger sin syn på saken. Han säger också att man ska träffa Arvikaläkarna.

– Har de synpunkter ska vi ta till oss dem. Är de inte nöjda med processen ska vi få till ett nytt möte där vi även ska delge dem mål och syfte med förändringarna.

Anpassa

Vad gäller farhågorna runt jourverksamheten på nätter och helger säger Kjellberg att man får anpassa operationsprogrammen, för Arvikas del betyder det i huvudsak dagkirurgi. Kjellberg påpekar dock att man i detalj ännu inte har ett färdigt förslag. En grundpelare i förslaget är dock att vården i Värmland ska fördelas av kvalitetsmässiga skäl, vilket även betyder att en dialysmottagning öppnas i Arvika.

– Vi måste förflytta patienterna till rätt nivå och det ska vi göra patientsäkert. Det här gäller alla, det kan även gälla patienter från Karlstad, de kan få åka till Örebro eller Arvika för vissa behandlingar. Det viktiga är att det vi bestämmer oss för att göra ska vi göra bra.

Länsövergripande

Henrik Svensson, hälso- och sjukvårdsstaben, lyfter fram att man haft problem med kirurgin i Arvika vilket exempelvis föranlett IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att agera. Han säger att resurserna ska användas mera länsövergripande, det vill säga att större kirurgiska ingrepp ska göras i Karlstad.

– Tanken är att inga andra läkare än de med kirurgisk kompetens ska bedöma nämnda patienter, men att det ska ske i Karlstad. Vi har kommit fram till att det här är tillräckligt patientsäkert och vi kommer nu att genomföra en testperiod under hösten.

Akutresor

Vid behov kan det därför bli frågan om resor till Karlstad, även akuta sådana, för patienter som vårdats kirurgiskt i Arvika.

– Vi har dock gjort bedömningen att det inte behöver ske så ofta, men det är bland annat därför vi ska ha en testperiod i höst för att utvärdera det.

Tycker du att Arvikaläkarna överdriver sina farhågor?

– Nej, det här är en förändring och det finns alltid farhågor vid förändringar. Vi lyssnar på alla som sätter upp ett varnande finger, det här är en viktig grupp att lyssna på.

Läkarna på kirurgkliniken på Arvika sjukhus har genom överläkarna Susann Plate, Anders Dahl och Peter Hajnal skrivit ett öppet brev till landstingsledningen – vilket AN rapporterade om i onsdagstidningen. Läkarna är bland annat oroliga för att patientsäkerheten på akuten och för försämringar för kirurgiska patienter. Man efterlyser ett förklarande möte med landstingsledningen runt vad syftet med de föreslagna förändringarna är.

– Vi befarar en kraftigt försämrad medicinsk säkerhet när kirurgiska patienter ska bedömas av personal utan kirurgisk kompetens, säger Susann Plate.

Bereder

Hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg säger å sin sida att man för tillfället bereder ett förslag för att under maj månad presentera det för landstingspolitikerna. Han påpekar att man haft uppstartsmöten i Arvika och att kirurgläkarnas åsikter ska ha kanaliserats via deras verksamhetschefer, han välkomnar dock att kirurgerna ger sin syn på saken. Han säger också att man ska träffa Arvikaläkarna.

– Har de synpunkter ska vi ta till oss dem. Är de inte nöjda med processen ska vi få till ett nytt möte där vi även ska delge dem mål och syfte med förändringarna.

Anpassa

Vad gäller farhågorna runt jourverksamheten på nätter och helger säger Kjellberg att man får anpassa operationsprogrammen, för Arvikas del betyder det i huvudsak dagkirurgi. Kjellberg påpekar dock att man i detalj ännu inte har ett färdigt förslag. En grundpelare i förslaget är dock att vården i Värmland ska fördelas av kvalitetsmässiga skäl, vilket även betyder att en dialysmottagning öppnas i Arvika.

– Vi måste förflytta patienterna till rätt nivå och det ska vi göra patientsäkert. Det här gäller alla, det kan även gälla patienter från Karlstad, de kan få åka till Örebro eller Arvika för vissa behandlingar. Det viktiga är att det vi bestämmer oss för att göra ska vi göra bra.

Länsövergripande

Henrik Svensson, hälso- och sjukvårdsstaben, lyfter fram att man haft problem med kirurgin i Arvika vilket exempelvis föranlett IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att agera. Han säger att resurserna ska användas mera länsövergripande, det vill säga att större kirurgiska ingrepp ska göras i Karlstad.

– Tanken är att inga andra läkare än de med kirurgisk kompetens ska bedöma nämnda patienter, men att det ska ske i Karlstad. Vi har kommit fram till att det här är tillräckligt patientsäkert och vi kommer nu att genomföra en testperiod under hösten.

Akutresor

Vid behov kan det därför bli frågan om resor till Karlstad, även akuta sådana, för patienter som vårdats kirurgiskt i Arvika.

– Vi har dock gjort bedömningen att det inte behöver ske så ofta, men det är bland annat därför vi ska ha en testperiod i höst för att utvärdera det.

Tycker du att Arvikaläkarna överdriver sina farhågor?

– Nej, det här är en förändring och det finns alltid farhågor vid förändringar. Vi lyssnar på alla som sätter upp ett varnande finger, det här är en viktig grupp att lyssna på.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.