2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Skolor behöver byggas ut

ÅMOTFORS: Elevantalet ökar de närmaste åren

Antalet elever i skolan ökar och både Gärdesskolan i Åmotfors och Hierneskolan i Koppom kommer att behöva utöka sina lokaler de närmaste åren.

– Vi har 100 elever i dag. Under fem år kommer det att öka till 150. Till hösten får vi två förskoleklasser. Det känns jätteroligt att vi blir fler, men det ställer lite ökade krav på lokaler och mer yta, säger Liselott Öberg Stridh, rektor på Gärdesskolan.

När en förskoleklass blir två innebär det även fler barn i fritidsverksamheten eftersom många barn går dit också. Det kommer att bli väldigt trångt på skolan.

– Varenda utrymme kommer att behöva användas maximalt. Men om vi vet att målet är en ombyggnation, och att vi kommer att få mer utrymme sen, får vi försöka klara oss tills det blir färdigt.

Gymnastiksalen

Liselott Öberg Stridh håller på att ta fram förslag och kostnadsberäkningar för en ombyggnation tillsammans med kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Förslaget innebär att man bygger om skolans gymnastiksal till klassrum och grupprum.

När skulle det kunna bli av?

– Det vi arbetar för nu är att det ska ske skyndsamt.

Den skolidrott som bedrivs i gymnastiksalen i dag får i så fall flyttas till Gärdeshallen. För att kunna genomföra den förändringen behöver man göra fler förråd i sporthallen för skolans utrustning.

Matsalen

En översyn av Gärdesskolans matsal, för att göra plats för fler elever, ingår också i arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag till politikerna.

Skolans slöjdsal ska också rustas upp.

Med fler elever kommer Gärdesskolan att bli tvåparallellig, åtminstone på lågstadiet, och det ser Liselott Öberg Stridh endast fördelar med. Både vad gäller möjligheten till samverkan och att uppnå pedagogiska vinster.

Hierneskolan

På Hierneskolan i Koppom ökar också lokalbehovet i takt med elevantalet.

Kometen, det vill säga förskoleklass, lågstadiet och fritidsverksamheten, är den del av skolan som först är i behov av en utbyggnad. Även Hierneskolan får fler elever i förskoleklass nästa läsår och det betyder också fler barn på fritids.

Fler arbetsytor

När de större elevkullarna kommer upp i mellan- och högstadiet påverkar det lokalbehovet även där och man kommer då att behöva större yta, men också bättre anpassade lokaler.

– Det hänger ihop med nya sätt att undervisa, det skapar behov av andra arbetsytor. Lärarna lägger upp lektionerna på många olika sätt beroende på behov. Det finns mycket idéer om hur man skulle kunna jobba, men ibland tar det stopp på grund av lokalerna, säger Tobias Erlandsson som är rektor för årskurs 6-9.

Man diskuterar olika lösningar inför kommande års lokalbehov, allt från omflyttningar i befintliga lokaler till om- och tillbyggnader.

En åtgärd som Tobias Erlandsson helst skulle vilja genomföra så snart som möjligt är ett uppehållsrum för högstadieeleverna. Men han har ingen färdig plan för hur det ska gå till än.

– Vi har flyttat upp kiosken och ställt bord och stolar i hallen. Sen finns det även ett rum i biblioteket där eleverna kan sitta och prata. Vi har försökt skapa miljöer, men vi skulle behöva något mer elevutrymme, lite mer avskilt, mysigt.

Under hösten

Dan Forkéus är rektor för årskurs f-5 på Hierneskolan. Han bedömer att man kommer att klara sig med nuvarande lokaler i tre år till.

– Sen måste det vara utbyggt och klart. Vi behöver två stora klassrum och en lokal till för fritids.

Även matsalen kommer att behöva byggas ut.

– Det uppdrag vi har är att vi har hösten på oss att ta fram förslag på hur man kan tänka sig att bygga ut, säger Dan Forkéus.

Sen ska man redovisa lokalbehovet för politikerna.

– Vi har 100 elever i dag. Under fem år kommer det att öka till 150. Till hösten får vi två förskoleklasser. Det känns jätteroligt att vi blir fler, men det ställer lite ökade krav på lokaler och mer yta, säger Liselott Öberg Stridh, rektor på Gärdesskolan.

När en förskoleklass blir två innebär det även fler barn i fritidsverksamheten eftersom många barn går dit också. Det kommer att bli väldigt trångt på skolan.

– Varenda utrymme kommer att behöva användas maximalt. Men om vi vet att målet är en ombyggnation, och att vi kommer att få mer utrymme sen, får vi försöka klara oss tills det blir färdigt.

Gymnastiksalen

Liselott Öberg Stridh håller på att ta fram förslag och kostnadsberäkningar för en ombyggnation tillsammans med kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Förslaget innebär att man bygger om skolans gymnastiksal till klassrum och grupprum.

När skulle det kunna bli av?

– Det vi arbetar för nu är att det ska ske skyndsamt.

Den skolidrott som bedrivs i gymnastiksalen i dag får i så fall flyttas till Gärdeshallen. För att kunna genomföra den förändringen behöver man göra fler förråd i sporthallen för skolans utrustning.

Matsalen

En översyn av Gärdesskolans matsal, för att göra plats för fler elever, ingår också i arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag till politikerna.

Skolans slöjdsal ska också rustas upp.

Med fler elever kommer Gärdesskolan att bli tvåparallellig, åtminstone på lågstadiet, och det ser Liselott Öberg Stridh endast fördelar med. Både vad gäller möjligheten till samverkan och att uppnå pedagogiska vinster.

Hierneskolan

På Hierneskolan i Koppom ökar också lokalbehovet i takt med elevantalet.

Kometen, det vill säga förskoleklass, lågstadiet och fritidsverksamheten, är den del av skolan som först är i behov av en utbyggnad. Även Hierneskolan får fler elever i förskoleklass nästa läsår och det betyder också fler barn på fritids.

Fler arbetsytor

När de större elevkullarna kommer upp i mellan- och högstadiet påverkar det lokalbehovet även där och man kommer då att behöva större yta, men också bättre anpassade lokaler.

– Det hänger ihop med nya sätt att undervisa, det skapar behov av andra arbetsytor. Lärarna lägger upp lektionerna på många olika sätt beroende på behov. Det finns mycket idéer om hur man skulle kunna jobba, men ibland tar det stopp på grund av lokalerna, säger Tobias Erlandsson som är rektor för årskurs 6-9.

Man diskuterar olika lösningar inför kommande års lokalbehov, allt från omflyttningar i befintliga lokaler till om- och tillbyggnader.

En åtgärd som Tobias Erlandsson helst skulle vilja genomföra så snart som möjligt är ett uppehållsrum för högstadieeleverna. Men han har ingen färdig plan för hur det ska gå till än.

– Vi har flyttat upp kiosken och ställt bord och stolar i hallen. Sen finns det även ett rum i biblioteket där eleverna kan sitta och prata. Vi har försökt skapa miljöer, men vi skulle behöva något mer elevutrymme, lite mer avskilt, mysigt.

Under hösten

Dan Forkéus är rektor för årskurs f-5 på Hierneskolan. Han bedömer att man kommer att klara sig med nuvarande lokaler i tre år till.

– Sen måste det vara utbyggt och klart. Vi behöver två stora klassrum och en lokal till för fritids.

Även matsalen kommer att behöva byggas ut.

– Det uppdrag vi har är att vi har hösten på oss att ta fram förslag på hur man kan tänka sig att bygga ut, säger Dan Forkéus.

Sen ska man redovisa lokalbehovet för politikerna.