2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

De satsar på sin hembygd

MANGSKOG: Bildade arbetsgrupp för att öka inflyttningen

Skolan var hotad och föräldragruppen insåg att det behövs fler barnfamiljer i Mangskog. Nu har arbetsgruppen Bygga och bo i Mangskog startats för att underlätta inflyttning till bygden.

Rinnens skola var nedläggningshotad i ett av de tidigare förslagen om framtidens skola i Arvika kommun. Planerna på att lägga ner just den skolan lades på is, men då hade hjulen börjat snurra ordentligt i Mangskog.

Få lediga hus

Det började först med en diskussion i föräldragruppen, där funderingarna handlade om hur man kunde locka fler barnfamiljer till bygden. För fördelarna i Mangskog är många, tycker de som bor där. Närheten till naturen, skolan och livskvaliteten. Men de upptäckte också att det finns ganska få lediga hus i Mangskog.

Det ledde till att arbetsgruppen Bygga och bo i Mangskog bildades.

– Bygga och bo i Mangskog bildades för att vi ville se lite till framtiden i bygden. Att vi får lite liv här har stor betydelse. Så vi började prata med markägare som kunde tänka sig att avyttra tomter, säger initiativtagaren Martin Bryntesson.

Letar tomtmark

Under några månader har arbetsgruppens medlemmar träffat olika markägare och sett över alternativ till lämpliga tomter.

– Förr tillfället har vi mellan 15 och 20 tilltänkta ställen. Det vi har riktat in oss på är självklart sjölägen – det är det som folk vill ha idag – men också andra områden som vi tycker är fina. Vi har även tittat på ett lite större område vid sjön, på kyrkans mark, som skulle kunna lämpa sig för flerfamiljshus, säger Martin Bryntesson.

Bygga och bo i Mangskog har också kontaktat kommunen och nyligen haft en träff med bland andra bygglovschefen Sören Linder och planeringschef Hilde Axelsson för att diskutera frågor om strandskydd, bevarande av fornlämningar, eventuella detaljplaner och liknande.

Marknadsföring

Det första steget är taget – att underlätta för både markägare och presumtiva köpare.

– Sedan är det upp till dem att diskutera mer i detalj. Nästa steg är att göra lite reklam för det här och det gör vi nu på lördag den 7 maj.

Då arrangeras ”Dra ôt Mangskogen”, bygdens egen dag med olika arrangemang. Då finns representanter för arbetsgruppen på plats med kartor och kontaktuppgifter till markägare.

Det kommer också att finnas en ”idébank” på Mangskogs folkets hus hemsida, www.bygdegardarna.se/mangskog.

Rinnens skola var nedläggningshotad i ett av de tidigare förslagen om framtidens skola i Arvika kommun. Planerna på att lägga ner just den skolan lades på is, men då hade hjulen börjat snurra ordentligt i Mangskog.

Få lediga hus

Det började först med en diskussion i föräldragruppen, där funderingarna handlade om hur man kunde locka fler barnfamiljer till bygden. För fördelarna i Mangskog är många, tycker de som bor där. Närheten till naturen, skolan och livskvaliteten. Men de upptäckte också att det finns ganska få lediga hus i Mangskog.

Det ledde till att arbetsgruppen Bygga och bo i Mangskog bildades.

– Bygga och bo i Mangskog bildades för att vi ville se lite till framtiden i bygden. Att vi får lite liv här har stor betydelse. Så vi började prata med markägare som kunde tänka sig att avyttra tomter, säger initiativtagaren Martin Bryntesson.

Letar tomtmark

Under några månader har arbetsgruppens medlemmar träffat olika markägare och sett över alternativ till lämpliga tomter.

– Förr tillfället har vi mellan 15 och 20 tilltänkta ställen. Det vi har riktat in oss på är självklart sjölägen – det är det som folk vill ha idag – men också andra områden som vi tycker är fina. Vi har även tittat på ett lite större område vid sjön, på kyrkans mark, som skulle kunna lämpa sig för flerfamiljshus, säger Martin Bryntesson.

Bygga och bo i Mangskog har också kontaktat kommunen och nyligen haft en träff med bland andra bygglovschefen Sören Linder och planeringschef Hilde Axelsson för att diskutera frågor om strandskydd, bevarande av fornlämningar, eventuella detaljplaner och liknande.

Marknadsföring

Det första steget är taget – att underlätta för både markägare och presumtiva köpare.

– Sedan är det upp till dem att diskutera mer i detalj. Nästa steg är att göra lite reklam för det här och det gör vi nu på lördag den 7 maj.

Då arrangeras ”Dra ôt Mangskogen”, bygdens egen dag med olika arrangemang. Då finns representanter för arbetsgruppen på plats med kartor och kontaktuppgifter till markägare.

Det kommer också att finnas en ”idébank” på Mangskogs folkets hus hemsida, www.bygdegardarna.se/mangskog.