2016-05-01 19:30

2016-05-01 21:00

De startar nytt mejeri

ARVIKA: Två bönder tar risken för att klara sig i längden

Ett nytt värmländskt mejeri håller på att starta. Det är lantbrukarna Jörgen Blakstad, Sälboda gård, och Robert Aronius, Hillringsberg, som startar ett superlokalt mejeri som ska förse Arvikaborna med lokalt producerad mjölk och grädde.

Arlas allt lägre priser pressar de svenska mjölkbönderna och antalet svenska mjölkgårdar minskar i snabb takt. Många bönder är desperata.

– Fast vi försöker vara kreativa i stället. Något måste vi göra för att klara oss i längden, och det här är den roliga vägen, säger Jörgen Blakstad.

Får leverera till annan

Avtalen med Arla tillåter att lantbrukaren levererar hälften av mjölken till en annan uppköpare. Det tänker han och kollegan Robert Aronius utnyttja. De har startat ett nytt aktiebolag som ska driva egen mejeriverksamhet under namnet Arvikabygdens mejeri. Meningen är att de ska få mer betalt för mjölken de säljer till sig själva.

Butikskedja och bageri

De har avtal med en butikskedja – av hänsyn till kedjan vill de inte tala om vilken – och ett lokalt bageri som kommer att köpa deras grädde. Men några ekonomiska garantier finns inte.

– Det handlar om hur mjölken tas emot av marknaden, säger Jörgen Blakstad.

Några mil söderut, i Värmlands Nysäter, finns Wermlands Mejeri som gjort succé med sin lokala mjölk. Jörgen Blakstad och Robert Aronius tror att trenden med lokal mjölk kommer att hålla i sig.

– Mjölken kommer att kosta lite mer än Arlas i handeln. Hur mycket vet vi inte, det bestämmer handlaren, men vi tror att kunden vill ha den lokalt producerade mjölken, säger Robert Aronius.

Barnfamiljer viktiga

En viktig målgrupp för mjölkproducenter är barnfamiljer. Därför passade det bra att kombinera pr för den nya superlokala mjölken med årets ko-släpp, på Bergs klätt naturreservat. Jippot under söndagen lockade några hundra intresserade, varav många barnfamiljer som fick se 14 kvigor försiktigt vandra ut från traktorsläpet till de frodiga betesmarkerna i bästa vattenläge. Men när de väl kommit ut ur trängseln blev det mer fart i benen på dem. Efter en sväng förbi publiken – vilket såg proffsigt välrepeterat ut – sprang flocken en sväng ner mot vattnet för att sedan vända och springa upp mot skogen.

De båda mjölkbönderna vände sig till publiken och bad dem se sambandet mellan de fritt betande korna i den vackra Arvikamiljön med den mjölk de senare kommer att se i sin lokala butik.

– Vill ni ha ett öppet landskap även i fortsättningen ska ni välja den lokala mjölken, sa de.

Fem mjölkgårdar kvar

I Arvika finns i dag fem mjölkproducerande gårdar.

– Om det här landar väl ser vi fram emot att bjuda in de andra att vara med, säger Jörgen Blakstad.

– Målet är att alla dessa ska vara leverantörer till mejeriet så småningom. Det är viktigt att alla mjölkproducenter i bygden som vill, kan vara med.

Ska leverera i sommar

Mejeriet är en investering på ”flera miljoner” – mer precisa än så vill inte upphovsmännen vara. När det kan börja leverera mjölk till butikerna är inte helt klart än.

– Målet är att Arvikabygdens mjölk och grädde ska finnas lagom till semestern och jordgubbarna i sommar, säger Jörgen Blakstad.

Arlas allt lägre priser pressar de svenska mjölkbönderna och antalet svenska mjölkgårdar minskar i snabb takt. Många bönder är desperata.

– Fast vi försöker vara kreativa i stället. Något måste vi göra för att klara oss i längden, och det här är den roliga vägen, säger Jörgen Blakstad.

Får leverera till annan

Avtalen med Arla tillåter att lantbrukaren levererar hälften av mjölken till en annan uppköpare. Det tänker han och kollegan Robert Aronius utnyttja. De har startat ett nytt aktiebolag som ska driva egen mejeriverksamhet under namnet Arvikabygdens mejeri. Meningen är att de ska få mer betalt för mjölken de säljer till sig själva.

Butikskedja och bageri

De har avtal med en butikskedja – av hänsyn till kedjan vill de inte tala om vilken – och ett lokalt bageri som kommer att köpa deras grädde. Men några ekonomiska garantier finns inte.

– Det handlar om hur mjölken tas emot av marknaden, säger Jörgen Blakstad.

Några mil söderut, i Värmlands Nysäter, finns Wermlands Mejeri som gjort succé med sin lokala mjölk. Jörgen Blakstad och Robert Aronius tror att trenden med lokal mjölk kommer att hålla i sig.

– Mjölken kommer att kosta lite mer än Arlas i handeln. Hur mycket vet vi inte, det bestämmer handlaren, men vi tror att kunden vill ha den lokalt producerade mjölken, säger Robert Aronius.

Barnfamiljer viktiga

En viktig målgrupp för mjölkproducenter är barnfamiljer. Därför passade det bra att kombinera pr för den nya superlokala mjölken med årets ko-släpp, på Bergs klätt naturreservat. Jippot under söndagen lockade några hundra intresserade, varav många barnfamiljer som fick se 14 kvigor försiktigt vandra ut från traktorsläpet till de frodiga betesmarkerna i bästa vattenläge. Men när de väl kommit ut ur trängseln blev det mer fart i benen på dem. Efter en sväng förbi publiken – vilket såg proffsigt välrepeterat ut – sprang flocken en sväng ner mot vattnet för att sedan vända och springa upp mot skogen.

De båda mjölkbönderna vände sig till publiken och bad dem se sambandet mellan de fritt betande korna i den vackra Arvikamiljön med den mjölk de senare kommer att se i sin lokala butik.

– Vill ni ha ett öppet landskap även i fortsättningen ska ni välja den lokala mjölken, sa de.

Fem mjölkgårdar kvar

I Arvika finns i dag fem mjölkproducerande gårdar.

– Om det här landar väl ser vi fram emot att bjuda in de andra att vara med, säger Jörgen Blakstad.

– Målet är att alla dessa ska vara leverantörer till mejeriet så småningom. Det är viktigt att alla mjölkproducenter i bygden som vill, kan vara med.

Ska leverera i sommar

Mejeriet är en investering på ”flera miljoner” – mer precisa än så vill inte upphovsmännen vara. När det kan börja leverera mjölk till butikerna är inte helt klart än.

– Målet är att Arvikabygdens mjölk och grädde ska finnas lagom till semestern och jordgubbarna i sommar, säger Jörgen Blakstad.