2016-04-29 15:36

2016-04-29 15:36

"Naturvårdsverket är ett större hot"

JÖSSEFORS: Kraftig prishöjning av plastbärkassar föreslås i handeln

Bengt Lundin AB är mera bekymrade över EU-direktiv och förslag från Naturvårdsverket än tappet från ICA.

EU anser att användningen av plastkassar är ett miljöhot och vill få ner användandet, målet är att varje EU-medborgare som mest ska använda 40 plastkassar per år 2025.

Den svenska regeringen har nu gett Naturvårdsverket anvisningar att ta fram regler och förhållningssätt hur man ska tillämpa EU-direktivet i Sverige. Naturvårdsverket föreslår bland annat att varje kasse ska kosta fem kronor i detalj- och fackhandeln, vilket är en kraftig ökning mot idag.

– Vi tycker det är bättre med en avgift, en lägre avgift jämfört med den höjning som nu föreslås, en höjning som även kommer branschen till del och som är lägre för klimatsmarta kassar, säger Lars Lundin, vd på Bengt Lundin AB. Naturvårdsverket tycker dock det är svårt att administrera en sådan avgift. Det tycker inte vi, det finns nämligen redan en avgift, på tre öre påsen, som bland annat finansierar landets återvinningsstationer. Vi tycker inte det är något problem att höja en sådan avgift.

Skogsråvara

Plastbärkassebranschen vill att avgiften framförallt ska gå till satsningar på närodlad, förnybar plast i Sverige. Plaster som bygger på skogsråvara. Här fattas det dock pengar.

– Vi hoppas miljödepartementet tar till sig detta, tar till sig vårt alternativ. Det finns dock en stor osäkerhet vad som ska hända i branschen. Hur konsumenterna kommer att reagera om Naturvårdsverket får sin vilja igenom och kassarna kommer att kosta fem kronor styck.

Etanol

Själva är Lundins via ägarna Trioplast involverade i ett projekt som heter Närodlad plast, vilket går ut på att utvinna etanol ur restprodukter från skogsbruket för att den vägen framställa miljövänliga kassar.

Lars Lundins tror tillsammans med samarbetspartners starkt på projektet och är helt säker på att tillgången på skogsbaserade råvaror kommer att öka i framtiden, detta då bioprodukter bedöms vara är ett klart gångbart sätt att få avsättning på skogen.

– Tempot att driva fram miljöriktiga alternativ är dock lågt just nu. Dels fattas det pengar men dels är oljan för billig för tillfället.

Inget miljöhot

Lars Lundin anser heller inte att det finns något nedskräpningsproblem att tala om på grund av plast, i alla fall inte i norra Europa utan i så fall söderut och då med en tunnare plast än den som produceras i Jössefors. Lundin anser därför inte att plastbärkassar är den miljöbov många vill framställa dem som.

– De flesta tar till vara sina kassar och använder dem till sina sopor därhemma, kassar som sedan körs till förbränningsanläggningar och återvinns som energi. Förbränningsprocesserna försämras dessutom om inte plasten används. Branschen använder också mycket returplast som återvinns.

– Jag skäms inte för våra plastbärkassar, alternativen som finns är inte ett dugg bättre, snarare tvärtom.

Lars Lundin har anlitats som expert i en grupp som ska ta fram förslag på vad en miljövänlig bärkasse ska bestå av.

EU anser att användningen av plastkassar är ett miljöhot och vill få ner användandet, målet är att varje EU-medborgare som mest ska använda 40 plastkassar per år 2025.

Den svenska regeringen har nu gett Naturvårdsverket anvisningar att ta fram regler och förhållningssätt hur man ska tillämpa EU-direktivet i Sverige. Naturvårdsverket föreslår bland annat att varje kasse ska kosta fem kronor i detalj- och fackhandeln, vilket är en kraftig ökning mot idag.

– Vi tycker det är bättre med en avgift, en lägre avgift jämfört med den höjning som nu föreslås, en höjning som även kommer branschen till del och som är lägre för klimatsmarta kassar, säger Lars Lundin, vd på Bengt Lundin AB. Naturvårdsverket tycker dock det är svårt att administrera en sådan avgift. Det tycker inte vi, det finns nämligen redan en avgift, på tre öre påsen, som bland annat finansierar landets återvinningsstationer. Vi tycker inte det är något problem att höja en sådan avgift.

Skogsråvara

Plastbärkassebranschen vill att avgiften framförallt ska gå till satsningar på närodlad, förnybar plast i Sverige. Plaster som bygger på skogsråvara. Här fattas det dock pengar.

– Vi hoppas miljödepartementet tar till sig detta, tar till sig vårt alternativ. Det finns dock en stor osäkerhet vad som ska hända i branschen. Hur konsumenterna kommer att reagera om Naturvårdsverket får sin vilja igenom och kassarna kommer att kosta fem kronor styck.

Etanol

Själva är Lundins via ägarna Trioplast involverade i ett projekt som heter Närodlad plast, vilket går ut på att utvinna etanol ur restprodukter från skogsbruket för att den vägen framställa miljövänliga kassar.

Lars Lundins tror tillsammans med samarbetspartners starkt på projektet och är helt säker på att tillgången på skogsbaserade råvaror kommer att öka i framtiden, detta då bioprodukter bedöms vara är ett klart gångbart sätt att få avsättning på skogen.

– Tempot att driva fram miljöriktiga alternativ är dock lågt just nu. Dels fattas det pengar men dels är oljan för billig för tillfället.

Inget miljöhot

Lars Lundin anser heller inte att det finns något nedskräpningsproblem att tala om på grund av plast, i alla fall inte i norra Europa utan i så fall söderut och då med en tunnare plast än den som produceras i Jössefors. Lundin anser därför inte att plastbärkassar är den miljöbov många vill framställa dem som.

– De flesta tar till vara sina kassar och använder dem till sina sopor därhemma, kassar som sedan körs till förbränningsanläggningar och återvinns som energi. Förbränningsprocesserna försämras dessutom om inte plasten används. Branschen använder också mycket returplast som återvinns.

– Jag skäms inte för våra plastbärkassar, alternativen som finns är inte ett dugg bättre, snarare tvärtom.

Lars Lundin har anlitats som expert i en grupp som ska ta fram förslag på vad en miljövänlig bärkasse ska bestå av.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.