2016-04-28 19:54

2016-04-28 19:55

Medborgarförslag om namnbyte för Eda kommun

Varför vill du det?

Anders Neraal, Åmotforsbo, som i ett medborgarförslag framför idéen att Eda kommun ska byta namn till Charlottenbergs kommun.

– Det vill jag för att Eda vet ingen vad det är. Det går inte att kommunicera. Charlottenberg däremot är känt både i Norge och Sverige. Det förknippas med expansion, investeringar och framgång.

Hjälper det att byta namn för att en kommun ska upplevas annorlunda?

– Ja, absolut. I marknadsföringen är det viktigt att ha ett namn och en profil som lätt kan uppfattas. Eda förknippas med utkant, utan någon form av identitet. Eda kommun får man förklara vad det är. Charlottenberg är känt, inte minst över gränsen.

Du bor själv i Åmotfors. Men vad tror du andra runt om i kommunen tycker om ditt förslag?

– Jag hoppas att de ska tycka att det är ett bra förslag, en hjälp i kommunens marknadsföring för att bli uppfattat som en framgångsrik kommun. Det är som jag skriver i medborgarförslaget, att om man äger en gård i Koppom kan den marknadsföras som lantgård i Koppom, Charlottenbergs kommun. Det skulle skapa mer intresse. Framgången för Charlottenberg smittar av sig på de andra centralorterna i kommunen.

Har du diskuterat ditt förslag med andra?

– Mest med kollegor.

Vad tycker de?

– De har varit väldigt positiva. Och de tycker det är bra att förslaget kommer från en Åmotforsbo och inte en Charlottenbergsbo. Jag hoppas vi får en bra debatt omkring det här. Jag vill understryka att tanken med förslaget är att det ska bidra till en växande och framgångsrik kommun.

Medborgarförslag är ett sätt för kommuninvånarna att komma med förslag om förändringar inom den kommunala verksamheten. Förslaget lämnas in till kommunen, utreds och sen tar politikerna ställning till det.

– Det vill jag för att Eda vet ingen vad det är. Det går inte att kommunicera. Charlottenberg däremot är känt både i Norge och Sverige. Det förknippas med expansion, investeringar och framgång.

Hjälper det att byta namn för att en kommun ska upplevas annorlunda?

– Ja, absolut. I marknadsföringen är det viktigt att ha ett namn och en profil som lätt kan uppfattas. Eda förknippas med utkant, utan någon form av identitet. Eda kommun får man förklara vad det är. Charlottenberg är känt, inte minst över gränsen.

Du bor själv i Åmotfors. Men vad tror du andra runt om i kommunen tycker om ditt förslag?

– Jag hoppas att de ska tycka att det är ett bra förslag, en hjälp i kommunens marknadsföring för att bli uppfattat som en framgångsrik kommun. Det är som jag skriver i medborgarförslaget, att om man äger en gård i Koppom kan den marknadsföras som lantgård i Koppom, Charlottenbergs kommun. Det skulle skapa mer intresse. Framgången för Charlottenberg smittar av sig på de andra centralorterna i kommunen.

Har du diskuterat ditt förslag med andra?

– Mest med kollegor.

Vad tycker de?

– De har varit väldigt positiva. Och de tycker det är bra att förslaget kommer från en Åmotforsbo och inte en Charlottenbergsbo. Jag hoppas vi får en bra debatt omkring det här. Jag vill understryka att tanken med förslaget är att det ska bidra till en växande och framgångsrik kommun.

Medborgarförslag är ett sätt för kommuninvånarna att komma med förslag om förändringar inom den kommunala verksamheten. Förslaget lämnas in till kommunen, utreds och sen tar politikerna ställning till det.