2016-04-26 11:04

2016-04-26 11:04

Besked dröjer om fasad

ARVIKA: Murbruk på analys

Ett besked om den brandskadade fastigheten på torget, Dahlinshuset, ska rivas eller inte drar ut på tiden.

Nästa möte mellan inblandade parter är satt till den 30 maj.

– Vi vet inte så mycket idag, säger Henrik Johansson, advokat på Mannheimer Swartling, Stockholm, son till fastighetsägaren Lennart Johansson och som bistår Lennart Johansson Fastigheter AB i ärendet.

Tre

Tre alternativ diskuteras eller har diskuterats: fullt återställande, rivning, eller ett partiellt återställande, det senare innebär exempelvis att fasaden räddas.

– På senaste mötet frågade vi hur illa ställt det är med fastigheten. Innan ett beslut kan fastställas skulle de (konsultfirman Sweco) se igen på hur det ser ut, säger bygglovschefen Sören Linder, Arvika kommun.

Analys

Fasaden undersöks därför eller rättare sagt murbruk undersöks, en analys som tar cirka en månad i anspråk. Undersökningen sker via Sweco hos Statens Provningsanstalt i Borås (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och kan bli avgörande.

Det gäller också att hitta entreprenörer som kan ge garantier för att fasaden förblir intakt efter att ett nybygge uppförts.

Rivningslov

Efter att parterna setts i slutet av maj kan det bli aktuellt att ansöka om rivningslov. Rent formellt söker fastighetsägaren detta hos kommunen, i Arvika är det Myndighetsnämnden som i så fall fattar ett beslut om rivning.

– Teoretiskt kan vi motsätta oss en rivning men då ska det finnas relevanta skäl, vi kan inte ställa orimliga krav på fastighetsägaren, säger Sören Linder.

Avskrivningar

Samtidigt är ärendet också en försäkringsfråga, fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har räknat fram ett belopp för ett återställande som utgår från likvärdig byggnad. Merkostnader på grund av dagens myndighetskrav ersätts med upp till 25 prisbasbelopp (44 300 kronorX25). Exempel på sådana krav är energikrav, tillgänglighet, exempelvis hissar, och ventilation med mera.

– Fastighetsägaren får även stå för avskrivningar beroende på ålder gällande ytskikt, exempelvis för golv och tapeter, och för installationer, bland annat spisar, säger Jonas Lien, Länsförsäkringar.

Nästa möte mellan inblandade parter är satt till den 30 maj.

– Vi vet inte så mycket idag, säger Henrik Johansson, advokat på Mannheimer Swartling, Stockholm, son till fastighetsägaren Lennart Johansson och som bistår Lennart Johansson Fastigheter AB i ärendet.

Tre

Tre alternativ diskuteras eller har diskuterats: fullt återställande, rivning, eller ett partiellt återställande, det senare innebär exempelvis att fasaden räddas.

– På senaste mötet frågade vi hur illa ställt det är med fastigheten. Innan ett beslut kan fastställas skulle de (konsultfirman Sweco) se igen på hur det ser ut, säger bygglovschefen Sören Linder, Arvika kommun.

Analys

Fasaden undersöks därför eller rättare sagt murbruk undersöks, en analys som tar cirka en månad i anspråk. Undersökningen sker via Sweco hos Statens Provningsanstalt i Borås (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och kan bli avgörande.

Det gäller också att hitta entreprenörer som kan ge garantier för att fasaden förblir intakt efter att ett nybygge uppförts.

Rivningslov

Efter att parterna setts i slutet av maj kan det bli aktuellt att ansöka om rivningslov. Rent formellt söker fastighetsägaren detta hos kommunen, i Arvika är det Myndighetsnämnden som i så fall fattar ett beslut om rivning.

– Teoretiskt kan vi motsätta oss en rivning men då ska det finnas relevanta skäl, vi kan inte ställa orimliga krav på fastighetsägaren, säger Sören Linder.

Avskrivningar

Samtidigt är ärendet också en försäkringsfråga, fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har räknat fram ett belopp för ett återställande som utgår från likvärdig byggnad. Merkostnader på grund av dagens myndighetskrav ersätts med upp till 25 prisbasbelopp (44 300 kronorX25). Exempel på sådana krav är energikrav, tillgänglighet, exempelvis hissar, och ventilation med mera.

– Fastighetsägaren får även stå för avskrivningar beroende på ålder gällande ytskikt, exempelvis för golv och tapeter, och för installationer, bland annat spisar, säger Jonas Lien, Länsförsäkringar.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.