2016-04-26 11:00

2016-04-27 09:56

Antiphon investerar för framtiden

ÅMOTFORS: Dämpar ljudet effektivt

Antiphon i Åmotfors investerar i en ny klippmaskin, en investering i miljonklassen.

Maskinen ersätter två gamla och klipper dämpmattor som ingår i Antiphons ljuddämpande produkter.

– En tung sak, 6,3 ton, säger underhålls- och inköpschefen Jörgen Haglund. Spännande när vi skulle ta in den i fabriken, det var nätt och jämnt den gick in i vår 3,5 meter breda port.

Efter tre dagar var dock den tyska klippmaskinen på plats i de stora industrilokalerna ganska nära avfallspannan i Åmotfors.

Kvalité

Investeringen har kommit till stånd för att möta de krav kunderna, framför allt de från fordonsindustrin, ställer på Antiphon när det gäller kvalité och leveranssäkerhet. Inkluderat i detta handlar det även om ett internt säkerhetsarbete för att vara maximalt trovärdiga mot sina namnkunniga kunder där exempelvis Volvo kan nämnas.

– Det krävs att vi har maskiner man kan lita på, vi blir ju hela tiden kontrollerade att det inte ska hända några olyckor.

Exakt

Klippmaskinen har bland annat en giljotin som klipper dämpmattorna med exakt precision och den har även modern programvara som underlättare arbetet för personalen som handskas med den.

– De gamla maskinerna har varit med ett 30-tal år nu och det var dags att få in lite nytt i fabriken.

Tåg

Antiphon, med cirka 25 anställda, tillverkar ljudabsorberande och vibrationsdämpande produkter till bland annat karossdetaljer, offshore och hushållsmaskiner. Bland produkterna finns både plåt, dämpmattor och absorbenter.

Åren 2008-2009 var jobbiga precis som för många industriföretag. Antiphon repade dock mod och är i dag ett företag med medvind kanske särskilt inom tåg- och lastbilssegmentet.

Referenser

Runt 60 procent av kunderna finns på internationella marknader, bland annat i Indien där exempelvis personbilsindustrin allt mera pockar på Antiphons produkter.

– Vi har bra referenser, bland annat Volvo och GM. Vi har dessutom hållbara lösningar gentemot de vi konkurrerar med. Det handlar också om att ha bra tillverkningsprocesser, om att ha en bra fabrik, säger försäljningschefen Berit Andersson.

Maskinen ersätter två gamla och klipper dämpmattor som ingår i Antiphons ljuddämpande produkter.

– En tung sak, 6,3 ton, säger underhålls- och inköpschefen Jörgen Haglund. Spännande när vi skulle ta in den i fabriken, det var nätt och jämnt den gick in i vår 3,5 meter breda port.

Efter tre dagar var dock den tyska klippmaskinen på plats i de stora industrilokalerna ganska nära avfallspannan i Åmotfors.

Kvalité

Investeringen har kommit till stånd för att möta de krav kunderna, framför allt de från fordonsindustrin, ställer på Antiphon när det gäller kvalité och leveranssäkerhet. Inkluderat i detta handlar det även om ett internt säkerhetsarbete för att vara maximalt trovärdiga mot sina namnkunniga kunder där exempelvis Volvo kan nämnas.

– Det krävs att vi har maskiner man kan lita på, vi blir ju hela tiden kontrollerade att det inte ska hända några olyckor.

Exakt

Klippmaskinen har bland annat en giljotin som klipper dämpmattorna med exakt precision och den har även modern programvara som underlättare arbetet för personalen som handskas med den.

– De gamla maskinerna har varit med ett 30-tal år nu och det var dags att få in lite nytt i fabriken.

Tåg

Antiphon, med cirka 25 anställda, tillverkar ljudabsorberande och vibrationsdämpande produkter till bland annat karossdetaljer, offshore och hushållsmaskiner. Bland produkterna finns både plåt, dämpmattor och absorbenter.

Åren 2008-2009 var jobbiga precis som för många industriföretag. Antiphon repade dock mod och är i dag ett företag med medvind kanske särskilt inom tåg- och lastbilssegmentet.

Referenser

Runt 60 procent av kunderna finns på internationella marknader, bland annat i Indien där exempelvis personbilsindustrin allt mera pockar på Antiphons produkter.

– Vi har bra referenser, bland annat Volvo och GM. Vi har dessutom hållbara lösningar gentemot de vi konkurrerar med. Det handlar också om att ha bra tillverkningsprocesser, om att ha en bra fabrik, säger försäljningschefen Berit Andersson.