2016-04-26 20:01

2016-04-26 20:01

"Akuten ska vara kvar"

ARVIKA: Vården ska utvecklas – trots besparingar

Nu ligger utredningen som kommer att leda till förändringar på Arvika sjukhus snart på politikernas bord. Förarbetet är i slutfasen och under maj kommer landstingsstyrelsen att ta ställning till förändrat vårdutbud i Arvika. Men det handlar till att börja med om en testperiod.

Det ekonomiskt hårt ansatta landstinget ska minska kostnaderna med 380 miljoner kronor under 2016 och 300 tjänster ska bort. Men när möjligheterna till akuta kirurgiska ingrepp minskar på Arvika sjukhus sker det med hänvisning till vårdkvaliteten, inte ekonomin.

– Det handlar om hur vi ska säkerställa patientsäkerheten, säger hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg.

Han och stabskollegan Henrik Svensson var i Arvika under tisdagen för att informera fullmäktigeledamöterna om läget, under fullmäktigemötet på Arvika Näringslivscentrum.

Förändringarna som föreslås innebär bland annat att jourverksamheten inom kirurgin upphör. I stället kommer möjligheterna till planerad kirurgi att öka något. Det ska också bli ett antal nya dialysvårdplatser samt vårdplatser inriktade på palliativ vård i Arvika.

Ett test

– Vi kommer att föreslå förändrat vårdinnehåll i minst tre månader. Tanken är att den perioden kan förlängas om det behövs. Om det visar sig bli allvarliga brister i systemet har vi möjligheten att avbryta testperioden och gå tillbaka till den tidigare verksamheten, säger Henrik Svensson.

De båda tjänstemännen betonade att det inte handlar om någon stängning av den dygnet runt-öppna akutmottagningen.

– Alla ska kunna bli bedömda på akutmottagningen i Arvika, oavsett varför man söker. Sen kommer fler än i dag att behöva åka vidare till annat sjukhus, företrädesvis sjukhuset i Karlstad, för vissa typer av behandlingar. Vi vet att om vi koncentrerar vissa delar av vården kan vi hålla högre kvalitet, säger Henrik Svensson.

– Går du in på Arvika sjukhus får du ett akut omhändertagande, de allra flesta kommer att fortsätta få sin vård i Arvika, men några kommer att behöva flytta på sig av kompetensskäl, säger Tobias Kjellberg.

Det ekonomiskt hårt ansatta landstinget ska minska kostnaderna med 380 miljoner kronor under 2016 och 300 tjänster ska bort. Men när möjligheterna till akuta kirurgiska ingrepp minskar på Arvika sjukhus sker det med hänvisning till vårdkvaliteten, inte ekonomin.

– Det handlar om hur vi ska säkerställa patientsäkerheten, säger hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg.

Han och stabskollegan Henrik Svensson var i Arvika under tisdagen för att informera fullmäktigeledamöterna om läget, under fullmäktigemötet på Arvika Näringslivscentrum.

Förändringarna som föreslås innebär bland annat att jourverksamheten inom kirurgin upphör. I stället kommer möjligheterna till planerad kirurgi att öka något. Det ska också bli ett antal nya dialysvårdplatser samt vårdplatser inriktade på palliativ vård i Arvika.

Ett test

– Vi kommer att föreslå förändrat vårdinnehåll i minst tre månader. Tanken är att den perioden kan förlängas om det behövs. Om det visar sig bli allvarliga brister i systemet har vi möjligheten att avbryta testperioden och gå tillbaka till den tidigare verksamheten, säger Henrik Svensson.

De båda tjänstemännen betonade att det inte handlar om någon stängning av den dygnet runt-öppna akutmottagningen.

– Alla ska kunna bli bedömda på akutmottagningen i Arvika, oavsett varför man söker. Sen kommer fler än i dag att behöva åka vidare till annat sjukhus, företrädesvis sjukhuset i Karlstad, för vissa typer av behandlingar. Vi vet att om vi koncentrerar vissa delar av vården kan vi hålla högre kvalitet, säger Henrik Svensson.

– Går du in på Arvika sjukhus får du ett akut omhändertagande, de allra flesta kommer att fortsätta få sin vård i Arvika, men några kommer att behöva flytta på sig av kompetensskäl, säger Tobias Kjellberg.