2016-04-25 10:14

2016-04-25 14:53

Många kräver ändrat beslut

ARVIKA: Skolfrågan engagerar

Blir det en folkomröstning? Skjuts beslutet om förändringar på Arvikas högstadieskolor på framtiden?
Klart är att föräldragruppen som vill se en mer omfattande utredning lyckats samla in 2 200 namnunderskrifter.

Arvika kommuns skolverksamhet går med underskott och kommunen vill därför organisera om högstadieverksamheten så att en ny skola från och med läsåret 20/21 ersätter Järvenskolans, Centralskolans och Kyrkebyns högstadier.

Kommunstyrelsen har sagt ja till förslaget och ikväll ska fullmäktige fatta beslut.

Om det blir så återstår att se.

Tickar på

Ett antal föräldrar i Vikene, Sulvik och Gunnarskog har de senaste nio dagarna samlat namnunderskrifter mot förslaget. När insamlingen räknade samman i går eftermiddag kunde Anders Neiker konstatera :

– Drygt 2 200 hade skrivit på och det tickar fortfarande på.

Antalet når upp till den minimigräns som krävs för att väcka frågan om folkomröstning.

Om så blir fallet kan Anders Neiker inte svara på just nu.

Han och övriga föräldrar som engagerat sig i frågan tänker överlämna namnlistorna i samband med kvällens fullmäktigemöte.

– Så det blir ett annorlunda möte. Spännande. Vi är inte vana vid sånt här, men inte politikerna heller, säger Anders Neiker.

Bollar tillbaka

Hans förhoppning är att politikerna beslutar att bolla tillbaka skolfrågan för ytterligare utredning.

– Det är det vi vill lyfta. Utred mer innan beslut.

Lars-Ove Jansson (S) är fullmäktiges ordförande.

Han vill inte spekulera i hur och om namninsamlingen påverkar kvällens beslut i skolfrågan.

– Vi får se vad det blir för debatt och diskussion.

Listorna med namn kommer att tas emot av kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S).

– Sen får ärendet om folkomröstning beredas enligt kommunallagen för beslut på nästa fullmäktigemöte i maj, säger Lars-Ove Jansson.

Arvika kommuns skolverksamhet går med underskott och kommunen vill därför organisera om högstadieverksamheten så att en ny skola från och med läsåret 20/21 ersätter Järvenskolans, Centralskolans och Kyrkebyns högstadier.

Kommunstyrelsen har sagt ja till förslaget och ikväll ska fullmäktige fatta beslut.

Om det blir så återstår att se.

Tickar på

Ett antal föräldrar i Vikene, Sulvik och Gunnarskog har de senaste nio dagarna samlat namnunderskrifter mot förslaget. När insamlingen räknade samman i går eftermiddag kunde Anders Neiker konstatera :

– Drygt 2 200 hade skrivit på och det tickar fortfarande på.

Antalet når upp till den minimigräns som krävs för att väcka frågan om folkomröstning.

Om så blir fallet kan Anders Neiker inte svara på just nu.

Han och övriga föräldrar som engagerat sig i frågan tänker överlämna namnlistorna i samband med kvällens fullmäktigemöte.

– Så det blir ett annorlunda möte. Spännande. Vi är inte vana vid sånt här, men inte politikerna heller, säger Anders Neiker.

Bollar tillbaka

Hans förhoppning är att politikerna beslutar att bolla tillbaka skolfrågan för ytterligare utredning.

– Det är det vi vill lyfta. Utred mer innan beslut.

Lars-Ove Jansson (S) är fullmäktiges ordförande.

Han vill inte spekulera i hur och om namninsamlingen påverkar kvällens beslut i skolfrågan.

– Vi får se vad det blir för debatt och diskussion.

Listorna med namn kommer att tas emot av kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S).

– Sen får ärendet om folkomröstning beredas enligt kommunallagen för beslut på nästa fullmäktigemöte i maj, säger Lars-Ove Jansson.