2016-04-25 14:47

2016-04-25 14:47

I kväll ska fullmäktige ta ställning till skolfrågan

ARVIKA

I kväll avgörs skolfrågan i kommunfullmäktige i Arvika. Eller gör den verkligen det?

Det är meningen att politikerna ska ta beslut om det så hett omdiskuterade förslaget till ny skolorganisation i kväll. Det som innebär att man lägger ner några landsbygdsskolor, bygger ut andra och uppför en helt ny högstadieskola som ska ersätta dagens tre högstadier.

Ett förslag som en del kallar för en stor satsning på skolan, men som andra tycker är ett slag mot landsbygden och de fördelar de ser med en mindre skola.

Den debatt som nu pågått i flera veckors tid kommer med all säkerhet att fortsätta i kväll. Fullmäktigesalen kommer sannolikt också att ha fler åhörare än normalt.

I samband med fullmäktigemötet kommer även de föräldragrupper, som samlat in namnunderskrifter för att få till stånd en lokal folkomröstning om skolförslaget, att överlämna listorna med namn. 2200 underskrifter har föräldrarna räknat att de fått ihop och det skulle i så fall vara tillräckligt för att kunna begära en folkomröstning. Tio procent av alla röstberättigade i kommunen behövs och vid kommunvalet 2014 hade Arvika kommun 20 940 röstberättigade.

Vad händer i så fall i kväll, då skolfrågan är tänkt att avgöras. Väljer politikerna att skjuta upp beslutet, när de ställs inför namninsamlingen?

Det är i alla fall vad föräldrarna hoppas på. De vill ha ytterligare utredning innan beslut om skolan tas.

Om det ändå skulle gå till beslut i kväll finns det av allt att döma en majoritet för att anta skolförslaget, om inget parti eller enskilda ledmöter har ändrat sig på vägen fram till fullmäktige.

Socialdemokraterna har hittills ställt sig bakom förslaget till ny skolorganisation. Det har också Liberalerna. Tillsammans har de 25 platser av totalt 49 i fullmäktige. Vänsterpartiet röstade också för förslaget till ny skolorganisation i kommunstyrelsen. Men medan de två första partierna, i alla fall utåt sett, varit eniga i frågan har det framgått att det inom V finns olika åsikter, även om en majoritet sägs vara för.

Inom Miljöpartiet finns också olika uppfattningar om förslaget och där kan man enligt uppgift komma att rösta olika i fullmäktige.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna säger nej till förslaget. Partierna har också varit kritiska till att alla förändringar har bakats in i ett enda förslag som man är tvungen att säga ja eller nej till.

Även Sverigedemokraterna är emot förslaget.

I korthet innebär förslaget till ny skolorganisation följande:

Dagens tre högstadier ersätts av en helt ny högstadieskola i Arvika från och med hösten 2020.

Fyra landsbygdsskolor blir två. Skolverksamheten i Vikene och Sulvik läggs ner och eleverna får börja i Edane respektive Jössefors skola från och med hösten 2017.

Skollokaler i Sulvik och Vikene anpassas till förskoleverksamhet.

Flytt av skolverksamheten från Hagaskolan och Agnetebergsskolan till Kyrkebyskolan, när högstadiet på Kyrkebyskolan försvinner om en ny högstadieskola byggs.

Följ AN:s direktrapportering från fullmäktige i kväll på arvikanyheter.se med start klockan 19.00.

 

Det är meningen att politikerna ska ta beslut om det så hett omdiskuterade förslaget till ny skolorganisation i kväll. Det som innebär att man lägger ner några landsbygdsskolor, bygger ut andra och uppför en helt ny högstadieskola som ska ersätta dagens tre högstadier.

Ett förslag som en del kallar för en stor satsning på skolan, men som andra tycker är ett slag mot landsbygden och de fördelar de ser med en mindre skola.

Den debatt som nu pågått i flera veckors tid kommer med all säkerhet att fortsätta i kväll. Fullmäktigesalen kommer sannolikt också att ha fler åhörare än normalt.

I samband med fullmäktigemötet kommer även de föräldragrupper, som samlat in namnunderskrifter för att få till stånd en lokal folkomröstning om skolförslaget, att överlämna listorna med namn. 2200 underskrifter har föräldrarna räknat att de fått ihop och det skulle i så fall vara tillräckligt för att kunna begära en folkomröstning. Tio procent av alla röstberättigade i kommunen behövs och vid kommunvalet 2014 hade Arvika kommun 20 940 röstberättigade.

Vad händer i så fall i kväll, då skolfrågan är tänkt att avgöras. Väljer politikerna att skjuta upp beslutet, när de ställs inför namninsamlingen?

Det är i alla fall vad föräldrarna hoppas på. De vill ha ytterligare utredning innan beslut om skolan tas.

Om det ändå skulle gå till beslut i kväll finns det av allt att döma en majoritet för att anta skolförslaget, om inget parti eller enskilda ledmöter har ändrat sig på vägen fram till fullmäktige.

Socialdemokraterna har hittills ställt sig bakom förslaget till ny skolorganisation. Det har också Liberalerna. Tillsammans har de 25 platser av totalt 49 i fullmäktige. Vänsterpartiet röstade också för förslaget till ny skolorganisation i kommunstyrelsen. Men medan de två första partierna, i alla fall utåt sett, varit eniga i frågan har det framgått att det inom V finns olika åsikter, även om en majoritet sägs vara för.

Inom Miljöpartiet finns också olika uppfattningar om förslaget och där kan man enligt uppgift komma att rösta olika i fullmäktige.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna säger nej till förslaget. Partierna har också varit kritiska till att alla förändringar har bakats in i ett enda förslag som man är tvungen att säga ja eller nej till.

Även Sverigedemokraterna är emot förslaget.

I korthet innebär förslaget till ny skolorganisation följande:

Dagens tre högstadier ersätts av en helt ny högstadieskola i Arvika från och med hösten 2020.

Fyra landsbygdsskolor blir två. Skolverksamheten i Vikene och Sulvik läggs ner och eleverna får börja i Edane respektive Jössefors skola från och med hösten 2017.

Skollokaler i Sulvik och Vikene anpassas till förskoleverksamhet.

Flytt av skolverksamheten från Hagaskolan och Agnetebergsskolan till Kyrkebyskolan, när högstadiet på Kyrkebyskolan försvinner om en ny högstadieskola byggs.

Följ AN:s direktrapportering från fullmäktige i kväll på arvikanyheter.se med start klockan 19.00.