2016-04-25 18:30

2016-04-26 06:47

Föräldrarna segrade – omröstningen stoppas

ARVIKA: Varje skola ska behandlas för sig

(UPPDATERAD) Ett kompromissförslag stoppar den begärda folkomröstningen om skolorganisationen i Arvika.
Föräldrarna segrade - varje skola ska behandlas för sig.

– Vi kan inte gå emot folkviljan.

Sa kommunalrådet Peter Söderström (S) till NWT timmarna före måndagskvällens fullmäktigemöte.

Hans besked var att majoriteten, S + V + MP + L, bestämt sig för att säg ja till kravet på en folkomröstning.

– När det finns en sådan folkvilja har vi inte mandat att säga nej. Det går inte, sa han.

Underskott

Majoriteten har ställt sig bakom förslaget att lägga ned högstadierna i Järvenskolan, Centralskolan och Kyrkebyn och slå ihop verksamheterna i en nybyggd högstadieskola i Arvika 2020.

Skolverksamheten går med underskott. En sammanslagning skulle, enligt förslaget, betyda att man utnyttjade resurserna effektivare. Positivt inte minst för elevhälsan och elever med behov av extra stöd.

Föräldragruppen har protesterat mot att beslutet skulle tas i ett paket.

Kompromissförslag

Fullmäktigemötet inleddes av allmänhetens frågestund och med ett kompromissförslag - beslutet om den framtida skolorganisationen ska inte tas i ett gemensamt paket. Varje skolas framtid ska behandlas var för sig, inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Peter Söderström förklarade att man dels vill undvika en fortsatt splittring i frågan, dels vill spara den miljon kronor som en folkomröstning beräknas kosta.

Föräldragruppens talesperson Anders Neiker förklarade sig nöjd med kompromissförslaget och sa att kravet på en folkomröstning därför dras tillbaka.

– Vi har nått vårt mål. Besluten delas upp, vilket var vårt mål när vi bad om en folkomröstning.

Andra röster

Även om det fanns andra röster i fullmäktigesalen, som stod fast vid kravet på folkomröstning, kommer den inte att bli av. I formell mening måste ändå kommunfullmäktige ta ett beslut i frågan på nästa sammanträde om en månad.

Beslut om den framtida organisationen om högstadieskolorna i Arvika har nu iallafall flyttats på framtiden.

Live Blog Arvika kf

– Vi kan inte gå emot folkviljan.

Sa kommunalrådet Peter Söderström (S) till NWT timmarna före måndagskvällens fullmäktigemöte.

Hans besked var att majoriteten, S + V + MP + L, bestämt sig för att säg ja till kravet på en folkomröstning.

– När det finns en sådan folkvilja har vi inte mandat att säga nej. Det går inte, sa han.

Underskott

Majoriteten har ställt sig bakom förslaget att lägga ned högstadierna i Järvenskolan, Centralskolan och Kyrkebyn och slå ihop verksamheterna i en nybyggd högstadieskola i Arvika 2020.

Skolverksamheten går med underskott. En sammanslagning skulle, enligt förslaget, betyda att man utnyttjade resurserna effektivare. Positivt inte minst för elevhälsan och elever med behov av extra stöd.

Föräldragruppen har protesterat mot att beslutet skulle tas i ett paket.

Kompromissförslag

Fullmäktigemötet inleddes av allmänhetens frågestund och med ett kompromissförslag - beslutet om den framtida skolorganisationen ska inte tas i ett gemensamt paket. Varje skolas framtid ska behandlas var för sig, inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Peter Söderström förklarade att man dels vill undvika en fortsatt splittring i frågan, dels vill spara den miljon kronor som en folkomröstning beräknas kosta.

Föräldragruppens talesperson Anders Neiker förklarade sig nöjd med kompromissförslaget och sa att kravet på en folkomröstning därför dras tillbaka.

– Vi har nått vårt mål. Besluten delas upp, vilket var vårt mål när vi bad om en folkomröstning.

Andra röster

Även om det fanns andra röster i fullmäktigesalen, som stod fast vid kravet på folkomröstning, kommer den inte att bli av. I formell mening måste ändå kommunfullmäktige ta ett beslut i frågan på nästa sammanträde om en månad.

Beslut om den framtida organisationen om högstadieskolorna i Arvika har nu iallafall flyttats på framtiden.

Live Blog Arvika kf