2016-04-21 09:47

2016-04-21 09:47

En helg för att stoppa fultvättning

ARVIKA: Tungmetaller och annat hamnar i vattendrag

Stora biltvättarhelgen äger rum kommande helg 23-24 april.

Stora biltvättarhelgen startade 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed göra en miljöinsats.

Det finns drygt 4,7 miljoner bilar i Sverige och totalt uppskattas vi svenskar tvätta bilen över 30 miljoner gånger per år. Hela 20 miljoner av dessa biltvättar bedöms ske direkt på gatan.

Svårt bryta ner

Fultvättarna innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen som giftiga tungmetaller och asfaltrester rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav – bland annat i Kyrkviken. Miljömärkningen Svanen har siffror som visar att biltvättar ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly krom och nickel och 41 kg kadmium varje år.

Genom att välja en professionell biltvätt kan man dock göra en miljöinsats.

– Om man tvättar på asfalterade ytor rinner oljerester, tungmetaller och avfettningsmedel ned i dagvattenbrunnen. Det förorenade vattnet leds i sin tur orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt. När man tvättar i en biltvättanläggning passerar tvättvattnet oljeavskiljare och ofta separata reningsverk där skadliga ämnen tas omhand. Borta bra men hemma sämst helt enkelt, säger miljöskyddsinspektör Elin Mlakar, Arvika kommun.

– Jag vet också att Shell/7-Elevens automattvättanläggning i Arvika har blivit Svanenmärkt. Det är, vad jag känner till, första miljömärkta tvätten i kommunen.

Arvikaföretag

Enligt föreståndaren Sune Knutsson är även OK/Q8 i Arvika Svanenmärkt och när det gäller Arvika och tvättanläggningar ska även företaget Westmatic nämnas. Westmatic tillverkar tvättar till stora fordon och har en klar miljöinriktning genom bland annat reningsutrustningen Renaren.

– Vi gör maskiner, inte hela anläggningar. Vi förbereder utrustningen så att kunden kan Svanenmärka hela sin anläggning, säger produktionschefen Magnus Nordlind.

Stora biltvättarhelgen startade 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed göra en miljöinsats.

Det finns drygt 4,7 miljoner bilar i Sverige och totalt uppskattas vi svenskar tvätta bilen över 30 miljoner gånger per år. Hela 20 miljoner av dessa biltvättar bedöms ske direkt på gatan.

Svårt bryta ner

Fultvättarna innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen som giftiga tungmetaller och asfaltrester rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav – bland annat i Kyrkviken. Miljömärkningen Svanen har siffror som visar att biltvättar ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly krom och nickel och 41 kg kadmium varje år.

Genom att välja en professionell biltvätt kan man dock göra en miljöinsats.

– Om man tvättar på asfalterade ytor rinner oljerester, tungmetaller och avfettningsmedel ned i dagvattenbrunnen. Det förorenade vattnet leds i sin tur orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt. När man tvättar i en biltvättanläggning passerar tvättvattnet oljeavskiljare och ofta separata reningsverk där skadliga ämnen tas omhand. Borta bra men hemma sämst helt enkelt, säger miljöskyddsinspektör Elin Mlakar, Arvika kommun.

– Jag vet också att Shell/7-Elevens automattvättanläggning i Arvika har blivit Svanenmärkt. Det är, vad jag känner till, första miljömärkta tvätten i kommunen.

Arvikaföretag

Enligt föreståndaren Sune Knutsson är även OK/Q8 i Arvika Svanenmärkt och när det gäller Arvika och tvättanläggningar ska även företaget Westmatic nämnas. Westmatic tillverkar tvättar till stora fordon och har en klar miljöinriktning genom bland annat reningsutrustningen Renaren.

– Vi gör maskiner, inte hela anläggningar. Vi förbereder utrustningen så att kunden kan Svanenmärka hela sin anläggning, säger produktionschefen Magnus Nordlind.