2016-04-19 14:44

2016-04-19 15:42

Nya steg mot att huvuddamm byggs

ARVIKA: Två små och ett stort översvämningsskydd

Allt mera aktivitet syns kring de tre översvämningsskydden i Östra och Västra Sund.

Översvämningsskydd nummer ett, det vill säga spärrdammen i Östra Sund, är i princip klar. I Östra Sund har vägen ut mot musikhögskolan och folkhögskolan höjts 2,5 meter med tätslutande material och därmed bildat en naturlig spärr mot vattenmassorna.

– Återställningsarbeten återstår, bland annat att ta bort den tillfälliga vägen vi anlagt, bygga fartgupp, övergångsställe, lägga kantsten och på andra sätt underlätta för studenter och andra som ska ta sig från busshållplatserna och till skolorna. Vi ska också lägga matjord i vägslänten så att det ska kunna växa gräs, säger projektledaren Rolf Ränkeskog.

I väster

Om bygget av spärrdamm nummer ett befinner sig i slutfasen är det tvärtom med spärrdamm nummer två, den i Västra Sund, som snart på allvar ska börja byggas. Vissa jobb har dock redan gjorts medan tjälen var kvar men när den släppte gjorde man halt och återupptar anläggningsarbeten i början av maj.

– Spärrdammen byggs i vägsvackan ut mot Sundsnäs och Blåsut, en tätkärna, en dammkropp tre meter över befintlig väg med samma material som i Östra Sund. På norra och södra sidan om denna väg blir det tryckbankar och vi kommer även att bygga en tillfällig väg som ska gå söder om nuvarande vägsträckning delvis på tryckbankar.

Från Bortan

Den västra spärrdammen, 350 meter lång, utformas precis som i öster som en förhöjd väg och ska om allt går enligt planerna vara klar i oktober månad.

Grundmaterialet i dessa dammar, morän – med speciella egenskaper – hämtas på nära håll, i Bortan.

– Vi är väldigt beroende av väderleken, blir det en blöt sommar kan det dra ut på tiden, tätmoränen är väldigt fuktkänslig. Vi ska kunna bearbeta denna på plats med utläggning och vältning, blir det regn försvåras detta.

De stora

När det gäller det tredje översvämningsskyddet, själva huvuddammen i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden (med tillhörande pumpanläggning som redan är upphandlad), har Arvika kommun i dagarna gått ut med upphandlingsunderlaget. Det rör sig om en stor upphandling med exempelvis mer än 100 ritningar att följa.

– Det är de stora byggfirmorna som klarar av sådana jobb. Särskilt viktigt är att de klarar av byggkonstruktioner i vatten, att de är duktiga på anläggning i vatten med de speciella krav det ställer.

Fullt upp

Huvuddammen i sundet utgörs i huvudsak av två betongblock, som utgår från varsin sida sundet, med två öppningar för båttrafik mitt i fåran, fåror som kan stängas vid högt flöde. Med hjälp av fångdammar ska byggytorna torrläggas, djupet är som mest cirka sex meter, innan de två betongblocken anläggs. Förslaget till utseende på betongdammen synas för tillfället av länsstyrelsen.

I juni kommer ett tilldelningsbeslut vem som får bygga huvuddammen, efter semestern påbörjas jobben och går allt på räls ska huvuddammen vara klar i mars 2018.

– Nu vet man vad man ska göra de närmaste åren, säger Rolf Ränkeskog.

Översvämningsskydd nummer ett, det vill säga spärrdammen i Östra Sund, är i princip klar. I Östra Sund har vägen ut mot musikhögskolan och folkhögskolan höjts 2,5 meter med tätslutande material och därmed bildat en naturlig spärr mot vattenmassorna.

– Återställningsarbeten återstår, bland annat att ta bort den tillfälliga vägen vi anlagt, bygga fartgupp, övergångsställe, lägga kantsten och på andra sätt underlätta för studenter och andra som ska ta sig från busshållplatserna och till skolorna. Vi ska också lägga matjord i vägslänten så att det ska kunna växa gräs, säger projektledaren Rolf Ränkeskog.

I väster

Om bygget av spärrdamm nummer ett befinner sig i slutfasen är det tvärtom med spärrdamm nummer två, den i Västra Sund, som snart på allvar ska börja byggas. Vissa jobb har dock redan gjorts medan tjälen var kvar men när den släppte gjorde man halt och återupptar anläggningsarbeten i början av maj.

– Spärrdammen byggs i vägsvackan ut mot Sundsnäs och Blåsut, en tätkärna, en dammkropp tre meter över befintlig väg med samma material som i Östra Sund. På norra och södra sidan om denna väg blir det tryckbankar och vi kommer även att bygga en tillfällig väg som ska gå söder om nuvarande vägsträckning delvis på tryckbankar.

Från Bortan

Den västra spärrdammen, 350 meter lång, utformas precis som i öster som en förhöjd väg och ska om allt går enligt planerna vara klar i oktober månad.

Grundmaterialet i dessa dammar, morän – med speciella egenskaper – hämtas på nära håll, i Bortan.

– Vi är väldigt beroende av väderleken, blir det en blöt sommar kan det dra ut på tiden, tätmoränen är väldigt fuktkänslig. Vi ska kunna bearbeta denna på plats med utläggning och vältning, blir det regn försvåras detta.

De stora

När det gäller det tredje översvämningsskyddet, själva huvuddammen i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden (med tillhörande pumpanläggning som redan är upphandlad), har Arvika kommun i dagarna gått ut med upphandlingsunderlaget. Det rör sig om en stor upphandling med exempelvis mer än 100 ritningar att följa.

– Det är de stora byggfirmorna som klarar av sådana jobb. Särskilt viktigt är att de klarar av byggkonstruktioner i vatten, att de är duktiga på anläggning i vatten med de speciella krav det ställer.

Fullt upp

Huvuddammen i sundet utgörs i huvudsak av två betongblock, som utgår från varsin sida sundet, med två öppningar för båttrafik mitt i fåran, fåror som kan stängas vid högt flöde. Med hjälp av fångdammar ska byggytorna torrläggas, djupet är som mest cirka sex meter, innan de två betongblocken anläggs. Förslaget till utseende på betongdammen synas för tillfället av länsstyrelsen.

I juni kommer ett tilldelningsbeslut vem som får bygga huvuddammen, efter semestern påbörjas jobben och går allt på räls ska huvuddammen vara klar i mars 2018.

– Nu vet man vad man ska göra de närmaste åren, säger Rolf Ränkeskog.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.