2016-04-18 09:40

2016-04-18 09:40

Ritz börjar ta form

ARVIKA: Politikerna ska ta ställning till en verksamhetsidé för byggnaden

En verksamhetsidé för Ritz i Arvika finns nu framme. Om en vecka ska politikerna ta ställning till den. Godtar de förslaget kan man komma i gång med en mer detaljerad planering av hur det nya Ritz ska användas.

– Förslaget ska upp på kommunledningsutskottet den 25 april, säger Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef i Arvika kommun, som tillsammans med kulturutvecklare Jenny Fändriks har jobbat med verksamhetsidéen.

En mötesplats

Den innehåller ett antal punkter för vad man vill uppnå med lokalerna, där det övergripande målet är att göra Ritz till en mötesplats för kulturverksamheter för barn och unga, men också andra grupper.

– Vi har sagt att det ska vara kultur i vid bemärkelse, där barn och unga prioriteras. Men det innebär inte att det bara ska vara det, utan Ritz ska vara för olika åldrar och intressegrupper.

Man har lagt ett brett perspektiv på kulturbegreppet. Lokalerna bör vara öppna för mycket mer än de kulturformer man kanske tänker på i första hand som till exempel musik, dans, konst och teater.

– Sen är det så här också. Vad Ritz är och blir måste få förändras utifrån behov. Det får inte vara en för snäv ram heller, utan det måste få utvecklas och förändras över tid.

– Om utskottet beslutar om verksamhetsidén kommer vi på kultur och fritid, att sätta oss ner tillsammans med Arvika Fastighet AB, och i detalj se på vad vi vill göra i lokalerna utifrån verksamhetsidén. Sen får de räkna på det. När man gjort en detaljprojektering kommer det att bli en prislapp, och den får politikerna sen ta ställning till.

Under hösten har Eriqa Lindsten och Jenny Fändriks träffat föreningslivet i Arvika, kommunala verksamheter som kan ha intresse av Ritz lokaler, och andra aktörer och organisationer för att få en bild av hur önskemålen och behoven ser ut. Utifrån de mötena har man sen utformat verksamhetsidén.

Bygga om entrén

När man väl kommer i gång med detaljprojekteringen kommer man mer konkret in på lokalernas utformning och vad de kan användas till.

– Vi har givetvis diskuterat det under tiden. Men först ville vi att politikerna skulle ta ställning till verksamhetsidéen.

Någon större scen i A-salen kommer det inte att bli. Den möjligheten är borta sen tidigare i och med att det inte blir någon utbyggnad.

– Men vi ska se på en lösning med teleskopgradäng, där man drar ut sittplatser. Då ser man mycket bättre oavsett var du sitter i salongen eftersom man sitter i olika nivåer.

Replokaler är det också tänkt att Ritz ska ha, men man behöver hitta en lösning för att ljudet inte ska störa omgivningen. Det finns också en idé om att bygga ut vid entrén genom att använda en del av det utrymme som ligger under tak i dag. Syftet är att få en större foajé som blir mer användbar.

– Vi har pratat mycket om foajén, att det är en bra plats. Där kan folk komma och hänga lite, träffa andra, kanske sitta och spela spel, bläddra i tidskrifter. Samtidigt som man ska kunna använda den som utställningsyta och annat vid behov, att det ska bli flexibla ytor.

Hon återkommer till det att man vill att delar av Ritz lokaler ska vara flexibla så de går att använda på olika sätt efter behov.

Målet är att Ritz ska bli ett hus fyllt av liv och Eriqa Lindsten målar upp en bild, där människor möts i foajén, samtidigt som det pågår ”prova på aktiviteter” i någon annan lokal, ett studieförbund har kurs i en annan del av huset och ett band spelar i replokalen.

– Jag tror inte, när Ritz öppnar, att det blir ett fyrverkeri av aktiviteter från dag ett; det måste få växa fram. Men det finns föreningar som har mycket idéer, men kanske inte en plats att genomföra dem på och så faller det med det. Får man en sådan plats kan det ge näring åt idéerna.

Ett café

– Många har också pratat om det här att kunna samarbeta, träffas, utbyta idéer över föreningsgränserna. Vi har tänkt att det ska finnas mötesrum för föreningar som vill samverka.

Ett café har också diskuterats. Där folk träffas och umgås vill de gärna ha en möjlighet att fika.

– Någon form av enklare caféverksamhet skulle vi gärna se, men vi har inte landat där än.

Kommunen har avsatt pengar för ökade driftskostnader för Ritz från och med 2017.

– Vi har pratat om att vi behöver en koordinator/samordnare som är spindeln i nätet på Ritz och kan ta hand om bokningar och hjälpa till. Och även en ljud- och ljustekniker som kan och har ansvar för Ritz utrustning, säger Eriqa Lindsten.

– Förslaget ska upp på kommunledningsutskottet den 25 april, säger Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef i Arvika kommun, som tillsammans med kulturutvecklare Jenny Fändriks har jobbat med verksamhetsidéen.

En mötesplats

Den innehåller ett antal punkter för vad man vill uppnå med lokalerna, där det övergripande målet är att göra Ritz till en mötesplats för kulturverksamheter för barn och unga, men också andra grupper.

– Vi har sagt att det ska vara kultur i vid bemärkelse, där barn och unga prioriteras. Men det innebär inte att det bara ska vara det, utan Ritz ska vara för olika åldrar och intressegrupper.

Man har lagt ett brett perspektiv på kulturbegreppet. Lokalerna bör vara öppna för mycket mer än de kulturformer man kanske tänker på i första hand som till exempel musik, dans, konst och teater.

– Sen är det så här också. Vad Ritz är och blir måste få förändras utifrån behov. Det får inte vara en för snäv ram heller, utan det måste få utvecklas och förändras över tid.

– Om utskottet beslutar om verksamhetsidén kommer vi på kultur och fritid, att sätta oss ner tillsammans med Arvika Fastighet AB, och i detalj se på vad vi vill göra i lokalerna utifrån verksamhetsidén. Sen får de räkna på det. När man gjort en detaljprojektering kommer det att bli en prislapp, och den får politikerna sen ta ställning till.

Under hösten har Eriqa Lindsten och Jenny Fändriks träffat föreningslivet i Arvika, kommunala verksamheter som kan ha intresse av Ritz lokaler, och andra aktörer och organisationer för att få en bild av hur önskemålen och behoven ser ut. Utifrån de mötena har man sen utformat verksamhetsidén.

Bygga om entrén

När man väl kommer i gång med detaljprojekteringen kommer man mer konkret in på lokalernas utformning och vad de kan användas till.

– Vi har givetvis diskuterat det under tiden. Men först ville vi att politikerna skulle ta ställning till verksamhetsidéen.

Någon större scen i A-salen kommer det inte att bli. Den möjligheten är borta sen tidigare i och med att det inte blir någon utbyggnad.

– Men vi ska se på en lösning med teleskopgradäng, där man drar ut sittplatser. Då ser man mycket bättre oavsett var du sitter i salongen eftersom man sitter i olika nivåer.

Replokaler är det också tänkt att Ritz ska ha, men man behöver hitta en lösning för att ljudet inte ska störa omgivningen. Det finns också en idé om att bygga ut vid entrén genom att använda en del av det utrymme som ligger under tak i dag. Syftet är att få en större foajé som blir mer användbar.

– Vi har pratat mycket om foajén, att det är en bra plats. Där kan folk komma och hänga lite, träffa andra, kanske sitta och spela spel, bläddra i tidskrifter. Samtidigt som man ska kunna använda den som utställningsyta och annat vid behov, att det ska bli flexibla ytor.

Hon återkommer till det att man vill att delar av Ritz lokaler ska vara flexibla så de går att använda på olika sätt efter behov.

Målet är att Ritz ska bli ett hus fyllt av liv och Eriqa Lindsten målar upp en bild, där människor möts i foajén, samtidigt som det pågår ”prova på aktiviteter” i någon annan lokal, ett studieförbund har kurs i en annan del av huset och ett band spelar i replokalen.

– Jag tror inte, när Ritz öppnar, att det blir ett fyrverkeri av aktiviteter från dag ett; det måste få växa fram. Men det finns föreningar som har mycket idéer, men kanske inte en plats att genomföra dem på och så faller det med det. Får man en sådan plats kan det ge näring åt idéerna.

Ett café

– Många har också pratat om det här att kunna samarbeta, träffas, utbyta idéer över föreningsgränserna. Vi har tänkt att det ska finnas mötesrum för föreningar som vill samverka.

Ett café har också diskuterats. Där folk träffas och umgås vill de gärna ha en möjlighet att fika.

– Någon form av enklare caféverksamhet skulle vi gärna se, men vi har inte landat där än.

Kommunen har avsatt pengar för ökade driftskostnader för Ritz från och med 2017.

– Vi har pratat om att vi behöver en koordinator/samordnare som är spindeln i nätet på Ritz och kan ta hand om bokningar och hjälpa till. Och även en ljud- och ljustekniker som kan och har ansvar för Ritz utrustning, säger Eriqa Lindsten.

Verksamhetsidéens innehåll

Nio utgångspunkter för hur Ritz är tänkt att fungera i framtiden anges i verksamhetsidéen:

• Ritz ska vara en kreativ plats för alla med fokus på kulturverksamheter.

• En plats för professionella och icke-professionella aktörer.

• Tillgängligt för Arvikabor och besökare.

• En plats för civilsamhällets aktörer att utvecklas och mötas.

• Tillvarata kreativ kompetens.

• Ritz, möjliggörare för samskapande.

• En plats för lärande, möten, uttryck, upplevelser, eget skapande, förväntningar och lust, engagemang och delaktighet.

• Verksamheter för/av barn och unga prioriteras.

• Verksamheten på Ritz kan förändras, växa, utvecklas utifrån behov.

Källa: