2016-04-18 06:00

2016-04-18 06:00

Konst för allas lika värde på folkhögskolan

INGESUND: Kultur är ett universiellt språk

Dans, teater och musik är universella språk där alla kan delta och bidra på sitt sätt. Är bara hjärtat med så blir det bra.
Det kommer elever på Ingesunds folkhögskola att visa i dag. Genom konsten berättar de en historia med ett stort hjärta.

Den ettåriga kursen Konstnärligt skapande ger vuxna med funktionsnedsättningar möjlighet att hitta sitt eget konstnärliga uttryck. Det gör de bland annat i projektet Olika avtryck, som egentligen är avslutat men som lever vidare genom att lärare och elever på Ingesunds folkhögskola har fortsatt på den inslagna vägen.

I dag, måndag, är det final på två månaders hårt arbete med föreställningen ”Jag och du, här och nu”. Den spelas i aulan på Musikhögskolan, folkhögskolans granne som förutom lokal även lånar ut resurser bland annat i form av rytmikpedagogen Maria Palmqvist som varit konstnärlig ledare för föreställningen.

På fredagen var det repetition. För en utomstående verkade det som att det inte fanns så mycket kvar att jobba med, det mesta satt som det skulle. Ingen osäkerhet eller tvekan. Och ett snyggt danssolo fick vi också, från Lisa Adolfsson.

En passion

– Dans är min passion. Jag tycker det här projektet har varit jättebra, säger hon.

– Man får prova på olika saker så att man vet vad som passar en, och utveckla sitt skapande, säger Oscar Floding angående kursen han går.

Skapar trygghet

Den konstnäriga ledaren Maria Palmqvist säger att ”det händer något med en” när man får möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö. Flera av deltagarna intygar att de har fått starkare självförtroende och vågar ta för sig mer på grund av deras träning i konstnärligt skapande.

– Man känner sig bättre, säger Karl-Olov Strandberg.

Meningen var att även ett antal syrier som läser på SFI i Arvika skulle vara med på fredagens repetition. Så blev det inte, men de kommer troligen att vara med i föreställningen ändå, vilket ytterligare kommer att understryka föreställningens gränsöverskridande och positiva tema.

Den ettåriga kursen Konstnärligt skapande ger vuxna med funktionsnedsättningar möjlighet att hitta sitt eget konstnärliga uttryck. Det gör de bland annat i projektet Olika avtryck, som egentligen är avslutat men som lever vidare genom att lärare och elever på Ingesunds folkhögskola har fortsatt på den inslagna vägen.

I dag, måndag, är det final på två månaders hårt arbete med föreställningen ”Jag och du, här och nu”. Den spelas i aulan på Musikhögskolan, folkhögskolans granne som förutom lokal även lånar ut resurser bland annat i form av rytmikpedagogen Maria Palmqvist som varit konstnärlig ledare för föreställningen.

På fredagen var det repetition. För en utomstående verkade det som att det inte fanns så mycket kvar att jobba med, det mesta satt som det skulle. Ingen osäkerhet eller tvekan. Och ett snyggt danssolo fick vi också, från Lisa Adolfsson.

En passion

– Dans är min passion. Jag tycker det här projektet har varit jättebra, säger hon.

– Man får prova på olika saker så att man vet vad som passar en, och utveckla sitt skapande, säger Oscar Floding angående kursen han går.

Skapar trygghet

Den konstnäriga ledaren Maria Palmqvist säger att ”det händer något med en” när man får möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö. Flera av deltagarna intygar att de har fått starkare självförtroende och vågar ta för sig mer på grund av deras träning i konstnärligt skapande.

– Man känner sig bättre, säger Karl-Olov Strandberg.

Meningen var att även ett antal syrier som läser på SFI i Arvika skulle vara med på fredagens repetition. Så blev det inte, men de kommer troligen att vara med i föreställningen ändå, vilket ytterligare kommer att understryka föreställningens gränsöverskridande och positiva tema.