2016-04-11 06:00

2016-04-11 10:09

Sågen investerar igen

EDANE: Mångmiljonsatsning från ägarna

Ägarna Moelven tror på Edanesågen. Sedan man tog över sågen 2004 har det investerats 170 miljoner kronor i anläggningen – i torsdags var det dags att driftsätta den senaste.

I torsdags kväll hittade den första bunten virke ut från Moelven/Edanesågens nya virkestork, en investering på 17 miljoner kronor som inte bara effektiviserar sågen utan även innebär nyanställningar och övergång till treskift.

– 90 meter lång och elva meter hög, den här torken är vi stolta över, säger sågens vd, Jörgen Olofsson. Med den kan vi såga 1,7 miljoner stock per år, med den gamla 1,3 miljoner stock. Med den nya virkestorken tar det runt 2,5 dygn att torka virket, med den gamla tog det flera dygn ytterligare.

Åtta nya

Genom investeringen åtgärdas inte bara en flaskhals för Moelven/Edanesågen utan innebär som nämnts nyanställningar, i antal åtta personer, sju i produktionen och en på administrationen. Därmed har sågen 91 anställda totalt sett.

– Vi tycker det är väldigt roligt att vi får utvecklas, att vi kan gå vidare.

Breddat

Edanesågens styrka är bredden, från att tidigare bara ha sågat virket har man i dag många strängar på sin lyra. I dag hyvlar man, tryckimpregnerar och grundmålar virket, det senare började man med för drygt ett år sedan efter investeringar på fem miljoner kronor i ett måleri. Dessutom tillverkar företaget, sedan tidigare, målade listverk.

Att sågen breddat sin verksamhet uppskattas inte minst av sågens stora kunder, bygghandeln. När man i dag hämtar materialet rör det sig allt som oftast om blandlass bestående av både hyvlat, tryckimpregnerat och målat virke i lasten. Alltså inte tidskrävande försändelser var för sig utan vinn-vinn-transporter för både kund och säljare.

– Vi kör direkt till slutgiltig bygghandel, det spar både tid, pengar och miljö för oss.

3 300

Att man levererar direkt till slutkund i stället för till olika mellanlagringar betyder att man årligen spar transporter motsvarande ett helt varv runt jorden. Det är för övrigt 3 300 lastbilslass som varje år lämnar Moelven/Edanesågen, 90 procent av dessa transporter har Norge som slutdestination.

Framtidstron finns där.

– Vi är glada för att ägarna Moelven tror på verksamheten i Edane och nyinvesterar.

I torsdags kväll hittade den första bunten virke ut från Moelven/Edanesågens nya virkestork, en investering på 17 miljoner kronor som inte bara effektiviserar sågen utan även innebär nyanställningar och övergång till treskift.

– 90 meter lång och elva meter hög, den här torken är vi stolta över, säger sågens vd, Jörgen Olofsson. Med den kan vi såga 1,7 miljoner stock per år, med den gamla 1,3 miljoner stock. Med den nya virkestorken tar det runt 2,5 dygn att torka virket, med den gamla tog det flera dygn ytterligare.

Åtta nya

Genom investeringen åtgärdas inte bara en flaskhals för Moelven/Edanesågen utan innebär som nämnts nyanställningar, i antal åtta personer, sju i produktionen och en på administrationen. Därmed har sågen 91 anställda totalt sett.

– Vi tycker det är väldigt roligt att vi får utvecklas, att vi kan gå vidare.

Breddat

Edanesågens styrka är bredden, från att tidigare bara ha sågat virket har man i dag många strängar på sin lyra. I dag hyvlar man, tryckimpregnerar och grundmålar virket, det senare började man med för drygt ett år sedan efter investeringar på fem miljoner kronor i ett måleri. Dessutom tillverkar företaget, sedan tidigare, målade listverk.

Att sågen breddat sin verksamhet uppskattas inte minst av sågens stora kunder, bygghandeln. När man i dag hämtar materialet rör det sig allt som oftast om blandlass bestående av både hyvlat, tryckimpregnerat och målat virke i lasten. Alltså inte tidskrävande försändelser var för sig utan vinn-vinn-transporter för både kund och säljare.

– Vi kör direkt till slutgiltig bygghandel, det spar både tid, pengar och miljö för oss.

3 300

Att man levererar direkt till slutkund i stället för till olika mellanlagringar betyder att man årligen spar transporter motsvarande ett helt varv runt jorden. Det är för övrigt 3 300 lastbilslass som varje år lämnar Moelven/Edanesågen, 90 procent av dessa transporter har Norge som slutdestination.

Framtidstron finns där.

– Vi är glada för att ägarna Moelven tror på verksamheten i Edane och nyinvesterar.